Žodžių pergale reikšmės

pergalė - pergal|ė 1. priešo nugalėjimas, laimėjimas: Sunki, visiška pergalė Kovoti iki pergalės prieš pavergėjus. Taikos jėgų pergalė pergalės šventė, daina. Išplėšti, pasiekti pergalę. 2. sporto varžybų laimėjimas: Penkta iš eilės pergalė čempionate.
pergalėti - pergal|ėti, pergali, pergalėjo nugalėti, įveikti. pergalėjimas pergalėtojas, pergalėtoja dkt.
pergalvoti - pergalvo|ti, pergalvoja, pergalvojo iš naujo apgalvoti: Reikės viską dar kartą pergalvoti pergalvojimas.
pergabenti - pergaben|ti, pergabena, pergabeno pervežti, pernešti: Pergabenti daiktus. sngr.: Persigabenome į kitą vietą (persikraustėme). pergabenimas.
pergamentas - pergamentas 1. specialiai išdirbta oda, vartojama pavarų diržams, būgnams, krepšiams (senovėje - ir rašyti). 2. istor. tokioje odoje parašytas rankraštis. 3. standus vyniojamasis ar pakuotės popierius, nepraleidžiantis drėgmės ir riebalų.
pergalingas - pergaling|as, pergalinga nugalintis, pergalę pasiekiantis: pergalinga armija. pergalinga kova. pergalingai prv.: pergalingai baigėme karą.
pergalingai - pergalę, užkariauja
pergabenimas - veiksmas, procesas, arba egzempliorių gabenamą Trimda baudžiamosios kolonija transportavimui arba kelionių reiškia transportavimo arba iš vienos vietos į kitą B viešuoju transportu keleiviams ar kroviniams ypač kaip komercinės įmonės
Pyro_pergalė - Pỹro pérgalė, abejotina pergalė, nepateisinama dėl sudėtų aukų; pavadinta pagal Epyro karalių Pyrą, kuris 279 m. pr. m. e. prie Auskulo (P. r. Italija) pasiekė prieš romėnus pergalę, pareikalavusią pernelyg daug aukų.
pergamentinis - pergamentin|is, pergamentinė -> pergamentas 3: Pergamentinis popierius Žiūrėk: [pergamentas].
pergalėtojas - gauti įveikti geriau
pergaminas - pergaminas: 1. plonas tvirtas popierius natūraliai popieriaus kalkei gaminti; 2. ruloninė stogų dangos medžiaga iš statybinio kartono, įmirkyto karštu bitumu.
pergąsdinti - pergąsdin|ti, pergąsdina, pergąsdino labai išgąsdinti: Šuo pergąsdino vaiką. pergąsdinimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž