Žodžių neeiti reikšmės

neiti - Naudojamas kaip funkcija žodžio padaryti neigiamą žodžių grupė arba žodis naudojamas kaip funkcija žodžio stovėti praėjusių žodžių grupė neigiamas
neateiti - paprastai viela, naudojama remti stiebo 1guy užtikrinti vertikaliai, arba jei su nuolydžiu (stiebas) į priekį, atgal, arba į vieną pusę apsistojus apsistojus sustabdyti vyksta į priekį susimąstyti nustoti daryti kažką nustoja didelis stiprus virvė toliau vietos ar būklės likti
nueiti - nuei|ti, nueina, nuėjo 1. pėsčiam kur nuvykti, nužingsniuoti: Nueiti į susirinkimą. prk.: Su tokia galva toli nueis (daug pasieks). sngr.: Nusieik į girelę (d.). 2. nuslinkti: Debesys tolyn nuėjo. Viskas į praeitį nuėjo. Šaltis per nugarą nuėjo. 3. nuvažiuoti, nuplaukti: Traukinys, garlaivis nueina. 4. nutekėti: Už kurio norėjau, už to nuėjau. Nueiti užku...
neišeiti - paprastai viela, naudojama remti stiebo 1guy užtikrinti vertikaliai, arba jei su nuolydžiu (stiebas) į priekį, atgal, arba į vieną pusę apsistojus apsistojus sustabdyti vyksta į priekį susimąstyti nustoti daryti kažką nustoja didelis stiprus virvė toliau vietos ar būklės likti
eiti - eiti, eina, ėjo 1. judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu: Eiti keliu. Jis ne ėjo, o bėgo. Čia kelelis pėsčių einamas. Eik šalin. Einame valgyti, šokti, medžioti. Eiti pro duris, per lauką, į mokyklą, miškan. 2. keltis kitur (gyventi): Eiti į miestą gyventi. 3. smarkiai judėti: Bangos tik eina. Jis kaip ėjo nuo stogo (nupuolė)!Penkios kulkos pro...
pereiti - perei|ti, pereina, perėjo 1. einant persigauti: Pereiti per gatvę. Pereiti ribą. pereikite į kitą kambarį. 2. pakeisti darbą, vietą ir pan.: Perėjo į kitą darbą, tarnybą. Jo turtas perėjo į svetimas rankas. 3. pervažiuoti: Garvežys į kitus bėgius perėjo. 4. praeiti, praslinkti: Daug laiko perėjo. 5. nustoti, liautis: Tuoj pereis lietus. pereis jo pyktis. ...
uzeiti - užei|ti, užeina, užėjo 1. einant atsidurti už kokio nors daikto: Užėjo už medžių, ir nebemačiau. 2. einant užlipti: Užeiti ant kalno. 3. trumpam užsukti, apsilankyti: Užėjo pas mus svečių. užeik į kambarį, į vidų. 4. einant užuolankomis, užstoti: užeik karvę nuo vasarojaus. Užėjo jam iš priekio, iš šono. užeik už akių ir pasakyk. 5. užslinkt...
ileiti - [1exit] nukrypimas nuo scenos einate aktas arba toli
sueiti - suei|ti, sueina, suėjo 1. susitikti: Aš su juo dažnai sueinu. Kalnas su kalnu sueina, o žmogus su žmogum nesueis (folkloras). sngr.: Vakar buvau susiėjęs dėdienę. Kai mergaitės buvome, susieidavome (draugaudavome). 2. susirinkti į krūvą: Čia daug žmonių suėjo. prk.: Visi darbai suėjo. sngr.: Susieisime ir susitarsime. 3. visiems įeiti: Visi suėjo į vidų. ...
paeiti - paei|ti, paeina, paėjo 1. einant palįsti: paeik į pastogę, po tiltu. 2. neilgą laiką eiti: Kiek paėję, jie sustojo. 3. pasitraukti, pasišalinti: Iš kelio paėjo. Į šalį paeiti 4. galėti eiti: Jam koją skauda, nepaeina. 5. pasrūti: Bulvės vandeniu paėjusios (vandeningos). Pienas išrūgomis paėjęs. Ledas vandeniu paėjo (vanduo ant viršaus užbėgo). 6. aps...
neeilinis - ne paprastai susidūrė su neįprasta
įeiti - įei|ti, įeina, įėjo 1. patekti kur pėsčiam, įžingsniuoti: Įeiti į vidų. 2. galėti, pajėgti eiti: Neįeinama pelkė. 3. įplaukti: Laivas įėjo į uostą. 4. įvažiuoti: Traukinys įėjo į stotį. 5. įsiterpti, įlįsti: Pieva įeina į dirbamę žemę. Vinis įėjo į medį. įėjimas.
apeiti - eĩti,eĩna (eĩti, eĩta, eĩma), ė̃jo (ẽjo)1. judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu:Einu keliu Jis ne ė̃jo, o bėgo Vaikai eĩna riešutaut Jis eina gultų, medžiotų, šieno pjautų Nebėr kada eĩna Miškan, būdavo, eini – tai net akį veria Ėjau ėjau ir priėjau mi...
ateiti - eĩti,eĩna (eĩti, eĩta, eĩma), ė̃jo (ẽjo)1. judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu:Einu keliu Jis ne ė̃jo, o bėgo Vaikai eĩna riešutaut Jis eina gultų, medžiotų, šieno pjautų Nebėr kada eĩna Miškan, būdavo, eini – tai net akį veria Ėjau ėjau ir priėjau mi...
užeiti - užei|ti, užeina, užėjo 1. einant atsidurti už kokio nors daikto: Užėjo už medžių, ir nebemačiau. 2. einant užlipti: Užeiti ant kalno. 3. trumpam užsukti, apsilankyti: Užėjo pas mus svečių. užeik į kambarį, į vidų. 4. einant užuolankomis, užstoti: užeik karvę nuo vasarojaus. Užėjo jam iš priekio, iš šono. užeik už akių ir pasakyk. 5. užslinkt...
prieiti - priei|ti, prieina, priėjo 1. einant prisiartinti: Priėjo mišką. Jis arti priėjo prie manęs. prieis ožka prie vežimo (folkloras). 2. prisirinkti: Priėjo žmonių pilnas kambarys. 3. pribėgti, pritekėti, prisipildyti: Laivas (į laivą) priėjo vandens. Kambarys priėjo dūmų. 4. siekti, ribotis: Laukas prieina prie ežero. 5. įsigyti palankumą: Jis moka prie visų...
praeiti - praei|ti, praeina, praėjo 1. pražingsniuoti (pro šalį): Praeiti pro namą. Praėjo nepastebėtas. 2. praslinkti (apie laiką): Žiema jau praėjo. Praėjo keletas metų. Praeitą naktį snigo. Praėjusią vasarą buvau prie jūros. 3. pravažiuoti, praplaukti: Traukinys jau praėjo. 4. liautis, nustoti reikštis: Palauk, kol praeis lietus. Išėjau į orą, ir praėjo mieg...
pareiti - parei|ti, pareina, parėjo 1. einant sugrįžti namo: Vyrai jau pietų pareina. Parėjo šokęs. 2. parvykti: Sūnus parėjo iš kariuomenės. Kada pareina autobusas? 3. priklausyti: Tas dalykas nuo manęs nepareina. 4. tarm. tilpti: Pienas į puodynę pareina. parėjimas.
išeiti - išei|ti, išeina, išėjo 1. einant pasišalinti: Išeiti pro duris. Iš namų išeiti 2. išplaukti, išskristi, išlėkti, išvažiuoti: Išėjo ledai. Išėjo spiečius. Traukinys išeina devyniomis. 3. išnykti: Išeiti iš apyvartos. Šįmet vėlai išėjo pašalas. 4. atsirasti: Išėjo mada taip nešioti. 5. mesti darbą, tarnybą: Susipyko su viršininkais ir išėjo...
susieiti - įgyti nuosavybėn B gauti kaip grąža uždirbti
atsieiti - suma arba ekvivalentas sąskaitos arba pervedami į kažką kainų b išlaidos arba išlaidos (kaip pastangų ar aukos) pasiekti objekto praradimo ar periodinę baudą, patirtas ypač įgyti kažką Val išlaidas, patirtas bylinėjantis, ypač tų, kurios pagal įstatymą arba teismas, į vyraujančią šalis gali iškelti bylą pralaimėjusi šalis, nepriklausomai nuo išlaid...
apsieiti - praeiti atlikti
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž