Žodžių mysle reikšmės

mįslė - mįsl|ė 1. alegorinis posakis, kurio prasmę reikia įspėti: mįsles minti. Mįslę įspėti. 2. prk. kas nesuprantama, ką reikia ištirti: Vandenynų gelmių mįslės. Gamtos mįslė.
mis - kokybės ar valstybės egzistavimą B (1) esamų (2) kažkas, kad iš tikrųjų egzistuoja suvokiamas kaip kažką (3) esamų dalykų C sąmoningo egzistavimo gyvenimo visuma savybių, kurios sudaro egzistuojančio dalykas, esmę, ypač asmenybės gyva; ypač asmuo
limfagyslė - limfagyslė anat. limfos gysla.
knyslė - knyslė 1. kiaulės snukis, šnipas. 2. niek. nosis. Knyslę kišti (niek. domėtis ne savo reikalais) knysl|ys, knyslė dkt. -> knislys.
bambagyslė - bambagyslė bambos arterija.
misteris - milliroentgen
misa - misa 1. nuopylos nuo salyklo, nerūgęs alus. 2. ryt. duoninė ar šiaip kokia gira, rūgštymas.
mistralis - stiprus šaltas sausas šiaurę vėjas pietų Prancūzijoje
misterija - misterija 1. istor. senovės graikų ir romėnų slaptas dievybės kultas. 2. istor. viduramžių dramos veikalas bibline tema. 3. lit. 20 a. pr. simbolinė ar alegorinė drama tautos istorijos likimo tema. 4. prk. paslaptingas dalykas, paslaptis.
mįslingas - mįsling|as, mįslinga paslaptingas, neišaiškinamas: Mįslingas klausimas, atsakymas. mįslingai prv. mįslingumas.
misti - miš|ti, myšta, mišo 1. jungtis, maišytis: Alyva su vandeniu nemyšta. Mūsų žąsiukai labai myšta su jų žąsiukais. 2. krikti, irti: Be šeimininkės myšta visa namų tvarka. 3. eiti iš proto: Jis pradeda m., nukalba. mišimas.
misija - misija 1. diplomatinė specialios paskirties delegacija: Prekybos m. Karinė m. 2. pasiuntinybė. 3. atsakingas uždavinys, paskirtis; pašaukimas: Istorinė m. Meno m. Poeto m. 4. bažn. misionierių organizacija.
juslė - jusl|ė 1. jutimo organas: Išorinį dirginimą juntame juslėmis. 2. jutimo galia.
mįslingumas - aa religinė tiesa, kad 1 gali žinoti tik pagal apreiškimo ir gali ne visiškai suprasti b (1) į 15 renginių (su gimimo, arba Nukryžiavimas, ar Marijos Ėmimo į dangų) tarnaujančių meditacijos tema per sakydamas rožančių (2) kapitalizuojamos krikščionišką sakramentą, ypač Eucharistija c (1) paslaptis religinės apeigos tikėjo, kaip Eleusino ir Mitros kultų p...
misionierių - susijusios su, dalyvauja, arba skirta į misijas, būdingų misionierius
misionierius - misionier|ius, misionierė dkt. bažn. asmuo, pasiųstas skleisti tikėjimo (ppr. krikščionybės) tarpe kitatikių.
kraujagyslė - kraujagyslė anat. kraujo gysla.
mistika - mistika 1. tikėjimas paslaptingomis antgamtinėmis jėgomis, su kuriomis žmogus galįs bendrauti: Viduramžių m. 2. prk. kažkas paslaptinga, neišaiškinama.
mistinis - mistin|is, mistinė susijęs su mistika, misticizmu.
mistikos - dvasinę sąjungą arba tiesiogiai bendrystės patirtis, susijusi su galutinio tikrovės, pranešė mistikai įsitikinimą, kad tiesioginis Dievo pažinimo, dvasinės tiesos, arba galutinė tikrovė gali būti pasiektas per subjektyvia patirtimi (kaip intuicijos arba nuojautos) neaiški spekuliacijos tikėjimas be garso PAGRINDO ba teorijos postuluojant neapsakomą žinių ar g...
mistikas - mistik|as, mistikė dkt. misticizmo pasekėjas.
misionieriškas - susijusios su, dalyvauja, arba skirta į misijas, būdingų misionierius
mistiškas - mistišk|as, mistiška -> mistinis.
misticizmas - misticizmas mistika pagrįsta pasaulėžiūra.
mistifikuoti - į Ambarasować protas Klaidinti, kad paslaptingas ar neaiškus
mistifikacija - aktas arba egzempliorių gluminančios b uždengiančio ypač kapitalistinės ar socialinės dinamikos (kaip juos atitinka gamtos dėsniai), kad yra vertinamas marksistinės minties kliūtimi kritinį sąmoningumą
Misuris - upių 2466 km (3968 km), W Jungtinės Amerikos Valstijos teka iš SW į Misisipės upės E Missouri Montana - Three Forks valstybės CEN Jungtinės Amerikos Valstijos * Jefferson City plotas 69.697 kvadratinių mylių (180.515 kvadratinių kilometrų), pop 5.988.927
Misisipė - upių 2340 km (3765 km) CEN Jungtinės Amerikos Valstijos, kylantys iš N CEN Minesotos Meksikos įlankos Itasca (ežeras) upių. 105 mylių (169 km) Kanada SE Ontario teka NE
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž