Žodžių paskyra reikšmės

paskyra - paskyra dokumentas, pagal kurį kas paskiriama: Darbo p. Prekėms gauta p. Stiklo p. Automobilio p.
skyra - skyra žem. skirtumas.
paskyrimas - paskyrimas -> paskirti: Įpėdinio p.
paskirta - nurodyti ir nustatyti ne tik konkrečiam tikslui, biure, ar muito
paskiras - paskir|as, paskira pavienis, atskiras: Paskiras žmogus, atsitikimas. paskirai prv.: paskirai gyventi. paskirumas.
takoskyra - takoskyra 1. vandenskyra. 2. prk. politikos, meno ir kt. srovių ar pažiūrų skiriamoji riba.
paskyrimo - aktas skyrimo paskirtis B paskyrimą pagal atsiradusio asmens galia sudaryti susitarimą bijau džiaugtis nekilnojamojo turto
paskirtas - nustatyti ar oficialiai
isskyra - išskyra 1. išskyrimas, atranka. 2. b. menkinamai kas labai renkasi valgį ar ėdesį.
atskira - nustatyti arba Nošķelties atjungti, nutraukti B skirtumą tarp diskriminuoti, atskirti
paskiau - paskiau prv. 1. kiek vėliau: P. pasakysiu, ateisiu. 2. kiek toliau: Paskui mane važiuoja Petras, o dar p. Jonas 2 paskiau prl. (su kilm.) žymint ką vykstant vėliau: Jis atėjo p. manęs.
vandenskyra - vandenskyra geogr. dviejų upių, upynų, jūrų ar vandenynų baseinų riba.
paskirti - paskir|ti, paskiria, paskyrė 1. duoti, suteikti: Paskirti butą. Už gerą darbą paskyrė premiją. sngr.: Geriausią dalį sau pasiskyrė. 2. nustatyti: Paskirti susirinkimo datą. Paskirti kam bausmę. Laikas nepaskirtas - kada spės, tada ir padarys. sngr.: Pasiskyrė sau gyvenimo tikslą. 3. parinkti darbui, pareigoms: Jis buvo paskirtas įmonės direktoriumi. Paskyrė k...
išskyra - išskyra 1. išskyrimas, atranka. 2. b. menkinamai kas labai renkasi valgį ar ėdesį.
paskirtis - paskirt|is, paskirties m. 1. iš anksto numatytas tikslas: Grožinės literatūros paskirtis 2. ko nors panaudojimo sritis, paskyrimas: Specialios paskirties kariuomenės dalinys. Sąvokos, nutarimo, dalyko paskirtis.
paskirstymas - paskirstymas -> paskirstyti: Dalyvių p. grupėmis.
paskirstytojas - , kad rinkos, kuri platina 1 prekių, ypač didmenininkas už vadovavimą iš indukcinės ritės antrinė srovė prie įvairių variklio uždegimo žvakės jų tinkamą uždegimo eiliškumas aparatūra
paskirstytinas - būdingas bruožas, taip pat atsitiktinis objektas glaudžiai susijęs su arba priklausymo konkrečiam asmeniui dalykas, ar biure kokybė
paskystinti - paskystin|ti, paskystina, paskystino padaryti skystesnį: Paskystinti klijus. paskystinimas.
paskirstyti - paskirst|yti, paskirsto, paskirstė padalyti: Paskirstyti lėšas. sngr.: Ä–jo pasiskirstę į būrelius (būreliais) po tris keturis. Išrinktoji valdyba pasiskirstė pareigomis. pa (si) skirstymas: Dalyvių paskirstyti grupėmis. Gyventojų pasiskirstymas pagal tautybę.
paskirsniui - paskirsniui prv. skirsnis po skirsnio: Nagrinėti p.
paskiausias - paskiaus|ias, paskiausia 1. vėliausias: Ji kėlė anksčiausia, gulė paskiausia. 2. pats paskutinis (eilėje): Jis atėjo paskiausias paskiausiai prv.: Išjojo paskiausiai.
paskiausiai - toliau laiko išlieka švieži arba nenukentėjęs ištverti b valdyti toliau (kaip veiksmų eigą) c toliau gyventi toliau egzistuojantį ar veiksmų tol, kol pat ar net ilgiau, nei dažnai naudojami iš
paskinti - paskin|ti, paskina, paskynė 1. kiek nuskinti: paskink agurkų, gėlių. sngr.: Gali eiti obuolių pasiskinti. 2. pakirsti: Ä–jo į mišką alksnių paskinti paskynimas.
paskiemeniui - paskiemeniui prv. skiemuo po skiemens: Skaityk p.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž