Žodžių pasiure reikšmės

pasiutęs - pasiu|tęs, pasiutusi labai smarkus, didelis, nepaprastas; piktas; prastas: Pasiutęs triukšmas, nieko negirdėti. Pasiutęs jo šykštumas. Pasiutęs padarymas. Jis ir už velnią pasiutesnis (blogesnis). pasiučiausia, kad nieko negalėjome padaryti. pasiutyn prv.: Kuo tolyn, tuo kelias pasiutyn (darosi blogesnis). pasiutusiai prv.: pasiutusiai šalta.
pasiulymai - minkštas ar derlinga tekstūra lengvai neveikia, iškirpti, arba sugadintas subtilus, trapus
pasiutimas - aa laikinas beprotybė ba smurtinio protiniam ar emocinis susijaudinimas intensyvus paprastai laukinių ir dažnai netvarkingai kompulsinis ar dilgsėjimo veikla
pasiutiskas - pasiutišk|as, pasiutiška nepaprastai smarkus, didelis: Pasiutiškas greitis. Pasiutiškas šaltis. Pasiutiškas jo piktumas. pasiutiškai prv.: pasiutiškai (labai) smarkus. pasiutiškai (labai greitai) lekia.
pasiutėlis - pasiutėl|is, pasiutėlė dkt. 1. kas serga pasiutimo liga. 2. padūkėlis, pašėlėlis: Nebūk p.! prk.: pasiutėlė ta degtinė!.
pasiutligė - pasiutligė med. pasiutimo liga (rabies).
pasiuntinys - pasiuntin|ys, pasiuntinė dkt. 1. siunčiamas asmuo: Sūnus nebemažas, pats pasiuntinys Karininko, štabo pasiuntinys 2. diplomatinis valstybės atstovas kitoje valstybėje. 3. prk. atstovas, įgaliotinis, delegatas: Į suvažiavimą susirinko žemdirbių pasiuntiniai.
pasiuntimas - pasiuntimas -> pasiųsti.
pasiūti - pasiū|ti, pasiuva, pasiuvo 1. baigti siūti: Gerai pasiūtas drabužis. sngr.: Ji pati pasisiuvo suknelę. 2. kiek siūti: Valandą pasiuvo, ir marškiniai gatavi. pasiuvim|as: Sumokėjau už pasiūą nemažus pinigus.
pasiūla - pasiūla 1. pasiūlymas: Darbo p. 2. ekon. rinkoje esamų prekių kiekis: P. neatitinka paklausos.
pasiutiškas - pasiutišk|as, pasiutiška nepaprastai smarkus, didelis: Pasiutiškas greitis. Pasiutiškas šaltis. Pasiutiškas jo piktumas. pasiutiškai prv.: pasiutiškai (labai) smarkus. pasiutiškai (labai greitai) lekia.
pasiutiškai - daugiausia tarmė turi būti tinkami arba sutiks su
pasiųsti - pasiu|sti, pasiunta, pasiuto 1. susirgti pasiutimo liga: pasiutęs šuo. Aprietas gyvulys pasiunta ir gaišta. 2. imti siusti, niršti: Jis pasius, kai sužinos. Kad tu pasiustum! (toks keiksmas). Manau sau: pasiuskite (žinokitės), ko man čia kištis! Padeda kažin kur - pasiusk nerasi! 3. kiek siusti, pykti, niršti: pasius kiek ir nurims. 4. šnek. imti ką smarkiai daryt...
pasiūtas - aa sunku standus, paprastai daugiausia kalkakmeniai danga arba gyvūnų parama b sunku ar sunku dažnai plonas apvalkalų kiaušinio (paukščio ar roplių) - žr kiaušinių iliustraciją vaisių arba sėklų danga, ar už jos ribų dalis, ypač kai sunku ar pluoštinės apvalkalo medžiaga (moliuskų arba vėžliai) arba jų turinys kažkas, panašus kaip aa sistemos arba iš...
pasiuntinybė - pasiuntinybė 1. diplomatinė atstovybė, vadovaujama pasiuntinio. 2. diplomatinės atstovybės namai.
pasiūlyti - pasiūl|yti, pasiūlo, pasiūlė paprašyti paimti, nupirkti ar pritarti: pasiūlė jam naują tarnybą. pasiūlo pirkėjams naujų prekių. Pasiūlyti kandidatą. sngr.: Jis pasisiūlė padėti. pasiūlymas: Pateikti pasiūlymą. Visus pasiūlymus apsvarstysime. pasiūlytojas, pasiūlytoja dkt.
pasiūlymas - pateikti kaip garbinimo ar pamaldumo aukos b akto ištarti (malda) atsidavimo pateikti priėmimas arba atmetimas konkurse
pasiūdinti - pasiūdin|ti, pasiūdina, pasiūdino prp. pasiūti 1: Tėvas pasiūdino vaikui drabužius. sngr.: Pasisiūdinau kailinius. pasiūdinimas Žiūrėk: [pasiūti].
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž