Žodžių matymas reikšmės

matymas - matym|as -> matyti: Pažįstu jį tik iš matymo.
artimas - artim|as kiekvienas žmogus kito žmogaus atžvilgiu: Nedaryk pikto savo artimui 2 artim|as, artima priešingai tolimas 1. arti esantis: Jis mano artimas kaimynas. 2. neilgas: Artimas kelias. 3. netrukus būsiantis: artima ateitis. Atvyksiu artimiausiu laiku. 4. turintis glaudžių ryšių: Artimas draugas. artimai prv.: artimai susidraugauti. artimumas.
apstatymas - apstatymas 1. -> apstatyti (veiksmas). 2. visi kambario (buto, scenos ir kt.) baldai.
apmėtymas - mė́tymas 1. → mėtyti 1: Žaidimai su mėtymų elementais – svarbi fizinio auklėjimo priemonė Žaidėjų vikrumui išbandyti taip pat buvo ištisos serijos mėtymų peiliais į smėlio krūvelę arba į žemę | 2.išleidimas iš savęs į aplinką; mėtyti 4: Kiaušelių (ikrų) mėtymo laiku [sausumos krabai] keliauja į jūrą 3.→ mėtyt...
apkaustymas - káustymas → kaustyti:1.Arklių káustymas Kaustymo žinios 2.Ratų káustymas 1.→ apkaustyti 2: Tik vienas apkáustymas kiek kainuoja, o kur medis, kur geležis? 2.kaustomoji detalė:Trečiajame amžiuje gaminami buvo ir geležiniai žąslai, pentinai, dalgiai, skydams apkaustymai Pradėjome gaminti langų ir durų apkaustymu...
apskaitymas - skaĩtymas 1. → skaityti 1: Knygų skaĩtymas Antaniukas ant tų skaitymų kaip muselė ant medaus Akys genda nuo didelio skaĩtymo Par tokius skaĩtymus gali žmogus ir iš proto išeiti Skaitymas šiaip sau – tuščia pramoga; apgalvotas skaitymas – jau šis tas; apgalvotas ir perjaustas skaitymas – tobulumas Darb...
apmąstymas - apmąstym|as -> apmąstyti: Filosofiniai apmąstymai.
atsikratymas - galia ar institucija disponuoti arba pasinaudoti kaip vienas pasirenka
apibarstymas - bar̃stymas → barstyti 1: Už grūdų bar̃stymą jūs užsidirbsit kumet nors → apibarstyti: Reikia, pirma apibarstymo angliais, odą tepti skystu kalkių pienu 1.→ išbarstyti 1: Miltų išbar̃stymas | Kokį alfabetą vartoja „Rytas“, nežinau, nes jo nemačiau nė prieš išsibarstymą, nė po išsibarstymo ...
atmetimas - atmetimas -> atmesti.
apsvarstymas - svar̃stymas → svarstyti:1.Arbatos svar̃stymo įstaiga 2.Kelmų svarstymas Kerų svarstymas .3.Gembė dėl drabužių svarstymo 4. Nyčių svarstymuisi gali būti vartojami ratukai 5. Teisėjas atidėjo bylos svar̃stymą Vadovėlių rašymas ir gyvas jų svarstymas skatino mokytojus domėtis naujais mokymo būdais Praeities prisiminimai, kur...
apipjaustymas - pjáustymas 1. → pjaustyti 1: Malkų pjaustymas 2.operacijos darymas, pašalinimas ko pjaustant:Daktarai dažnai pjaustymu ir deginimu ligonimis padest Jį pjaustė(darė operaciją),nū to pjáustymo nesveikas Ji bijo to pjáustymo i tų adatų 3.→ pjaustyti 2: Visą atliekamą laiką užimdavo kita tų laikų mano aistra – paiš...
apsiskaitymas - daug žinių įgijo daugiausia iš knygų gilus, suprantamų, ar mokytas gyvenimą
apkartimas - kartìmas 1. kartus daiktas:Kartimo neragavęs, ir saldimo neišmanys Užsidėk to kartimo (kokių krienų) – būs stipriau Sūrimelius, kartimeliùs mes vyrams laikom 2. → karsti. → apkarsti:1.Pirmykštis apkartimas kažin kur dingo 2.Jis apsaugos save nuo apkartimo ir apsileidimo → sukarsti 2: Mėgdavo sakyti, kad rūpe...
atpratimas - didžioji aa šiaurės zodiako žvaigždynas tarp Dvynių ir Leo b (1) ketvirtoji astrologija zodiako ženklas - pamatyti zodiako lentelę (2), gimę po Vėžio ženklu [Lotynų, krabų, vėžys] aa potencialiai neribotą augimo, kad piktybinis navikas plečia lokaliai invazijos ir sistemiškai metastazių b nenormalus kūno valstybės pažymėtas tokių navikų kažkas blogo a...
atkirtimas - kirtìmas 1.→ kirsti 1: Eglučių kirtimas ligi šiol nebuvo sutvarkytas Kirtimas [miško] prasidėjo vieną dieną Darbinykam brangiai mokėjo už kirtìmą Sūnau, ar susirgai, kad nėra nė znoko tavo kirtìmo? Jo giminės galvos kirtimą laiko žiauriu daiktu | Akmenių kirtìmas(laužymas, skaldymas) 2.pjovimas dalgiu:Prasidėjo r...
atjautimas - giminystės, asociacija, ar santykiai tarp asmenų ar daiktų, kurioje bet veikia panašiai paveikia kitą b abipusį arba lygiagrečiai jautrumą ar kitas sutrikimas, atsiradusių dėl c vienybės ar veiksmų harmoniją ar poveikis
apvertimas - vertìmas vertìmasis 1.→ versti 2: Mėšlų kopimas yra sunkesnis darbas ne ko vertìmas Nebuvo skirtumo, a prie šiaudų, a prie galo vertìmo [dirbti] 2.→ versti 3: Aukštųjų pastatų kolonos užinkaruojamos į sunkius pamatus ar į uolos įžemį, kad atlaikytų vėjo vertimo jėgą ║ Už trobų vertìmą aš pa...
apkrėtimas - apkrėtimas -> apkrėsti.
apsvietimas - šviesos energijos paskirstymas, gerinantis daiktų matomumą.
apskritimas - apskritim|as 1. geom. uždara kreivė, kurios visi taškai vienodai nutolę nuo centro: Apskritimas brėžiamas skriestuvu. Apskritimo spindulys. 2. apskritimas (simbolių žodynas): turbūt svarbiausias ir labiausiai paplitęs geometrinis simbolis, kurio forma analogiška dangaus kūnų Saulės ir Mėnulio formai. Platono idėjų pasekėjų ir ir filosofų neoplatonikų nuomo...
apskretimas - skretìmas → skresti. 1.→ apskresti 1: Koks to vaiko apskretìmas, ar negaliat nuprausti?! 2. skretenos:Reikėjo nors nuplauti tus bliūdo apskretimùs, dabar bjauru ir pamatyti → įskresti. → nuskresti 1. → paskresti 1. skretenos:Paviryk, kad bulvių priskretìmai atvirtų Katilai, sykį per m...
apsimetimas - apsimetimas -> apsimesti.
apsiautimas - siautìmas 1. → siausti 1.2. → siausti 3: Kai siautìmas buvo, tai jį paėmė 3. → siausti 5: Bjauriai įkyrus tas grūdų siautìmas Neėd žirgas avižėlių, tik sesaičių siautimėlių 4.vienu siautimu nusiaustų grūdų kiekis (apie trečdalis rėčio):Iškūliau kanapius, gavau siautìmą 5.→ siausti 12...
atsikirtimas - aa aštrių ar šmaikštus atsakymas retortų ba skundo priežastis grįžti į ankstesnę padėtį ar būklės (kaip sėkmės ar klestėjimo) atkūrimo, atgimimas
apšvietimas - šviesos energijos paskirstymas, gerinantis daiktų matomumą.
apsivertimas - mesti taip, kad būtų sukelti apversti ore
apsikeitimas - davimo ar vieną dalyką aktas mainais už kitą prekybos
apsikrėtimas - apsikrėtimas -> apkrėsti.
apsišvietimas - aktas ar priemonė nušviečia būti apšviestas kapitalizuojamos filosofinį judėjimą 18-ojo amžiaus pažymėtas atmesti tradicinių socialinių, religinių ir politinių idėjų ir dėmesiu racionalizmas su budizmo galutinio palaimino pažymėtas nesant valstybės būklę noras ar kančių,
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž