Žodžių naratyvas reikšmės

komparatyvas - komparatỹvas [lot. comparativus — lyginamasis], lingv. aukštesnysis laipsnis.
iteratyvas - iteratỹvas [lot. iterativus — dažnai kartojamas], veiksmažodžio forma, reiškianti veiksmo pasikartojimą.
imperatyvas - imperatyvas liepimas, reikalavimas: Kategoriškasis i. (fil.).
kooperatyvas - kooperatyvas 1. kooperacinė organizacija: Gyvenamųjų namų statybos k. 2. kooperacinė parduotuvė.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž