Žodžių pakore reikšmės

pakolei - pakõlei pakol: Pakolei gyvenam ant svieto, negalim būti be vargų Pakolei gyvas būsiu, jūsų tos geradėjystės neužmiršiu Šaltis jį perėmė, pakolei jį aprengėme Važiuosme, broliai, į svečią šalį, pakolei upaitės da neužšalę Pakolei tas vanduo nusistovėjo, bernelis mergelę prisikalbėjo ) Pakolei buvau pas motynėlę, tūlas tai sakė: gra...
pakol - pakol, pakolei jng. ntk. = kol.
pakoreguoti - koregúoti,-úoja, -ãvo 1.taisyti teksto korektūrą:Koregúoti straipsnį 2.duoti pataisų, taisyti, pataisyti:Koregúoti šaudymą (artilerijos sviediniais) Reikia koreguoti ir pasvarėlius ištaisyti:Dabar yra naujų šaltinių, padedančių nustatyti ar bent iškoreguoti pagrindinį tekstą kiek pataisyti:Jovaro eilėraščiu...
pakorimas - pakorimas -> pakarti.
pakopa - pakop|a 1. laiptų plokštė, kopėčių skersinis; laiptas: Kopėčių pakopa lūžo, ir aš nusiritau žemyn. pakopomis nusileidau į pat šulinio dugną. 2. atskira sudedamoji raketos dalis: Trijų pakopų raketa. 3. prk. raidos laipsnis: Aukštesnė kultūros pakopa.
pakoja - pakoja 1. staklių, ratelio ir panaši pamina. 2. stalo, suolo ar kėdės kojų sujungimas apačioje. 3. vežimo lentelė pasistoti lipant. 4. žemas suolelis pasidėti kojoms.
pakopos - pakópos pastoliai, pastovai prie statomo namo sienos:Dabar kasdien ji gaudavo nušokti nuo šaligatvio ir išsilenkti mūrininkų pakopų, sukaltų iš medžių ir lentų
pakojui - pakojui, pakojui prv. koja į koją, į kojos taktą: Kareiviai eina p.
pakojos - pakójos 1. pakoja 2.2. pakoja 3.3. pakojė: Padėsiu tavo neprietelius į tavo pakojas Iš obūlio(obuolį)paleido į pakójas 4. menkavertės vilnos nuo užpakalinių kojų, paslėpsnių:Čia tik vienos pakójos, gerų vilnų nieko nėra Čia ne vilnos, o pakójos Geras vilnas jau sukedenom, liko tik pakójos Kap tu veši vilną ka...
pakomitetis - pakomitetis komiteto dalis specialiam reikalui.
pakosėti - pakos|ėti, pakosi (pakosėja, pakosti), pakosėjo kiek kosėti: Jis pakosi po gripo. pakosėjimas.
pakopėti - pakopė|ti, pakopi (pakopėja), pakopėjo kiek pakopti, palipti: Kopėčiomis pakopėjo aukščiau. prk.: Saulė pakopėjo. pakopėjimas.
pakopinis - pakópinis,-ė kuris pakopų pavidalo, su pakopomis:Šlaitai aukšti, statūs, su staigiu, kartais pakopiniu nuolydžiu, dažnai šaltiniuoti Pakopinė piramidė
pakomisė - pakomisė komisijos dalis siauresniam reikalui.
pakomisis - komitetas padalinys paprastai organizuojamas konkrečiam tikslui
pakolonis - pãkolonis kolonos pamatas:Kolonų pamatai, vadinami pakoloniais, gali būti stačiakampio arba piramidės pavidalo
pakotilinis - pakotilin‖is [pranc. pacotille — šlamštas], mažavertis, pvz., ~ės prekės (menkavertės prekės, t.p. tokios, kurias leidžiama keleiviui arba laivo įgulos nariui pasiimti su savim į laivą).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž