Žodžių nuus reikšmės

apsukrus - apsukr|us, apsukri vikrus, greitas, sumanus: Tam darbui reikia apsukraus žmogaus. Apsukrus kaip vijurkas. apsukriai prv.: Jis moka apsukriai verstis. apsukrumas: Jam trūksta apsukrumo.
apšnekus - apšnek|us, apšneki linkęs kitus apšnekėti, apkalbus.
apstulbus - ypač Wprawiać, osłupienie smūgis stun akinti šviesos
artus - art|us, arti artimas; priešingai tolus: Artus kelias. Nueik į artesnius kiemus. Arčiausi tikslai. artyn prv.: Nelįsk artyn. artybė artumas.
ardus - ard|us, ardi 1. kuris lengvai ardosi, irus, palaidas: ardi žemė (nesupuolusi). 2. piktas, vaidingas: Jis jau iš mažumės toks ardus ardumas.
aseksualus - trūksta seksą ar funkcinius lytinius organus
atidus - ati|dus, atidi su atida, dėmesiu dirbantis, pastabus. atidžiai prv.: Mokiniai turi atidžiai klausyti mokytojo. atidumas: Dirbant reikia atidumo.
aršus - arš|us, arši smarkus, piktas: Aršus priešas. aršumas.
apstus - apst|us, apsti 1. gausus: Apstus derlius. Sode apstu vaisių. 2. platus, erdvus: Čia apstu vietos. apsčiai prv.: Apstus visko turėti. Apstus palijo. apstybė apstumas: Dovanų apstumas.
atkilus - atkil|us, atkili augalotas, tiesus, gražaus ūgio: Atkilus vyras, tokių reikia paieškoti.
atkarus - atkar|us, atkari 1. atlašus: Pataisyk dalgį, kad nebūtų atkarus 2. priešingas, neklausantis: Atkarus vaikas. Atkarus ožys. 3. nemalonus, atstumiantis: atkaru žiūrėti. atkariai prv. atkarumas.
atgodus - atgo|dus, atgodi kuris greit atsigosta, prisimena, susigaudo: atgodžiam viskas suprantama. atgodumas.
atgajus - atgaj|us, atgaji 1. gaivus, vėsus: Atgajus oras, vėjas. 2. atsparus, gajus: Katė ir šuo labai atgajūs (primušti greit atsigauna). atgajumas.
apvalus - apval|us, apvali 1. ritinio ar rutulio pavidalo: Rąstas, obuolys apvalus 2. prk. apkūnus, riebus: Apvalus arklys. 3. visas, ištisas: Jau apvalūs metai kaip serga. apvaliai prv. apvalumas.
aptakus - aptak|us, aptaki 1. apvalus, apskritas: Ratas aptakus (taisyklingai sukasi). 2. turintis tokią formą, kuri sudaro mažiausią aplinkos (oro, vandens) pasipriešinimą: Aptakus automobilis. 3. prk. kuris be prieštaros, suapvalintas: Aptakus pasakymas. aptakiai prv. aptakumas: Kūno aptakumas.
asenizatorius - tuštuma erdvėje A. erdvę, visiškai neturinčios medžiagos ba erdvėje iš dalies išnaudotos (iki aukščiausio galimo laipsnio) dirbtinėmis priemonėmis (oro siurblys) ca laipsnis žemiau atmosferos slėgio aa valstybės ar būklės praretinimas panašus dulkių negaliojančiu
atlaidus - atlai|dus, atlaidi 1. lengvai dovanojantis, atleidžiantis padarytą skriaudą: Tėvas buvo švelnus, atlaidus 2. nesukrus, laidus: Labai atlaidžios gijos. 3. minkštas, lengvas (melžti): atlaidi karvė. 4. atidrėkęs (apie orą). atlaidžiai prv. atlaidumas.
atkragus - atkrag|us, atkragi 1. atlašus, atsivertęs: atkragi kėdės atkaltė. 2. atkarus, priešingas.
atkampus - atkamp|us, atkampi nuošalus, nuokampus: Gyvena atkampioje vietoje. atkampiai prv. atkampumas.
atkaklus - atkakl|us, atkakli 1. užsispyręs, priešingas: Atkaklus vaikas - neklauso. Atkaklus žmogus - savo siekia, ir tiek. 2. ryžtingai atliekamas: Atkaklus darbas. Atkaklus mokymasis. atkakliai prv. atkaklybė atkaklumas.
atgrasus - atgras|us, atgrasi grasus, nemalonus, atstumiantis: Atgrasus valgis. Be darbo būti atgrasu. atgrasiai prv.: atgrasiai rūgštus. atgrasumas.
atjauslus - atjauslus,-i jautrus, mokantis atjausti:Ir apsieina neužgaudami, supratingi, atjauslūs
asocialus - asocial|us, asociali nesocialus, abejingas ar kenkiantis visuomenei, nevisuomeniškas. asocialiai prv. asocialumas.
apyvartus - apyvart|us, apyvarti darantis greitą apyvartą: Apyvarčios prekės. apyvartumas: Indėlių apyvartumas. Vagonų apyvartumas.
apogėjus - apogėjus 1. astr. Mėnulio arba dirbtinio palydovo orbitos taškas, labiausiai nutolęs nuo Žemės; priešingai perigėjus. 2. prk. viršūnė, aukščiausias iškilimas, didžiausias laimėjimas.
archėjaus - mikroorganizmai domeno (Archėja), įskaitant ypač metano gamybos formų, šiek tiek su raudonąja halophilic formų ir kitų atšiaurių karšto rūgštinės aplinkos (kaip karšto pavasarį) - palyginti bakteriją, eukariotinių
apžvalgus - apžvalg|us, apžvalgi apžiūrus, atsargus, rūpestingas, akylas. apžvalgiai prv. apdairiai. apžvalgumas: Jis čia pakliuvo per mūsų neapžvalgumą.
apžiūrus - apžiūr|us, apžiūri viską apžiūrintis, apdairus, rūpestingas. apžiūrumas.
asociatyvus - asociatyv|us, asociatyvi susijęs su asociacijomis. asociatyviai prv. asociatyvumas.
aspiratorius - išsiurbimo ar juda ar renkant medžiagas siurbimo aparatai, ypač tuščiaviduriai vamzdiniai priemonė susijusi su dalinis vakuumas ir naudojamas norint pašalinti skysčio arba audinių arba svetimkūnių iš organizmo
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž