Žodžių mintyti reikšmės

mintyti - mint|yti, mintija, mintijo knyg. žr. mąstyti.
minti - min|ti, mina, mynė 1. spaudyti kojomis, trypti: Minti pievą. Minti purvyną (klampoti). Vaikščioja kasdien mintais takais. Molį, durpes minti (minkyti). Vežimą, šiaudus stirtoje minti sngr.: Bulvės minasi po kojomis. 2. statyti koją, stotis, remtis kojomis: mink ant šio akmens. Minti į purvyną. 3. skirti pluoštą nuo spalių: Linus minti sngr.: Ar gerai minasi l...
mintis - mint|is, minties mintis 1. mąstymo vyksmas: Perbėgau mintimis visą savo gyvenimą. Paskendęs savo mintyse. Sukurti vaizdą mintyse. 2. mąstymo padarinys: Įdomi mintis Atėjo į galvą gera mintis Liūdnos mintys. 3. tarm. atmintis: Tas dalykas neišeina man iš minties 2 min|tis, mintasi, mynėsi ryt. 1. eiti imtynių, imtis: mintasi abu suėję. 2. šiaip taip gyventi,...
rantyti - rantyti, ranto, rantė 1. rantais pjaustyti, drožinėti: Nerantyk stalo. Kultuvę r. 2. kapoti, pjaustyti: Medžių šakas r. Kur medžius ranto, ten ir skiedros laksto (folkloras). 3. šnek. su apetitu, daug valgyti: Duoną r. rantymas.
mintyse - arba susijusių su protu; konkrečiau, ar į bendrą individo emocinio ir intelektualaus reagavimo išorine tikrove
minties - veiksmas arba procesas galvoja Zastanawianie b rimtai apsvarstyti atsižvelgiant c archajiškas prisiminimas, atminimas motyvai galia b galia įsivaizduoti samprata kažką, kad yra suvokiami kaip individualus aktas ar ba sukurta ketinimą ar planuojate mąstymo produktas
išrantyti - išrantyti, išranto, išrantė rantais išpjaustyti, išdrožinėti: I. lazdą. išrantymas.
išdantyti - išdant|yti, išdantija, išdantijo padaryti dantis, įkarpas: Naujai išdantytas pjūklas. Plakdamas neišdantyk dalgio. sngr.: Kietas kirvis kapojant išsidantija. išdantijimas.
dantyti - dant|yti, dantija, dantijo 1. dėti įrankiui dantis: Grėblį dantyti 2. pjaustyti, karpyti dantimis. 3. aštrinti (dantytus įrankius): Pjūklą dantyti dantijimas.
mintinis - mintin|is, mintinė 1. gamintas mynimo, maišymo būdu: mintinės durpės. 2. mintas, suktas (apie odą): mintinės odos diržas 2 mintin|is, mintinė sprendžiamas vien mintimis, ne raštu: Mintinis skaičiavimas. Mintinis uždavinys.
mintinai - mintinai prv. iš atminties: Gaidys ir m. moka giedoti (folkloras).
įrantyti - įrantyti, įranto, įrantė džn. įręsti: Į. ženklus į medį. įrantymas.
įdantyti - įdant|yti, įdantija, įdantijo įdėti dantis: įdantyk (įdantuok) man grėblį.
užrantyti - užrantyti, užranto, užrantė išpjauti rantus: U. pagalį. užrantymas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž