Žodžių pagrase reikšmės

pagrandos - pagrandos dgs. 1. duoną pakepus, sugrandytos tešlos liekanos duonkubilyje. 2. kas išgrandoma iš indo: Košės puode neliko, tik p.
pagrasinti - pagrasin|ti, pagrasina, pagrasino 1. pamojuoti pirštu, ką draudžiant: Motina pagrasino vaikui. 2. grasinant pagąsdinti, pagrūmoti: pagrasino pašalinti jį iš mokyklos. pagrasinimas.
pagrandukas - pagrandukas pagrandėlis.
pagrazinimas - grãžinimas → gražinti 1: Grãžinai grãžinai, tat ir numažinai – kas iš to grãžinimo! Savo piktinimąsi ji be jokių gražinimų išpyškina → apgražinti: Sąnariai mūsų daugesnį apgražinimą tur → išgražinti 1: Boluoja kertuotas, išgražinimais papuoštas senas rūmas → pagražinti...
pagrauzti - pagrauž|ti, pagraužia, pagraužė 1. graužiant iš apačios, sugadinti: Įvairūs kenkėjai daigų šaknis pagraužia. 2. galėti graužti: Be dantų nepagrauši. 3. iš apačios paplauti: Nugriuvo upės pagraužtas krantas. pagraužimas.
pagrasinimas - grasìnimas → grasinti 1: Civilis ponas ilgai tyčiojosi iš jo ir vis garsiau šaukė, pereidamas net prie grasinimų Bandė ją grasinimais pratinti į darbą Vaikinas nenusigando senio grasinimo → pagrasinti: Petro žodžiuose yra pagrasinimas, o ne prakeikimas → prigrasinti: Surašė raštelius su visais pažymėjimais ir prigrasinim...
pagrandai - pagrandai dgs. žr. pagrandos.
pagražinimas - grãžinimas → gražinti 1: Grãžinai grãžinai, tat ir numažinai – kas iš to grãžinimo! Savo piktinimąsi ji be jokių gražinimų išpyškina → apgražinti: Sąnariai mūsų daugesnį apgražinimą tur → išgražinti 1: Boluoja kertuotas, išgražinimais papuoštas senas rūmas → pagražinti...
pagraudenimas - graudẽnimas → graudenti:1.O jos graudenimas – lygiai čia yra ko! 2.Jūsų graudenimai ir pasiskundimai rodžia, kad neradot geistos gerybės 3.Jis atsimena motinos graudenimą, kad, seneliui mirus, reikią laikytis tyliai Sūnau mano, klausyk graudenimo tėvo tavo! → įgraudenti 1: Šitoks gana primityvus skaitytojų įgraudenimas turėjo ...
pagrazinti - pagražin|ti, pagražina, pagražino padaryti gražesnį: Sienos ornamentais pagražintos. sngr.: Truputį pasigražinu ir einu. pagražinimas.
pagraužti - pagrauž|ti, pagraužia, pagraužė 1. graužiant iš apačios, sugadinti: Įvairūs kenkėjai daigų šaknis pagraužia. 2. galėti graužti: Be dantų nepagrauši. 3. iš apačios paplauti: Nugriuvo upės pagraužtas krantas. pagraužimas.
pagraibyti - pagraibyti, pagraibo, pagraibė 1. graibant paieškoti: Pagraibo po krepšį ir ištraukia duonos riekę. sngr.: Pasigraibyk (pasirink) sausų stagarų. 2. graibant pasemti: Pagraibė putas nuo puodo, viralo. sngr.: Pasigraibyk tirščių. pagraibymas.
pagražėti - pagražė|ti, pagražėja, pagražėjo pasidaryti gražesniam: Mergaitė paaugo, pagražėjo. pagražėjimas.
pagražinti - pagražin|ti, pagražina, pagražino padaryti gražesnį: Sienos ornamentais pagražintos. sngr.: Truputį pasigražinu ir einu. pagražinimas.
pagramzdinti - gramzdìnti(-ýti ), -ìna, -ìno grimzti.1. skandinti:Tu gramzdinì arklius Gramzdin mane jauną marių gilumėlėj Gramzdintų tą... laivę | Negramzdìnk jį į prapultį, į bedugnę Jis man visur bloga nori – gramzdinte gramzdina 2.keikti, barti, grasinti:Už ką, prieteliau, mani taip gramzdinì? sunki...
pagrabalioti - grabalióti,-iója, -iójo gràbalioti, -ioja, -iojo, grãbalioti 1.grabinėti, ieškoti ko patamsy, čiupinėti; apgraibomis eiti:Apčiupais gràbaliojau patamsiais kepurę Pašnarpšdavę čia pat, by tik ne nakčia grabalioti Užsidek skalą, negràbaliok patamsiais Svetimame mieste būti jam buvo lygu patamsyje grabaliot...
pagražinimai - maivymasis ir prašmatnus žaizdras sutrikimas arba to-do per smulkmena nervintis
pagrakštėti - pagrakštė|ti, pagrakštėja, pagrakštėjo pasidaryti grakštesniam: Jos judesiai pagrakštėjo. pagrakštėjimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž