Žodžių pilimas reikšmės

pylimas - pylimas -> pilti pylim|as supilta žemių juosta, sankasa: Malūno pylimas Tvirtovės, geležinkelio pylimas Atjoja bernelis per lygius laukelius, per pylimėlius (d.).
dilimas - dilìmas → dilti 1: Iš dilìmo matyti, kad minkštas noragas Dilimą pagreitina blogas tepalas, išdilusios įvorės ir nešvariai apdirbtas paviršius 1. → išdilti 1: Jau per didelis išdilìmas [krumplių] – ratas tik šokinėja 2.išdilusi vieta:Tuos išdilimus išlyginsi, i vėl būs tekėlas kaip reik → nudil...
apipylimas - pylìmas pýlimas pýlimos → pilti:1. Koks čia pylìmas su tuo samčiu(negera pilti)! 2. Kamara ta dėl ropučių pýlimo Tau šiandiej gal nedaug pylìmo [žvyro] 3.vienu kartu beriamas, pilamas kiekis:Reikia jau pylimą pečiun papilt, ba jau maža duonos Rasoda sudygo kaip pýlimas(labai tankiai, kaip pilte pa...
apšilimas - įsitraukti į pratybas ypač prieš įvažiuojant arba žaidimų turnyrai; plačiai pasiruošti
apsivylimas - aktas ar nusivylimą valstybės ar emocijos yra nusivylęs, kad nuvilia atvejis
įpylimas - įpylimas -> įpilti.
apkalimas - apkalimas -> apkalti.
apgulimas - apgulimas -> apgulti.
apvylimas - apvylimas -> apvilti.
išpylimas - išpylimas -> išpilti.
iškilimas - kilìmas → kilti.1. kėlimasis aukštyn:Žemės kilimas (ir slūgimas) | Ji seka karjeros kilimo laiptus 2.augimas, didėjimas:Pagal kilìmą ir žydėjimą – rugių dar greit nekirsim | Žmonių gerovės kilimas Mūsų šalyje vyksta galingos socialistinės ekonomikos ir kultūros kilimas Švietimo kilimas XIX a. pradžioje Žemaičiuose bu...
iškalimas - iškalimas -> iškalti.
išdilimas - dilìmas → dilti 1: Iš dilìmo matyti, kad minkštas noragas Dilimą pagreitina blogas tepalas, išdilusios įvorės ir nešvariai apdirbtas paviršius 1. → išdilti 1: Jau per didelis išdilìmas [krumplių] – ratas tik šokinėja 2.išdilusi vieta:Tuos išdilimus išlyginsi, i vėl būs tekėlas kaip reik → nudil...
išbalimas - išbalimas -> išbalti.
galimas - galim|as, galima 1. kuris gali įvykti, atsitikti: Toks atsitikimas visai galimas Tai negalimas daiktas. 2. leidžiamas, nedraudžiamas: Čia galima būti, pasilikti. Ar galima įeiti? Galimas daiktas, dalykas (gali būti). galimumas.
atšilimas - Atšilimas [fraziol.] (rus. Хрущёвсĸaя оmmеnель, 'chruščiovinis atodrėkis') pirmieji 5-7 metai Tarybų Sąjungoje po J. Stalino mirties (1953), arba N. Chruščiovo valdymo pirmoji pusė, kai buvo viešai pasmerktas stalinizmas (1956 m. vasarį), paleista dauguma politinių kalinių, tremtiniams buvo pradėta leisti grįžti į tėvynę, liberalesnė tapo taryb...
atskilimas - skilìmas 1. → skilti 1.2.įskilusi vieta:Nuo šalčio atsiranda labai skausmingi odos skilimai 3.→ skilti 5: Gulbiukų skilimo įprastinis mėnuo – birželis 4.→ skilti 7: Atomo skilìmas Didelė medžiagų skilimo produktų dalis iš kraujo pašalinama 5. → skilti 8: Skilimas į laisvuosius ir vergus yra luominio v...
apkūlimas - kūlìmas kū́lymas kūlýmas kū́limas kū́limos 1.→ kulti 1: Kitą dieną ten turėjo prasidėti kūlimas Pasiutęs brangumas kūlìmo! Da kūlìmas priešais Man už talkas, kai ėjo kūlimas, priklauso du centneriai Liuob pro tus kū́limus pasakoti Lengva tarnauti dabar: ne kū́limai, ne myn...
atitolimas - tolìmas tólimas 1.→ tolti 1: Tolimù vadinama tokia linijinė slinktis, kai subjekto nuotolis didėja orientyro ar tos erdvės dalies atžvilgiu 2.→ tolti 3: Tolimas nuo šeimos atitolìmas → atitolti 3: Ot, sakau, atitólimas nu motynos nutolìmas 1. nuotolis, atstumas:Tarp diendaržio ir klėties ned...
iškėlimas - iškėlimas -> iškelti.
gėlimas - gėlimas -> gelti.
atsigulimas - atsigulimas -> atgulti.
apsivalymas - apsivalymas -> apvalyti.
įkalimas - įkalimas -> įkalti.
atsikėlimas - atsikėlimas -> atsikelti.
apvalymas - apvalymas -> apvalyti.
išsikėlimas - vienas teisės aktas ar procesas, kad žemės, ypač vyksta arba atidavimo paviršiaus (žemės ar kranto) po laivo ar lėktuvo reisą iškrovimo vietą ir atsižvelgiant į keleivių ir krovinių laiptai lygio dalį (kaip pabaigoje nuo laiptų) daugiskaitos žuvies arba vėžiagyvių suma kasmet nusileido tam tikroje srityje
įgėlimas - įgėlimas -> įgelti.
išvalymas - išvalymas -> išvalyti.
atšalimas - atšalimas -> atšalti.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž