Žodžių organas reikšmės

organas - organ|as 1. tam tikros sandaros ir paskirties organizmo dalis: Regėjimo organas Virškinimo, kvėpavimo, jutimo organai. 2. organizacija, įstaiga, atliekanti tam tikrus uždavinius: Valdymo, teisės, finansų organai. 3. partijos, organizacijos, įstaigos periodinis leidinys.
organizmas - organizm|as 1. gyva būtybė - gyvūnas arba augalas: Vienaląsčiai, daugialąsčiai organizmai. 2. gyvosios būtybės organų visuma; kūnas: Stipraus organizmo žmogus. 3. prk. sudėtinga, darniai veikianti vienovė: Visuomenės organizmas.
uraganas - uraganas labai smarki, siaubianti vėtra: Pakilo u. jūroje. Atogrąžų u.
ruzganas - ruzgan|as, ruzgana rusvas: Ruzganas vanduo.
darganas - dargan|as, dargana darganotas.
organiškas - organišk|as, organiška 1. susijęs su prigimtimi, pagrindais, esminis, vidinis: Organiškas teorijos ir praktikos ryšys. Šeima - organiška visuomenės dalis. organiška neapykanta. 2. teatr. natūralus, tikroviškas: organiška vaidyba. organiškai prv.: Gyvūnija organiškai susijusi su mišku. organiškumas.
organo - pagrindinė dalis augalo ar gyvūno organizmo, ypač atskirti nuo galūnių ir galvos kamieno b AS (1) bažnyčios nava (2) lova ar dėžutė transporto priemonės arba kurioje pagrindinį, centrinę ar pagrindinę dalį , apkrova (3) uždara ar iš dalies uždarose automobilių organizuota fizinė medžiaga, gyvūno arba augalo arba gyvų ar negyvų, kaip (1) medžiaga, dalis ...
toboganas - ilgas plokščiadugnės šviesos rogės, gaminami iš plonų lentų išlenktos viename gale paprastai yra mažai turėklai šonuose mažėjimo kurso ar nuosmukis daugiausia Pietų
rauzganas - rauzgan|as, rauzgana kiek raudonas, rausvas: Dangus toks rauzganas, gal bus vėjo. rauzganai prv.
organinis - organin|is, organinė 1. priklausantis gyvajai gamtai; priešingai mineralinis: organinės medžiagos. Organinis stiklas. organinė chemija. 2. susijęs su organo sandara: Organinis pažeidimas, sutrikimas. 3. gretinantis, siejantis ką su organizmu, organais: organinė valstybės, visuomenės teorija.
organizuotas - organizuot|as, organizuota 1. sutvarkytas, sujungtas, vieningas. 2. įeinantis į organizacijos sudėtį. organizuotai prv.: Dirbti organizuotai. organizuotumas.
sufraganas - sufragãnas pavyskupis.
organų - archajiškas bet įvairių muzikos instrumentų, ypač pučiamųjų b (1) klaviatūra dokumentas, kuriuo nustato vamzdžių skambėjo suslėgtu oru ir gaminti įvairių tembrų, taip pat vadinamos vargonų (2) nendrės organas (3) elektroninių klaviatūra priemonė, kuri yra artima Vargonai garsus ir išteklius (4) įvairių panašių šiurkštesnio priemonių aa diferencijuot...
naganas - naganas pistoletas, užtaisomas septyniais šoviniais.
afganas - A (1) puštūnų (2) puštūnų ba gimtoji arba gyventojas Afganistane nekapitalizavo antklodė arba skara spalvoto vilnos megztų arba nertų nekapitalizavo tiurkas didelio dydžio kiliminę dangą ir ilgapūkes austi geometrinių raštų Afganistano šuo juostelėmis arba kvadratus
organizavimas - organizãvimas. → organizuoti 1: Saviveiklos organizavimas ne taip jam lengvai ėjo. pérorganizavimas. → perorganizuoti: Tinkamas darbo perorganizavimas davė gerų vaisių. suorganizãvimas. → suorganizuoti: Dramos ratelio suorganizavimas sukėlė susidomėjimą scenos menu.
organizacinis - organizacin|is, organizacinė susijęs su organizavimu: Organizacinis komitetas. Organizacinis darbas. organizacinė technika.
organizuotumas - Naudojamas kaip funkcija žodžio nurodyti atpildo tašką
organizatorius - organizator|ius, organizatorė dkt. kas organizuoja, vadovauja.
manganas - manganas chem. šviesiai pilkas, už geležį lengvėlesnis, kietesnis metalas (Mn).
organizuotis - sukelti sukurti organišką struktūrą suformuoti į nuoseklią bendrumo ar veikiančią visumą integruoti
organizmo - naudojamas kaip funkcija žodžio, rodo, kad po daiktavardžio arba daiktavardis ekvivalentas yra neabejotinas arba anksčiau buvo nurodyta ar dėl šios aplinkybės
organizacija - organizacija 1. struktūra, sutvarkymas, sujungimas į vieną visumą, sutvarkymas į sistemą: Krašto ūkio o. 2. žmonių ar visuomeninių grupių susivienijimas: Partijos o. Rašytojų o.
feromanganas - geležies ir mangano lydinio, kurių sudėtyje yra paprastai apie 80 proc mangano ir naudojama plienui gaminti
balzganas - balzgan|as, balzgana balsvas, neaiškiai baltas: Balzganas mėnuo. balzganos akys. Balzganas ežeras. balzgani debesys. Balzganas vanduo (nešvarus). balzganai prv. balzganumas: Sidabrinis plaukų balzganumas.
balaganas - balaganas 1. laikina pastogė prekybai, pasilinksminimams, vaidinimams ir kt. 2. prk. kas nerimta, prieštarauja meniniam skoniui, maivymasis.
Mičiganas - valstybės N Jungtinės Valstijos Didžiųjų ežerų regione, įskaitant viršutinę (NW)
chuliganas - Chuliganas [fraziol.] (angl. Hooligan) šiurkštus, destruktyvus žmogus, viešosios tvarkos pažeidėjas, mušeika. Paprastai kildinama iš airiškos pavardės Hooligan ar Houlihan. XIX a. pabaigoje tokiu charakteriu ir elgesiu esą garsėjo Londono priemiestyje smuklę laikiusio airio pavarde Hooligan šeima. Kiti šaltiniai nurodo K. Ruko (Clarence Rook, 1862– 1915) knygą...
organizuoti - organiz|uoti, organizuoja, organizavo 1. kurti, steigti, telkti visuomenės jėgas: Organizuoti kursus, būrelį. 2. daryti, rengti: Organizuoti ekspediciją. 3. tvarkyti: Reikia gerai organizuoti savo darbą. organizavimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž