Žodžių nasta reikšmės

nasta - našta 1. kas nešama (ppr. ant pečių), nešmenė, nešulys: Šiaudų n. Sulig vyro ir n. (folkloras). Daug rankų didžią naštą pakelia (folkloras). 2. prk. sunkumas: Sunki n. užgulė krūtinę. Mokesčių n. Karo n. Senatvės n.
pasta - pasta tirštos masės gaminys: Dantų p. Poliravimo p. Litavimo p.
kasta - kasta 1. kai kuriuose Rytų kraštuose - visuomeninė grupė, kurią jungia tam tikras darbas ir bendros kilmės supratimas. 2. prk. uždara profesinė, luominė grupė.
nasturta - nasturta bot. darželio gėlė gausiai šakotais, laipiojančiais stiebais, geltonais pentinuotais žiedais (Tropaeolum).
tamsta - tamst|a asm. įv. tu (mandagi kreipimosi forma į antrąjį asmenį ir antruosius asmenis): Kaip tamsta gyveni? Aš pas tamstą vakar buvau. Kur tamstos važiuojate? Prašau tamstas prie stalo. Ar tamstelė seniai čia lauki? tams|ti, tamstta, tamsto tamsėti.
nasrai - nasr|ai dgs. 1. snukis, žiotys (ppr. gyvulio): Vilko nasrai Kietų nasrų arklys (sunkus pavaldyti). 2. menkinamai burna, lūpos: Nieko neima į nasrus (nevalgo). Valgo kaip ne savo nasrais (nenoromis). nasrus atverti (imti kalbėti). nasrus aušinti (be reikalo kalbėti). nasrus laidyti (šūkauti). nasrus paleisti (imti rėkti, bartis). nasrus sučiaupti, užčiaupti (nutil...
klasta - klast|a apgaulė, pinklės, pikta valia: Atskleisti, suprasti kieno klastą. Sugauti ką klasta. Be klastos žmogus. Su klasta netoli eisi (folkloras).
brasta - brasta negili upės vieta, per kurią galima perbristi.
nepavyksta - Naudojamas kaip funkcija žodžio padaryti neigiamą žodžių grupė arba žodis naudojamas kaip funkcija žodžio stovėti praėjusių žodžių grupė neigiamas
paplasta - paplasta, paplastais, paplastomis, paplastom prv. sparnais plasnojant, lapsint: Gaidys p. lekia.
nasrioti - nasrio|ti, nasrioja, nasriojo menkinamai šūkauti.
menkysta - menkysta žr. menkystė.
mangusta - bet daugelio mėsėdžių žinduolių (šeimos Herpestidae), kurios yra judrus paprastai šeškas dydžio žinduoliai kartais su juostomis ar juostų, pašarų daugiausia smulkių gyvūnų ir vaisių, ir kartais sugrupuoti su viverrids dviejų subfamilies (Herpestinae ir Galidiinae)
cista - turintis ryškų membraną ir plėtoti neįprastai ertmės ar struktūros kūno kūno cistas primenantys aa poilsio daugelio dumblių sporos ba Gas-filled pūslelės (kaip bot ar bladderwort) ca kapsulė suformuotas apie minutę organizmo uždara maišelyje vyksta į ramybės ar sporų etape; tai kapsulės, jos turinį da atsparaus, užima apie parazitas parazito arba priimanč...
nasturtė - nasturtė žr. nasturta.
temsta - arba valdytojas, atstovas, veiksmo ar objekto, ypač jai arba kuriuo jo paties
siesta - siesta vaišės:Abudu kaimynai, atgulusiu po pačiu tankiuoju žalialapiu, toliau varydavo tą pačią siestą, kaip ir pradėję karčemoje
piesta - piest|a medinis indas (išskobtas stuobrys) kruopoms, sėmenims, kanapėms grūsti: piestoje sėmenis grūdo. Vaikščioja kaip su piestomis (storomis kojomis).
megsta - daugiausia tarmė turi būti tinkami arba sutiks su
ląsta - ląsta 1. lizdas žąsims perėti. 2. ryt. šuns būda. Krūtinės l. (anat. ertmė, kurioje yra širdis ir plaučiai).
kuesta - užfiksuotas staigus veido vienoje pusėje kalnas arba ketera ir švelnus nuolydis kita
keista - archajiškas, susijusių su ar charakteristika nėra gimtoji ar natūraliai priklausymo užsienio kilmės, rūšies, arba charakterio ne anksčiau žinoma, išgirsti, ar matė nepažįstamą b įdomų įdomu ar AWE ypatingų atgrasyti familiarities vietą kitą šalį užsienio b saugomos, toli b blogai ramiai nepratęs 2
juosta - juost|a 1. austinis ar pintinis diržas susijuosti: Priaudė gražių juostų. Jubiliatą perrišo plačia tautine juosta. Šimtas broliukų viena juosta susijuosę (folkloras, šiaudų kūlys). 2. tech. įvairios paskirties ir medžiagos ilgas, siauras gabalas: Konvejerio juosta Karštuvų juosta Filmo juosta Magnetofono juosta 3. juosmuo: Vandens iki juostos. 4. geogr. Žem...
fiesta - festivalis, ypač Šventųjų diena švenčiama Ispanijoje ir Lotynų Amerikoje procesijų ir šokiai
uždrausta - archajiškas prakeikimas uždrausti ypač teisinėmis priemonėmis
tirpsta - žinoti, kuri baigia savo veiklą arba, jei skysčio, ypač vandens tema buvo išspręsti arba paaiškinti
robusta - hardy krūmas arba medis (Coffea canephora), kuri yra vietinių Centrinėje Afrikoje, bet buvo taikomos kur nors kitur (kaip Java) ir derliai sėklos, sudaro paprastai yra prastesnės kokybės nei kad Arabica kavos komercijos robusta sėklos, ypač keptas ir dažnai žemės
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž