Žodžių neologija reikšmės

ekologija - ekologija mokslas, tiriantis organizmų ir jų bendrijų santykius su aplinka.
balneologija - balneologija gydomųjų mineralinių vandenų mokslas.
antologija - antologija įvairių autorių rinktinių raštų rinkinys.
dietologija - mokslo ar meno taikyti mitybos principus dietos
biologija - biologija gyvybės, gyvosios gamtos mokslas.
apologija - apologija kurio asmens, mokslo ar idėjos šališkas gynimas, garbinimas.
entomologija - entomologija zool. vabzdžių mokslas.
embriologija - embriologija biologijos šaka, tirianti gemalinę organizmų raidą: Žmogaus e.
egiptologija - Egipto senienų tyrimas
deontologija - teorija ar moralinę pareigą tyrimas
dendrologija - dendrologija botanikos dalis, tirianti medžius ir krūmus.
demonologija - demonų ar piktųjų dvasių Tikintis į demonų, piktųjų dvasių doktrina priešų katalogas tyrimas
chronologija - chronologija įvykių, jų datų seka.
archeologija - archeologija mokslas, kuris tyrinėja pirmykštę kultūrą iš iškasenų, senienų.
citologija - citologija ląstelių sandaros mokslas.
ekleziologija - bažnyčios architektūros ir puošmena teologinė doktrina dėl bažnyčios tyrimas
dermatologija - tai medicinos šaka, susijusius su odos, jos struktūra, funkcijos, ir ligų
antropologija - antropologija žmogaus, jo kilmės, evoliucijos ir rasių mokslas.
akcentologija - kirčio mokslas.
dialektologija - dialektologija tarmių mokslas, tarmėtyra.
bakteriologija - bakteriologija bakterijų mokslas.
astrologija - Astrologija – pseudomokslas, kurio šalininkai tiki, kad pagal dangaus kūnų padėtį ir judėjimą bei gimimo datą galima prognozuoti žmonių ir pasaulio likimą. Astrologiją praktikuojantys asmenys – astrologai – teigia, kad dangaus kūnai daro įtaką arba yra susiję su žmogaus asmenybės bruožais, svarbiais įvykiais jų gyvenime ar net fiziniais bruožais.
endokrinologija - su struktūrą, funkciją medicinos šaka, ir endokrininių liaukų sutrikimai
biotechnologija - tam tikros produkcijos gamyba, naudojant gyvus organizmus, biologinės kilmės medžiagas ir biologinius procesus.
agrobiologija - biologijos šaka, skirta žemės ūkiui.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž