Žodžių narsyti reikšmės

narsyti - naršyti, naršo, naršė džn. 2 neršti: Kam tu naršai svetimus ryšulius? Naršo po skrynią. naršymas Žiūrėk: [2 neršti].
isnarsyti - išnaršyti, išnaršo, išnaršė džn. 2 išneršti: Išnaršė visas pakampes. išnaršymas Žiūrėk: [2 išneršti].
tarsyti - taršyti, taršo, taršė 1. velti, sklaidyti, draikyti; draskyti, blaškyti: Vėjas taršo plaukus. Jautis taršo šiaudų kūgį. 2. šnek. godžiai, su apetitu valgyti: Taršo lašinius. taršymas.
narsinti - narsin|ti, narsina, narsino žadinti, kelti narsumą. narsinimas.
narsiai - turintys arba rodo drąsos
atsikersyti - atkeršyti arba vardu tikslios pasitenkinimą (neteisinga) pažeidėjui nubausti
narsingas - narsing|as, narsinga labai narsus.
pervirsyti - pervirš|yti, perviršija, perviršijo per daug, pervirš padaryti: Perviršyti saiką. Perviršyti planą. perviršijimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž