Žodžių nuolaida reikšmės

nuolaida - nuolaid|a 1. nuo kainos nuleidžiama suma: Kainos be nuolaidų. 2. atsitraukimas nuo savo nusistatymo, pozicijos: Vyriausybė daro ekonominių nuolaidų darbo žmonėms. 3. nuolaidi, nuotaki vieta. 4. žem. žemai nuleista stogo dalis, pastogė: nuolaidą pilną medžių pridėjau. nuolaidos aplinkybė (gram. aplinkybė, kurios nepaisoma, atliekant veiksmą).
nuolaiduma - nuolaiduma nuolaidus šlaitas.
nuolaidumas - Nuolaidusis (pasyvus) — vengia tiesioginio kontakto, aplinkinius vertina pagal jų darbą, asmenines savybes. Lengvai pasitraukia žingsnį atgal, matydamas prie durų nepažįstamąjį, paskui užleidžia kelią. Poreikius nuolaidieji supranta kaip neturinčius normų, taisyklių, akcento — svarbus rezultatas.
nuolaidus - nuolai|dus, nuolaidi 1. nuožulnus, nuotakus: Nuolaidus kalnas, krantas, stogas. Nuolaidūs pečiai. 2. nežymiai plonėjantis, smailėjantis: Nuolaidus botagas, kotas, medis. 3. nusileidžiantis, nuolankus: Nuolaidus žmogus. N. būdas. Jis visiems nuolaidus nuolaidžiai prv. nuolaidumas.
nuolaidžiai - nuožulnios arba įžambios padėtį arba kryptį
užuolaida - užuolaid|a ant lango užleidžiama marška, uždanga: Langai užkabinti žalsvomis užuolaidomis.
nuolaidziauti - nuolaidž|iauti, nuolaidžiauja, nuolaidžiavo nuolaidas daryti, nusileisti, nesudrausti: Nereikia nuolaidžiauti vaikui. nuolaidžiautojas, nuolaidžiautoja dkt. nuolaidžiavimas: nuolaidžiavimo politika.
nuolaidžiauti - nuolaidž|iauti, nuolaidžiauja, nuolaidžiavo nuolaidas daryti, nusileisti, nesudrausti: Nereikia nuolaidžiauti vaikui. nuolaidžiautojas, nuolaidžiautoja dkt. nuolaidžiavimas: nuolaidžiavimo politika.
nuolaidziavimas - nuolaidžiãvimas. → nuolaidžiauti: Nuolaidžiavimas nusikaltimo darymui. Daugiau aktyvumo, daugiau principingumo, daugiau rūpesčio jaunimo reikalais, mažiau nuolaidžiavimo.
nuolaidžiavimas - nuolaidžiãvimas. → nuolaidžiauti: Nuolaidžiavimas nusikaltimo darymui. Daugiau aktyvumo, daugiau principingumo, daugiau rūpesčio jaunimo reikalais, mažiau nuolaidžiavimo.
nuolaidžiaujant - aktas, iš conniving ypač žinių ir aktyvus ar pasyvus sutikimas nusikaltimą
nuolaidžiaujantis - mėgaujasi arba būdingas indulgencija, ypač atlaidus
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž