Žodžių opponent reikšmės

oponentas - oponent|as, oponentė dkt. 1. asmuo, kritiškai vertinantis pranešimą, disertaciją ir pan.: Oficialusis oponentas 2. ginčo priešininkas.