Žodžių manimas reikšmės

manymas - manym|as -> manyti: Mano manymu, jam ten ne vieta.
aptrynimas - aptrynimas -> aptrinti.
atgaminimas - gamìnimas → gaminti:1.Ten žmonės paprastai verčiasi stiklo gaminimu Reikia kovoti su naminės degtinės gaminimu 2. Pietų gaminimas → atgaminti 1: Atgaminimas tada yra pavykęs, kai atgamintą turinį galime atpažinti įkūrimas. → nugaminti 2: Tegi rangis(varžosi)dabar ... ižg mūsų kiekvienas ypačiai ant nugaminimo tų te...
atgabenimas - gimdančios išsiuntimą arba gavyba vaisiaus ir jos membranos gimdymui rankomis, instrumental, ar chirurginiais būdais padėti gimimo placentą vaisiui ir išsiuntimo procedūra aktas
aptekinimas - tekinimas → tekinti 1: Mokslas tekinimo Tekinimo amatas, tekinimo priemonė Optiškų stiklų tẽkinimas Tẽkinimo dirbtuvė Kariuomenėn jis išėjo prieš pusmetį, tiesiog nuo tekinimo staklių Rupusis tẽkinimas Glotnusis tẽkinimas aptẽkinimas → aptekinti 1: Aptekinimo peiliai naudojami detalių išorin...
apsigynimas - apsigynimas -> apginti.
apraminimas - apraminimas -> apraminti.
atjauninimas - kad jaunas ar jaunatvišką vėl suteikti naują impulsą B atkurti originalaus ar naujas
atitolinimas - tólinimas tõlinimas → tolinti:1. ║ Merginos paprastumas, jos tolinimasis nuo viso to, kas galėjo į ją atkreipti viešumos akis, buvo visiems žinomas Pajudino tolinimąsi nuo suaugusios kartos 2. atitõlinimas atatolinimas attolinimas → atitolinti:1.Gana patikima apsauga yra zonų atitolinimas nuo darbuotojo [Sti...
atganymas - atganymas -> atganyti.
atgaivinimas - gaivìnimas → gaivinti: Išsiplėtė gaivinimo ir atnaujinimo fazė Rūgštimas – širdies gaivinimas atgaivinimas:Duoda apstingai visus daiktus ant apgaivinimo → atgaivinti: Šalies ūkio atgaivinimas Reikia susirūpinti dramos ratelio veiklos atgaivinimu Ta vieta ... vasaroje apsilankantiems rojiškas atgaivinimas Ligonims medus yra ...
ataušinimas - áušinimas aušìnimas → aušinti 1: Variklio aušinimas Toks durų varstymas – tik gryčios aušìnimas nereikalingas kalbėjimas, plepėjimas:Kas iš tų šnekų – tik bereikalingas burnõs áušinimas! galvõs (prõto) áušinimasvarginimas, kvaršinimas:Toks darbas tebūtų tik galvẽ...
archajinimas - naudoti archajiško dikcija ar stiliaus archajiško naudojimo pavyzdžiui kažkas archajiškas, ypač kažkas (kaip praktika ar paprotį), pasenę arba senamadiškas
apvaisinimas - subrendusios vyriškosios lytinės ląstelės (spermijo) ir moteriškosios (kiaušinėlio) susiliejimas. Įvyksta per 2-3 dienas po lytinio akto, per kurį į moters makštį įsilieja sperma su spermijais.
apsunkinimas - . suñkinimas. →. sunkinti: 1. 2. Varginimas, suñkinimas. 3. →. sunkti 5. Sunkimos sulos medėj. širdiẽs suñkinimas; . liūdesys, nusiminimas. . apsuñkinimas. 1. →. apsunkinti 1. 2. krovinys: Didesniosios valtys tikt su lengvu apsunkinimu (liodingiu) tegalinčios iki Šilo Karčemos (Šilutės) ateiti. 3. →. apsunkinti 2: Apsunkinimas vargdienių, našlių...
apsitrynimas - apsitrynimas -> aptrinti.
aprūpinimas - rū́pinimas rū́pinimos → rūpinti:1. Jau svieto, regis, užmiršai, jo rūpinimą pametei ir nori mus prastoti 2.O tas vargas, tas rū́pinimas drabužio tau nieko nereiškia? 3. Naudinga yra dūma arba rū́pinimas melstis už numirusius Neturėjo to rū́pinimo ir sielojimo apie juos Su didžiu rūpinimu rūpinas Duktė dar nei...
apnuoginimas - apnuoginimas -> apnuoginti.
apželdinimas - žéldinimas žéldinimos → želdinti 1: Dirbtiniu želdinimu ir ugdymu atkuriami eglynai, uosynai ir ąžuolynai Komplektuojamos želdinimo darbininkų brigados, priskiriami joms želdinamieji plotai | Iš kur ta plaukų žéldinimo mada atejo – kaip laumės eina | Tas žéldinimos vaikesų – eina kaip baidyklos Kitų že...
apsėklinimas - sė́klinimas → sėklinti. → apsėklinti: Dirbtinis apsėklinimas – perkėlimas patino sėklos į pataitės lyties organus
apstulbinimas - toks didelis, kad sukelti sureguliuoti, stebina, didžioji
apsikabinimas - a sagtimi, ginklų apkabinti b puoselėti, mylėti apjuosti pridėti ypač lengvai arba mielai imtis
apsigyvenimas - aktas ar procesas apmokėti aktą apdovanoja arba valdyti pagal teisės aktus sankcija B suma, turto arba pajamų, pritvirtintas prie vieno tokio sureguliavimo naujai įsikūrusius, CA mažas kaimelis atsiskaitymų rūmus susitarimą komponavimo Settlers ba vieta ar regionu, okupacijos skirtumai mokėjimas arba Sąskaitos koregavimas
atituštinimas - atokvėpis arba atokvėpis laikas kažką Intermission aa suplanuoto laikotarpio, per kurį veikla (kaip teismo ar mokyklos) yra sustabdytas ba laikotarpį atleisti iš darbo, suteikiamas darbuotojui laikotarpis praleido toli nuo namų ar verslo kelionės ar laisvalaikio
apsivaisinimas - sukelti, kurias reikia užpildyti, prisotinta, persmelkia, arba permirkusi
apsirūpinimas - aa generatyvinių jėga priežastis b (1) kilmės ar pirkimo pradžioje (2) Vienas inicijuoja autorius taškas, taip pat prototipas, modelis (3), kuri tiekia informaciją kilmės vandens šaltinis b archajiško pavasarį, drėkinimo srove iš pirmų rankų dokumentas arba pirminė nuoroda dirbti elektrodą lauko tranzistorius, kuris teikia krūvininkų srovės - palyginti nutek...
apsipažinimas - pažinìmas 1. → pažinti 2: Svarbiausias suvažiavimo tikslas pasižinimas, o pasižinus gal ir bus galima kas nors įvykdyti 2.→ pažinti 3: Nuo gyvo stebėjimo prie abstraktaus mąstymo ir nuo jo prie praktikos – toks yra dialektinis tiesos pažinimo, objektyvios realybės pažinimo kelias Jutiminis pažinimas, loginis pažinimas Pažinimo te...
apsinuoginimas - apsinuoginimas -> apnuoginti.
apsidulkinimas - žiedadulkių perdavimo iš dulkinių į gaubtasėkliai stigma arba iš microsporangium gymnosperms micropyle
apsišvarinimas - apsišvarinimas -> apšvarinti.