Žodžių pasukti reikšmės

pasukti - pasuk|ti, pasuka, pasuko 1. kiek sukti: pasuko žiedą aplink pirštą. Raktą, sraigtą pasukti prk.: Istorijos atgal nepasuksi. sngr. 2. pakreipti: Jis pasuko į šoną. Jis negalėjo galvos pasukti sngr.: Kelias ten staiga pasisuka. Vėjas pasisuko. 3. galėti sukti: Arpą sukti sunku, ne bet kas pasuks. 4. paraityti: Ūsą, plaukus pasukti 5. pavyti: Virves pasukti 6. š...
pasisukti - pasisuk|ti, pasisuka, pasisuko 1. -> pasukti. 2. pasišokti: Valsą pasisukti Keletą šokių pasisukti 3. trumpam pasirodyti: Kur tik jis pasisuka, ten išdaigos. Negali jis nė pasisukti, tuoj užpuola skolintojai. 4. šnek. pasimeilinti: Jis moka apie mergaites pasisukti pasisukimas.
atsukti - sùkti,-a, -o (-ė)1. versti judėti aplink savo ašį:Jis turėjęs gerą vandens malūną, sukamą didelės upės vandeniu [V]anduo darmai nevarvėjo, sùkė akmenis, girnas Tę vanduva sùka girnas, o čia rankom sùka Akminai [girnose] buvo pataisyti, su ranka sukamì Gaidžio sugiedojimu jau girnas sùksi(malsi) Visą žiemą...
apsukti - sùkti,-a, -o (-ė)1. versti judėti aplink savo ašį:Jis turėjęs gerą vandens malūną, sukamą didelės upės vandeniu [V]anduo darmai nevarvėjo, sùkė akmenis, girnas Tę vanduva sùka girnas, o čia rankom sùka Akminai [girnose] buvo pataisyti, su ranka sukamì Gaidžio sugiedojimu jau girnas sùksi(malsi) Visą žiemą...
sukti - suk|ti, suka, suko 1. versti judėti aplink savo ašį: Vanduo suka turbinas. Girnas sukti (malti). Ūsą sukti (raityti) sngr.: Žemė sukasi aplink savo ašį. Poros sukasi salėje (šoka). 2. judėti ratu, aplink: Tame upelyje verpetas suka. Padangėje suko gandras. Musės tik suka apie ausis. sngr. 3. kreipti, krypti į kurią pusę: Suk į kairę. Suk iš kelio. suka ve...
prisukti - prisuk|ti, prisuka, prisuko 1. sukant pritvirtinti: Prisukti sraigtą. sngr.: Prisisuk pačiūžas. 2. užtraukti: Prisukti laikrodį. 3. įtraukti (dagtį): Prisukti lempą. 4. sukant prigaminti: Prisukti siūlų, virvių, šeivų. sngr.: Prisisukti sviesto. 5. šnek. pripiršti: Prisuk gerą žmoną. Prisukti jaunikį. prisukimas.
persukti - persuk|ti, persuka, persuko 1. pakreipti į kitą pusę: persuko lovą antraip. sngr.: Sėdi persisukęs. 2. sukant sugadinti: Sukau laikrodį ir persukau. persukimas.
pasukimas - sukelti judėti ašį arba centre, pasukti arba suktis
atsisukti - greitai suktis, pikis baseball sukelti suktis greitai PITCH 2a Tvirlingas ritė, menturinių aktą
apsisukti - atlikti teisės akto, funkciją arba veikimą, savo ruožtu, b, perduoti ar pakaitomis iš eilės pasukti apie ašį arba centre sukasi, ypač judėti taip, kad visos dalelės Sekite ratą su bendrąja kampiniu greičiu apie bendras ašis sukelti pasukti ar perkelti apie ašį, centrinio B sukelti (lėktuvas regionas ar linija) iššluoti tūrį ar kitą plokštumą juda aplink...
uzsukti - užsuk|ti, užsuka, užsuko 1. pasukus į šoną, užlįsti: Jis užsuko už kampo. 2. daryti vingį: Nėjome tiesiai, o užsukome aplink. sngr.: Už tilto kelias užsisuka. 3. sukant įtvirtinti: Užsukti sraigtą. Užsukti dangtelį. 4. užvynioti: Užsukti vadžias ant kuolo. sngr.: Pririšta karvė visą dieną išstovėjo užsisukusi už medžio. 5. prisukti, kad veiktų...
issukti - išsuk|ti, išsuka, išsuko 1. sukant pašalinti: Išsukti sraigtą. 2. sukant išskirti: Išsukti korius (medų iš korių). Išsuktas pienas (separuotas). 3. sukant padaryti: Iš žilvičio išsuko švilpynę. sngr. 4. iškrypti: Išsukti iš plento. 5. padaryti reikiamą apsukimą (pjaunant dalgiu): Dobilai išgulę, sunku išsukti dalgį. 6. išnarinti: Išsukti koją. sng...
susukti - sušuk|ti, sušunka, sušuko šūktelėti: sušuko nesavu balsu. sušuko iš džiaugsmo. sušukimas.
prisisukti - prisisuk|ti, prisisuka, prisisuko 1. -> prisukti. 2. šnek. prisigerinti: Prisisuk prie šeimininkės, ir gausi pyrago.
persisukti - psichiškai arba emociškai nepakaltinamas arba sutrikusią serga
pasukos - pasukos dgs. skystis, kuris lieka, sumušus sviestą.
nusukti - nusuk|ti, nusuka, nusuko 1. sukant nutraukti: Nusukti raktą, dalgį. Nusukti vištai galvą. sngr.: Nusisuksi sprandą, karstydamasis po medžius. 2. sukant padaryti: Nusukti virvę, pantį. 3. nukreipti: Ko nusukai akis į šalį? Jis kalbą kitur nusuko. sngr.: Nusisukęs nujojo tolyn. 4. apgauti: Nusukti svorį. nusuko grąžos (grąžą). nusukimas.
įsukti - įsuk|ti, įsuka, įsuko 1. sukant įtvirtinti: Varžtelį įsukti į lentą. 2. sukant suteikti inerciją: Gerai įsukęs mėtyklę, paleido akmenį. 3. šnek. kiek apgaunant įteikti, įbrukti: įsuko jam raišą arklį. įsukimas.
užsukti - užsuk|ti, užsuka, užsuko 1. pasukus į šoną, užlįsti: Jis užsuko už kampo. 2. daryti vingį: Nėjome tiesiai, o užsukome aplink. sngr.: Už tilto kelias užsisuka. 3. sukant įtvirtinti: Užsukti sraigtą. Užsukti dangtelį. 4. užvynioti: Užsukti vadžias ant kuolo. sngr.: Pririšta karvė visą dieną išstovėjo užsisukusi už medžio. 5. prisukti, kad veiktų...
pasukamasis - linkęs į suktis arba pasikartos; ypač periodiškai b, su jomis susijusių arba kredito, kuris gali būti naudojamas pakartotinai nustatytą ribą ir paprastai grąžinama reguliariai proporcingas dalimis, sukant aplink, arba taip, tarsi ant ašies
išsukti - išsuk|ti, išsuka, išsuko 1. sukant pašalinti: Išsukti sraigtą. 2. sukant išskirti: Išsukti korius (medų iš korių). Išsuktas pienas (separuotas). 3. sukant padaryti: Iš žilvičio išsuko švilpynę. sngr. 4. iškrypti: Išsukti iš plento. 5. padaryti reikiamą apsukimą (pjaunant dalgiu): Dobilai išgulę, sunku išsukti dalgį. 6. išnarinti: Išsukti koją. sng...
uzsisukti - suvienyti likvidavimo
susisukti - susisuk|ti, susisuka, susisuko 1. -> susukti. 2. prk. skubiai atlikti: Jis ten greit susisuko. 3. šnek. labai sulysti, susitraukti: Kiaulė perkritusi, susisukusi. susisukimas.
nusisukti - sukelti judėti ašį arba centre, pasukti arba suktis
įsisukti - įsisuk|ti, įsisuka, įsisuko 1. -> įsukti. 2. šnek. įsibrauti: įsisuko jis į mūsų tarpą. Lapė įsisuko į žąsų būrį. prk.: Į jų šeimą liga įsisuko. įsisukimas.
užsisukti - suvienyti likvidavimo
išsisukti - išvengti staigus kūno judėjimas subtilios prietaisas, išvengti, apgaudinėti, arba apgauti aktas b tikslinga, judėti pirmyn ir atgal arba iš vietos į vietą, paprastai netaisyklingos žinoma
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž