Žodžių netik reikšmės

netikek - praeiti atlikti
netikęs - netik|ęs, netikusi negeras, prastas: Netikęs žmogus. netikę drabužiai, batai. Už jį netikesnį sunku rasti. Netikęs kvapas. netikumas netikusiai prv.: netikusiai ką padaryti.
net - net dll. sustiprinimui, pabrėžimui, apribojimui žymėti: Taip šaudė, n. langai išbyrėjo. Jie buvo n. ne kaimynai. Kai duoda, tai n. skamba.
netikėti - nesitikima, nenumatytų
netikėtas - netikėt|as, netikėta nelauktas, staigus: Netikėtas įvykis, dalykas. Atsitiko netikėta nelaimė. netikėtai prv.: netikėtai ir jis atėjo. netikėtybė: Malonią netikėtybę padarė. netikėtumas: Iš jo galima laukti visokių netikėtumų.
netikėtai - vyksta arba ateina netikėtai
netikėlis - netikėl|is, netikėlė dkt. kas netikęs, niekam vertas, prastas: O tu, netikėle, ką tu padarei?! 2 netikėl|is, netikėlė dkt. 1. kas kuo nors netiki, abejoja. 2. bažn. kas netiki religijos mokymu; kas nepripažįsta vyraujančios religijos.
netankus - dirbo ne standžiai pritvirtinti ar saugiai pritvirtintas b (1) iš dalies be priedų
netaktas - netakt|as netinkamas, nemandagus pasielgimas: Jis padarė netaktą.
netikėtumas - ataka be įspėjimo ba nelauktai kažką, kad staigmenų nustebino nuostabą pulti netikėtai būklę; taip pat užfiksuoti netikėto užpuolimo imtis netikėtai
netikėtumai - kokybės arba būklė permainingi Wzruszalność b natūrali kaita arba mutacijos matomas pobūdžio arba žmonių reikalus aa palanki, ar nepalanki įvykis ar situacija, kuri įvyksta atsitiktinai iš valstybės ar būklės svyravimo
netikėtinas - nėra tikėtina, mažai tikėtina,
netikėjimas - netikinčiai psichikos atmesti kažką netiesa aktas
netaktiškas - pažymėtas trūksta taktiškumas
netaktiškai - pažymėtas trūksta taktiškumas
netaisyti - persvarstyti versija aktas spausdinimo įrodymą, kuris apima pakeitimus, pažymėtus ankstesnį įrodymas ieškoti vėl siekiant ištaisyti ar pagerinti
netariamas - todėl ne ištarimas nutildyti žado b negaluoja kalbėti ne kalbus laisvas nuo šiol grojamo garso arba triukšmo arba padengiamos be ištarmės neišsakyta
netaktiškumas - kokybė arba būklė yra Indelicate kažkas, kad yra nedelikatus
netaisytas - ne redaguoti kairėje nepatikslintais b dar redaguojama
netaisyklingas - nėra arba veikia sutinkamai su įstatymais, taisyklėmis, ar nustatyta paprotį
netaisyklingai - nėra arba veikia sutinkamai su įstatymais, taisyklėmis, ar nustatyta paprotį
netaisyklingumas - kažkas, kad yra nereguliarus (kaip netinkamai ar nesąžiningas elgesio)
netaurus - Naudojamas kaip funkcija žodžio nurodyti atpildo tašką
netaupus - ne taupymo nėra numatyta ir ateičiai
netalpus - OBS mažai arba nepakankamai dydžio ar gebėjimų ankšta, siaura, sąsiauris archajiškas psichiškai silpnas trūksta suvokimo, įžvalgos, arba supratimas
netalentingas - bet kelių senovės vienetų svorio ba vieneto vertė lygi aukso arba sidabro archajiško bruožas, gabumų ar disponavimo asmens ar gyvūnų fiziniai labdara Asmens aa ypatingą dažnai atletiškas, kūrybinio talento vertės, arba meno kvalifikacinis egzaminas b bendrasis intelektas arba psichikos galia gebėjimas talento asmuo ar grupė asmenų talento toje srityje, ar veikl...
netašytas - netašyt|as, netašyta šnek. storžieviškas, nemandagus: Jis tebėra šiurkštus, netašytas Netašytas bernas. netašytai prv.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž