Žodžių ortografiJA reikšmės

ortografija - ortografija žr. rašyba. [Daugiau..]
fotografija - fotografij|a 1. būdas atvaizdui gauti optiniu aparatu šviesai jautrioje medžiagoje: fotografijos aparatas. 2. tuo būdu gautas atvaizdas, nuotrauka. Fotografija įamzina svarbias bei reikšmingas akimirkas mūsų gyvenimę. [Daugiau..]
kartografija - kartografija žemėlapių sudarymo mokslas. [Daugiau..]
choreografija - choreografija 1. šokio menas. 2. šokio judesių užrašymas tam tikrų ženklų sistema. [Daugiau..]
monografija - monografija mokslo veikalas, kur nagrinėjamas vienas kuris mokslo klausimas. [Daugiau..]
litografija - litografij|a 1. grafikos kūrinių piešimas ant tam tikro akmens ir jų spausdinimas: litografijos technika. Spalvotoji litografija 2. tokios technikos kūrinys: Nespalvotos litografijos. 3. tokių kūrinių spaustuvė. [Daugiau..]
istoriografija - istorijos rašymas, ypač istorijos rašymas, remiantis kruopščiai ištyrus šaltinių duomenimis iš autentiškų medžiagų pasirinkimas, o duomenys sintezė į pasakojimo, kad stovės kritinių metodų b principai, teorijos egzaminą, ir istorija istoriniai raštai [Daugiau..]
fonografija - arba į phonography arba pastabas, susijusias su fonografo [Daugiau..]
etnografija - etnografija 1. mokslas, tiriantis materialinę ir dvasinę tautos kultūrą, tautotyra. 2. tautos buities, papročių ir kultūros ypatybės. [Daugiau..]
kristalografija - mokslas, susijęs su formų ir struktūrų kristalų [Daugiau..]
kosmografija - kosmogrãfija visatos aprašymas; bendros žinios iš astronomijos ir fizinės geografijos. [Daugiau..]
ikonografija - iliustracinė medžiaga, susijusi su arba iliustruojantys temą tradicinių arba paprastųjų vaizdus ar simboliai, susijusios su objektu, ir ypač religinės ar legendinis laikantis vaizdų ar meno kūrinį, menininkas, arba kūno meno iconology simbolika [Daugiau..]
hidrografija - hidrogrãfija geografijos mokslo šaka, tirianti žemės paviršiaus vandenis. [Daugiau..]
okeanografija - mokslas, susijęs su vandenynų ir jūrų, jų masto ir gylio ribos, fizikos ir chemijos jų vandenyse, jūrų biologija ir jų lėšų naudojimą [Daugiau..]
kardiografija - kardiogrãfija širdies judesių užrašymas kardiografu. [Daugiau..]
geografija - geografija Žemės (ar krašto) gamtinių, ekonominių, apgyvenimo ir kt. ypatybių mokslas: Fizinė, ekonominė g. Lietuvos g. [Daugiau..]
chromolitografija - litografiniai akmenys ar plokštės serijos spalvų iš spausdinami nuotrauka [Daugiau..]
biografija - biografija asmens gyvenimo aprašymas. [Daugiau..]
autobiografija - autobiografija savo paties gyvenimo aprašymas. [Daugiau..]
mamografija - Rentgeno tyrimas krūtys (kaip ankstyvųjų vėžio) [Daugiau..]
demografija - demografija gyventojų sudėties mokslas. [Daugiau..]
kinematografija - kinematografija kino menas; kino pramonė. [Daugiau..]
ksilografija - kompaktiškas, paprastai kietas gabalas materialinę, ypač, kai dirbo arba pakeisti tarnauti konkrečiam tikslui, kaip medienos gabalas, dėl kurių pasmerkti nukirstos galvos asmens kaklas nustatyta vykdymo ba pelėsių ar formą, kurioje gaminiai inspiruoja ar rodomas ca tuščiaviduris stačiakampio formos pastatas vienetas paprastai dirbtinio materialinės da Lengvas papra... [Daugiau..]
hagiografija - biografija šventųjų arba gerbiamų asmenų idealizuojantis arba idolizing biografiją [Daugiau..]
cinkografija - menas ar procesas graviravimas arba photoengraving iškiliosios spaudos cinko paviršius menas ar procesas rengiant planographic spausdinimo paviršius cinko [Daugiau..]
bibliografija - bibliografija 1. knygų ir kitų spaudinių registravimo, aprašymo ir sisteminimo teorija ir praktika. 2. knygų ir kitų spaudinių ar straipsnių sąrašas arba katalogas. [Daugiau..]
leksikografija - leksikografija lingv. 1. žodynų sudarymo teorija ir praktika. 2. žodynų visuma. [Daugiau..]