Žodžių pagristi reikšmės

pagrįsti - pagr|įsti, pagrindžia, pagrindė 1. pakloti (grindis). 2. duoti pagrindą, paremti: pagrįsk savo teiginį. pagrindėjas, pagrindėja dkt. pagrindimas.
atgristi - grìsti,grỹsta (grį̃sa , griñsa ), -o 1.darytis nebemielam, nebepatinkamam, atsibosti:Vaikams žaislai greitai grỹsta 2.imti ko vengti, bjaurėtis:Aš grystù, t. y. nebnoriu, pabūgsta širdis mano apgrìsti pasibjaurėti:Taip munie širdis apgrìso atgrìsti 1.atsibosti, įkyrėti:Atgrìso m...
pagrįstai - pagal su protu
įgristi - įgris|ti, įgrysta, įgriso įkyrėti, įsipykti: Jis man labai įgriso. įgrisimas.
pergrįsti - pergr|įsti, pergrindžia, pergrindė iš naujo išgrįsti: Pergrįsti gatvę. pergrindimas.
pagrįstas - pagrįst|as, pagrįsta turintis pagrindą, argumentuotas: Moksliškai pagrįsta teorija. pagrįstai prv.: pagrįstai to reikalauja. pagrįstumas: Kaltinimų pagrįstumas.
grįsti - gris|ti, grysta, griso imti įkyrėti: Vaikams žaislai greitai grysta.
pagrįstumas - pagrįstùmas → pagrįstas: Gynyba parodė visą teisiamiesiems pateiktų kaltinimų tuštumą ir nepagrįstumą Nuosprendžio pagrįstumas Būdavimo(charakterizavimo)žymė – tai išvadų pagrįstumas, nuosakumas
išgrįsti - išgrįsti, išgrindžia, išgrindė iškloti lentomis ar išdėti akmenimis: I. aslą. I. gatvę tašytais akmenimis. išgrindimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž