Žodžių paskala reikšmės

paskala - paskal|a sklindanti žinia, kurios tikrumas nenustatytas, gandas: Paskalą paleisti. Paskalas platinti. Užkirsti paskaloms kelią. Bloga paskala raita atjoja (folkloras).
paskata - paskata paskatinimas, akstinas: P. griebtis darbo. Ekonominės, auklėjamosios paskatos.
atskala - atskala 1. skeveldra, atplaiša: Akmens, medžio, kaulo a. 2. prk. grupė, sekta.
skala - skal|a 1. skeltinis plonas, plokščias pagaliukas prakurti ar žibinti: Sakinga skala Užsidek skalą. Atsiskėliau ploną skalelę. 2. plona skeltinė rykštė metmenims ant riestuvo skirti. 3. paplokščia lazdelė kalti prie sienos, kad tinkas laikytųsi. 4. skeltinis pagaliukas kam nors pinti. 5. akmens atskala: Gremžtukas iš titnago skalos.
paskalauti - paskal|auti, paskalauja, paskalavo kiek skalauti: paskalauk skalbinius upėje. sngr.: Pasiskalavo burną. paskalavimas.
paskalos - dialektas Britų Krikštatėvis b kompanionas, Sirdsdraugs ca asmuo, kuris nuolat atskleidžia asmeninių ar sensacinga apie kitus faktus, intymus gamtos ba plepus pokalbio C dalyką apkalbų gandas ar ataskaita
paskalis - paskalis slėgio ir mechaninės įtampos vienetas - niutonas kvadratiniam metrui.
paskaita - paskait|a žodinis temos dėstymas: Mokomoji paskaita Studentai klauso paskaitų. Vieša paskaita.
paskalbti - paskalb|ti, paskalbia, paskalbė kiek skalbti: Iki pietų paskalbėme baltinius. sngr.: Marškinius pasiskalbk. paskalbimas.
paskanauti - naudojamas kaip funkcija žodis, reiškiantis judesį ar veiksmą ar sąlyga, leidžiantis įtarti judėjimo link vietą, asmuo, ar dalykas pasiekė
paskaldyti - paskal|dyti, paskaldo, paskaldė kiek skaldyti: Išėjęs paskaldžiau malkų. sngr.: Tam kartui pasiskaldžiau skalų. paskaldymas.
paskatos - kažkas, kad kursto arba turi tendenciją kurstymo nustatant ar veiksmo
nuoskala - nuoskala nuskilusi ko dalis, nuskeltas gabalas.
paskatinimas - skatinti skatinami kažką, kad skatina būklę aktas
paskatinamas - suteikia viltį ar pažadas
paskaninimas - kažkas, kad padeda sezono, ypač sudedamoji dalis (kaip pagardų, prieskonių ar žolelių) dedama į maistą visų pirma pasigardžiuoti, kad ji perteikia
paskandintas - depresija spirito, padariau, jį sužlugdė
paskaitos - diskursas prieš auditoriją ar klasės, ypač dėl instrukcijų formalus išbarimas skaitys paskaitą neapkaltintų oficialiai
paskatinti - paskatin|ti, paskatina, paskatino paveikti, kad ką darytų, paraginti: paskatino vaiką geriau mokytis. Draugų paskatintas, stojo į mokyklą. paskatinimas: Materialinis paskatinimas.
paskaninti - paskanin|ti, paskanina, paskanino padaryti skanesnį: Paskaninti valgį. sngr.: Sriubą sviestu pasiskanino. paskaninimas.
paskaityti - pask|aityti, paskaito, paskaitė 1. kiek skaityti: Ligi dvyliktos paskaičiau ir nuėjau miegoti. 2. perskaityti: Ieško, kas paskaitytų anglišką laišką. sngr.: Pasiskaityk skelbimą. 3. išdėstyti žodžiais: Paskaityti paskaitą. 4. galėti, sugebėti skaityti: Be akinių nebepaskaitau. 5. žr. paskaičiuoti. paskaitymas.
paskaitininkas - paskaitinink|as, paskaitininkė dkt. kas skaito viešą paskaitą.
paskaudėti - paskaudė|ti, paskauda, paskaudėjo kiek skaudėti: Kartais man paskauda galvą (galva). paskaudėjimas.
paskandinti - paskandin|ti, paskandina, paskandino priežodis paskęsti: 1. paskandino priešo laivą. 2. Nesupk valties, dar paskandinsi visus. sngr.: Pasiskandino ežere. paskandinimas.
paskambinti - paskambin|ti, paskambina, paskambino 1. kiek skambinti: Paskambinti varpais. paskambino pamokai. 2. pagroti styginiu muzikos instrumentu: Paskambinti pianinu, kanklėmis, gitara. 3. iškviesti telefonu; pranešti telefonu: paskambino greitajai pagalbai. Kai sužinosi, paskambink man. sngr.: Gali pats pasiskambinti į polikliniką. paskambinimas.
paskaičiavimas - procesas, ar apskaičiuoti B B Šaltas Heartless planavimas analizuojant ar planuojate apskaičiuoti studijavo rūpintis skatinti savanaudiškumas akto rezultatas aktas
paskaistėti - paskaistė|ti, paskaistėja, paskaistėjo 1. pasidaryti skaistesniam, giedresniam: paskaistėjo dangus. 2. pagražėti, palinksmėti: Jo veidas, akys paskaistėjo. paskaistėjimas.
paskaičiuoti - paskaič|iuoti, paskaičiuoja, paskaičiavo kiek skaičiuoti: paskaičiuok, kiek salėje tilptų žmonių. sngr.: Prieš mokėdamas pasiskaičiavau pinigus. paskaičiavimas.
paskaitinėti - paskaitinė|ti, paskaitinėja, paskaitinėjo džn. mžb. paskaityti 1: paskaitinėja, pavaikštinėja, taip ir leidžia laiką. sngr.: Kai turiu laiko, pasiskaitinėju. paskaitinėjimas Žiūrėk: [paskaityti].
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž