Žodžių pasala reikšmės

pasala - pasala 1. slaptas rengimasis, tykojimas užpulti ar ką pikta padaryti, klasta, pinklės: Lapė, pasalą slėpdama, patarė ožiui lįsti į vandenį (folkloras). 2. tyčia paslėpta kariuomenės dalis priešui nelauktai pulti. 3. b. žr. pasalūnas.
pasaka - pasak|a 1. pasakojamasis fantastinis kūrinys: Liaudies, literatūrinės pasakos. Gyvulinės, stebuklinės, buitinės, nuotykių pasakos. pasakų rinkinys, knygelė. Pasek man pasaką, pasakaitę. Gyvena kaip pasakoje (puikiai). 2. išgalvotas dalykas, netiesa, melas: Nepasakok man pasakų. Tai ne pasaka, o tikra teisybė. Kitų teisybės pasakomis eina. 3. pasakojimas, istor...
pasaga - pasag|a 1. po arklio kanopa kalama lenkta geležis: Arklys kaukši pasagomis per grindinį. Arklys pasagą pametė. 2. ryt. balno arba balnelio juosta arkliui aplink pilvą.
atsala - atsala geogr. sekluma aplink salą ar iškyšulį.
pasakalija - metai Italijos ar Ispanijos šokių melodija b instrumentinės muzikos kūrinys, susidedantis variantų paprastai ant žemės boso šiek tiek lėtai trigubo metu į Pasakalija metai šokis
pasak - pasak prl. (su kilm.) anot (žymint sakytoją, kai atpasakojami jo žodžiai): Šiemet, p. jo, bus geri metai. P. laikraščių pranešimo, Pakistaną ištiko baisus potvynis.
pasakiau - 9-asis laiškas anglų abėcėlės ba grafinės šio laiško apie kalbos analogiškus vienas aš rašybos - žr, lentelę grafikos įrenginį atkūrimo laišką i i paskirta ypač kaip devintas, kad ar klasės laiško formos, kaip kažkas man lygiagrečiai Vienetinis vektorius X ašis [santrumpa neišsami] aa klasės reitingas kaip neišsami, rūšiuojamos ar įvertinta II atsi...
pasaitas - pasait|as 1. virvelė, saitas kam nors pririšti (nytims, botagui, spragilui, kojinei, karvei ir pan.): Imk karvę už pasaito. Nutrūko spragilo pasaitas 2. kibiro ar kitokio indo lankelis, saitas. 3. anat. pilvaplėvės klostė, prilaikanti žarnas (mesenterium).
pasaitai - aa linija gyvūnų B pirmaujančių arba sulaikyti kažką, kuris sulaiko suvaržymo būklę
pasakymas - pasakymas -> pasakyti: Sąmojingas p.
pasakojant - vykdant didelio svorio ir reikšmingą poveikį veiksmingai, išraiškingas
pasagėlė - pateikti su spygliais likviduojamas su pasagos kapliukas
pasakė - pašak|ė 1. vieta po šakomis: Ieškok riešutų pašakėse. 2. vieta prie atsišakojimo: Pjauk pagal pat pašakę. 3. iš po šakos išaugusi šakelė, atžala: Pašakes išgenėk.
pasakų - aa istorija (vaikams), įtraukiant fantastinis jėgas ir žmonėmis (kaip fėjos, burtininkai, ir goblinai)-taip pat paragino pasakos istoriją ba istorija, kurioje neįtikėtinos įvykiai būti laiminga pabaiga gatavi istoriją, paprastai skirtos suklaidinti
pasakos - pasenęs diskursas, kalbėti aa serijos įvykius ar faktus, pasakyta, arba pateikiamas sąskaitos B (1) asmeninės ar konfidencialios medžiagos ataskaitą
pasakotojas - pasakotoj|as, pasakotoja dkt. kas dėsto įvairius atsitikimus, seka tautosakos kūrinius ir pan.
pasakojimas - pasakojimas 1. -> pasakoti (veiksmas). 2. lit. nedidelis tautosakos kūrinys, kuriame vaizduojami tikri įvykiai.
pasakiškas - pasakišk|as, pasakiška 1. nepaprastas, nuostabus: Pasakiškas nuotykis. 2. nepaprastai didelis: pasakiški turtai, skaičiai. pasakiškai prv.: pasakiškai didelis laivas. pasakiškumas.
pasakyti - pasaky|ti, pasako, pasakė 1. žodžiu (ar raštu) pareikšti mintį ar nuomonę: Ką tu į tai pasakysi? Ką blaivas galvoja, tą girtas pasako (folkloras). Teisingai žmonių pasakyta: negirk dienos be vakaro. Nebeprisimenu, kur yra taip pasakyta (kurioje knygoje). 2. pranešti žodžiu: pasakyk man visą teisybę. Jis pasakė, kad aš galįs eiti. sngr.: Pasisakė ketinąs...
pasakoti - pasako|ti, pasakoja, pasakojo apsakyti kokį įvykį, atsitikimą: pasakok, ką ten matei, ką girdėjai. pasakoja apie savo vargus. Baisių dalykų pasakoja žmonės. pasakojamoji kalba. sngr.: Jis niekam savo bėdų nesipasakojo.
pasakei! - 9-asis laiškas anglų abėcėlės ba grafinės šio laiško apie kalbos analogiškus vienas aš rašybos - žr, lentelę grafikos įrenginį atkūrimo laišką i i paskirta ypač kaip devintas, kad ar klasės laiško formos, kaip kažkas man lygiagrečiai Vienetinis vektorius X ašis [santrumpa neišsami] aa klasės reitingas kaip neišsami, rūšiuojamos ar įvertinta II atsi...
pasakininkas - pasakinink|as, pasakininkė dkt. 1. pasakų sakytojas: Didelis pasakininkas buvo senelis. 2. pasakų rašytojas.
pasakojamasis - kažkas, kad pasakoja istoriją, sudaro meno ar praktiką pasakojimo meno istoriją įvykio ar atstovavimo, taip pat tokio atstovavimo pavyzdys
pasaginis - pasagin|is, pasaginė -> pasaga 1: pasaginė vinis Žiūrėk: [pasaga].
pasakojimo - kažkas, kad pasakoja istoriją, sudaro meno ar praktiką pasakojimo meno istoriją įvykio ar atstovavimo, taip pat tokio atstovavimo pavyzdys
pasakinėtojas - pereiti prie veiksmų, kursto padėti (kuris asmuo, veikiantis ar rečituojantys) rodo, ar sakydamas kitą kažką praleistą žodžius arba netobulai išmoko lazda tarnauti kaip kurstymu priežastis
pasakinėjimas - pereiti prie veiksmų, kursto padėti (kuris asmuo, veikiantis ar rečituojantys) rodo, ar sakydamas kitą kažką praleistą žodžius arba netobulai išmoko lazda tarnauti kaip kurstymu priežastis
pasakinėti - pasakinė|ti, pasakinėja, pasakinėjo 1. džn. pasakyti 2: Eina per kaimą, visiems pasakinėdamas susirinkti. 2. kuždėti kam, sufleruoti. pasakinėjimas Žiūrėk: [pasakyti].
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž