Žodžių pagryse reikšmės

pagriovys - pagriov|ys vieta palei griovį: pagrioviais vaikščiojau. Atsisėdo pagriovyje.
pagrįsti - pagr|įsti, pagrindžia, pagrindė 1. pakloti (grindis). 2. duoti pagrindą, paremti: pagrįsk savo teiginį. pagrindėjas, pagrindėja dkt. pagrindimas.
pagrindas - pagrind|as 1. stat. natūralus ar dirbtinis gruntas po pat pamatu: Smėlio, žvyro, betono pagrindas Žemės sankasos pagrindas turi būti tvirtas. 2. mat. figūros apačia: Prizmės, piramidės pagrindas 3. priežastis, argumentas, motyvas: Jis turi pagrindą, taip sakydamas. Yra pagrindo tikėtis. Be pagrindo jis taip kalba. 4. esminis, svarbiausias dalykas, kuriuo kas parem...
pagriebti - pagrieb|ti, pagriebia, pagriebė pačiupti, nutverti: Pagriebti lazdą. prk.: Vėjas pagriebė (nunešė) nuo galvos kepurę. Jį liga pagriebė. sngr.: Vilkas norėjo avį pasigriebti. pagriebimas.
pagrįstas - pagrįst|as, pagrįsta turintis pagrindą, argumentuotas: Moksliškai pagrįsta teorija. pagrįstai prv.: pagrįstai to reikalauja. pagrįstumas: Kaltinimų pagrįstumas.
pagrįstai - pagal su protu
pagriežti - pagriež|ti, pagriežia, pagriežė atlikti griežiant: Pagriežti suktinį.
pagrindinis - pagrindin|is, pagrindinė -> pagrindas 4: pagrindiniai dalykai. Pagrindinis sakinys (gram.) Žiūrėk: [pagrindas].
pagrindimas - grindìmas griñdimas griñdymas → grįsti:1.Troba negrįsta, bet man nesvarbu su negrindimu, by švari 2.grindinys:Grindimas išgriuvęs, lynant purvų iki kelio 3. = grendymas 1. sienų apmušimas lentomis. grindimas 2: Per nedailų išgrindimą barškėjo senoviškas vežimas 1.→ pagrįsti 1: Pagrindimas kelio raiste 2. g...
pagriebimas - pasinaudoti arba laikykite tvirtai laikyti stipriai susidomėjimą
pagrįstumas - pagrįstùmas → pagrįstas: Gynyba parodė visą teisiamiesiems pateiktų kaltinimų tuštumą ir nepagrįstumą Nuosprendžio pagrįstumas Būdavimo(charakterizavimo)žymė – tai išvadų pagrįstumas, nuosakumas
pagrindu - ką nors, kaip jos įkūrimo apačioje pagrindinis komponentas kažką kažkas, dėl kurių kažkas yra nustatytos arba remiantis b patologinę būklę, arba padėtis
pagrindai - , su jomis susijusių arba formuojant pagrindą ar esmę esminį
pagrindinė - pagrindìnė pagrindo linija:Trikampio, trapecijos pagrindinė
pagrindinai - ×pagrindinaĩ iš pagrindų, visiškai, iš esmės:Tarybinis teismas pagrindinai skiriasi nuo buržuazinio teismo
pagrindiniai - fizinė jėga jėga naudojama su jėgomis frazės ir pagrindinio žemyninės dalies b atviroje jūroje vyriausiasis esminis dalykas
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž