Žodžių namie reikšmės

namie - namie prv. toje vietoje, kur gyvena tas, apie kurį kalbama; namuose: Visur gerai, bet n. geriausiai. Jauskis kaip n. (laisvai). Kur bėgs - n. auginta (juok.).
namai - nam|ai dgs. 1. žr. namas. 2. gyvenomoji vieta, buveinė: Pasiilgau savo namų. Kada namučių pareisime? Namai -pragarai, be namų negerai (folkloras). 3. šeimos ūkis, sodyba: namų darbo įrankiai. namų šeimininkė. namų ruošą apėjo. Darbuojasi apie namus. 4. drauge gyvenantys žmonės, šeimyna: Perduokite namams linkėjimų. Ar tavo namai sveiki, ar niekas neserga?...
nama - taip pat Na
namuose - vieta gyventi nuolatinę gyvenamąją vietą B House socialinis vienetas, suformuotas šeimos gyvena kartu aa pažįstamas ar įprasta nustatymo bendramintis aplinką; vidaus dėmesio centre
namo - namo prv. į namus: Laikas eiti n. Parvarė gyvulius n. Rengtis važiuoti n. (mirti).
naminė - naminė šnek. namų darbo degtinė 1 namin|is, naminė -> namai: Naminė audeklas. Naminė vynas. naminė antis. naminė pelė (gyvenanti namuose, ne laukuose). naminė pelėda (zool.) 2 namin|is, naminė dkt. namisėda: Jis tikras naminė.
naminis - namin|is, naminė -> namai: Naminis audeklas. Naminis vynas. naminė antis. naminė pelė (gyvenanti namuose, ne laukuose). naminė pelėda (zool.) 2 namin|is, naminė dkt. namisėda: Jis tikras naminis.
namelis - dažnai būna mažas ir laikinas būstas paprastos konstrukcijos, lūšna paprasta pasislėpti nuo elementų
naminiai - aa lepus ir paprastai sugadina vaiko ba asmuo, kuris yra gydomi nepaprasto gerumo ar atlygio Darling prijaukintas gyvūnas, laikomas savo malonumui, o ne įrankis, laikomi arba traktuojami kaip naminių išreikšdamas simpatija ar maloniniais
namų - arba susijusių Buities reikmenys
namas - nam|as gyvenamasis trobesys: Medinis, mūrinis namas namą stato, įrengia, dažo, remontuoja. Gyvenamųjų namų fondas. namų valdyba.
namiskiai - vidaus steigimas namų ūkių, taip pat namų
namiškis - namišk|is, namiškė dkt. šeimynos narys, namų gyventojas: Visi namiškiai susirinko.
namisėda - namisėda b. kas vis namie būna.
namiškiai - vidaus steigimas namų ūkių, taip pat namų
namininkas - naminink|as, namininkė dkt. 1. namiškis 2. šeimininkas: Ji namų namininkė, darbų darbininkė.
namazas - namãzas [turkų k. namaz < persų k. nämäz], musulmonų rel. apeiga: 5 kartus per dieną kalbama malda, prieš kurią atliekamas ritualinis apsiplovimas.
namukas - žemės ūkio darbininkas ar smulkus ūkininkas paprastai mažas rėmas vienos šeimos namas nedidelis atskiras gyvenamasis vienetas institucijos paprastai nedidelis namas atostogų naudojimo gyvenamųjų
namudė - namud|ė namų ūkis, namų ruoša, namų darbas, verslas: namudės padarynė, audeklas.
namudininkas - namudinink|as, namudininkė dkt. asmuo, įmonei dirbantis namie.
Namibija - šalis Pietvakarių Afrikoje, Atlanto, iki 1990 m. administruojama teritorija Pietų Afrikoje, kuri jį paėmė iš Vokietijos I pasaulinio karo * Vindhukas plotas 318.321 kvadratinių mylių (824.451 kvadratinių kilometrų), pop 1.830.330
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž