Žodžių lyg reikšmės

lig - lig prl. žr. ligi 2 lig jng. žr. 2 ligi. lig tik (tiktai) jng. vos tik: Lig tik suaugo, ir išėjo į žmones 3 lig dll. žr. 3 ligi Žiūrėk: [ligi] [2 ligi] [3 ligi].
lygauti - lyg|auti, lygauja, lygavo žem. žr. lygti 1 Žiūrėk: [lygti].
ligi - ligi, lig prl. iki (su kilm. ir tarm. su naud. ir įnag.) vartojamas žymint: 1. vietos ribą: Miškas traukėsi l. upės. Vandens l. kelių. Nuėjo l. miško (mišku). Pupa l. suolo (suolui) užaugo. 2. laiko ribą: Dirbome l. pietų, l. vakaro. Gyveno jis čia l. senatvės. 3. veiksmo būdą: L. soties privalgiau. Sulesė l. paskutinio trupinio. Įniršo l. pasiutimo. 4. ap...
liga - lig|a sveikatos pairimas, organo ar organizmo veikimo sutrikimas, nesveikata: Plaučių liga Odos, vidaus ligos. Užkrečiamoji liga Limpama liga Liga įsimetė, prisimetė. ligos apimtas, suimtas (sergantis). Jai puolė liga į akis. Ligą įsivaryti. Įšnekėjo kaip sveikam ligą. Tavo liga kaip kito sveikata (menka liga). prk.: Svetima liga pirštu maišoma (neužjaučiam...
lygiadienis - lygiadienis astr. Saulės būvis dangaus pusiaujyje, kai diena lygi nakčiai: Pavasvrio l. Rudens l.
lygiadienio - , susijusių su lygiadienio arba valstybės ar vienodo dieną ir naktį laiko regionuose ar klimatas, ar netoli pusiaujo, susijusių su laiku, kai saulė eina Lygiadienis pusiaują 1 ekvinokcinis audra
ligazė - ligãzė [lot. ligo — surišu], fermentas, katalizuojantis vienos molekulės prisijungimą prie kitos.
ligandas - ligándas [lot. liganda — kas sujungtina], kompleksinio chem. junginio dalis.
labdarys - labdar|ys, labdarė dkt. kas užsiima labdara.
ligatūra - , netauriųjų metalų dirbiniai prabos medžiaga, sudarytas iš dviejų ar daugiau metalų ar metalo ir Nonmetal glaudžiai vienija paprastai sulydomos ir ištirpinkite viena kitą, kai išlydyto mišinio laipsnį, taip pat iš sudėtinių dalių Domieszanie, kad sąjungos valstybės sumažina vertė b trukdyti užsienietis elementas įvairių dalykų junginys, mišinys, arba ...
jog - jog jng. kad (papildinio, veiksnio, išeities šalutiniams sakiniams jungti): Pasakyk, j. aš išvažiuoju. Atsitiko, j. moteriškė apako. Mes puolėme taip staigiai ir smarkiai, j. priešai neatlaikė ir ėmė bėgti.
ligamentas - kieta pluoštinės jungiantis sąnarių galūnių kaulų audinio juosta, ar remti organą prijungdami ar vienijantis obligacijų
labdarybė - labdarybė labdara.
labdarystė - labdarystė žr. labdara.
labdaringas - labdaring|as, labdaringa labdarybei skirtas ar ja pasižymintis. labdaringai prv. labdaringumas.
daug - daug prv. 1. gausu, apstu, nemaža: D. žmonių. D. rankų didžią naštą pakelia (folkloras). Bus d. rašymo. Linkiu d. laimės. Iš d. yra ir pasirinkimo. Ar už d. pirksi? Apie jį girdėjau d. gera. Jis labai d. dirba. Šįmet buvo daugiau medaus. Dabar daugiausia darbo. 2. gerokai, nemažai: Jis d. vyresnis už tave. D. šilčiau šiandien. daugyn prv.: Mūsų mieste ž...
labdaringumas - geranoriška prestižas link arba meilė žmonijai, ypač į dosnumą ir paslaugumas skurstantiems ar kančių, taip pat pagalbos, teikiamos poreikis b institucija užsiima reljefo prastos C viešas skurstantiems aa dovana viešojo geranoriškas tikslams b malšinti institucija (ligoninėje), įkurta tokia kitų dovanų griežtos sprendimo
labas - lab|as, laba 1. geras (linkint, sveikinantis): Labas rytas (labą rytą). laba diena (labą dieną). Labas vakaras (labą vakarą). Aš jai daviau labą dieną, ji man nė žodelio (d.). 2. senoviškai geras, vykęs: Labas žmogus. L. pavasaris. Viso labo! (sakoma atsisveikinant).
labai - lab|ai prv. 1. nepaprastai, ypač: Labai senas. Labai seniai. Labai dėkui. Labai smarkus vėjas. 2. didžiai, smarkiai; daug: Jis labai išaugo. Šiandien labiau šąla. Štai kas man labiausiai rūpi. 3. tikrai, visiškai: Labai galimas daiktas. Labai tai (nerūpi). labyn prv.: Tolyn labyn skauda.
labas! - išraiška ar gestas sveikinimo naudojamas interjectionally sveikinimo Atsiliepdami telefonu, arba išreikšti nuostabą,
labdara - labdara negrąžinamos materialinės pagalbos teikimas neturtingiesiems, ko stokojantiems ar nelaimės ištiktiems, šalpa.
fucking - pasmerktieji, naudojamas kaip intensyvus
labdarė - prestižas kolegų žmonijos, ypač aktyvus pastangų skatinti žmonių gerovę aktas ar dovana padaryti arba humanitariniais tikslais b organizacija, platinti ar remiama lėšomis atidėta humanitariniais tikslais
labanakt - labanakt jst. sakoma, atsisveikinant vakare ar naktį: L., einu miegoti!.
labanakt! - Paprastai naudojamas kaip baigiamąją ištarmės sklastymas naktį naudojami esp. išreikšti nuostabą,
labialinis - labiãlinis, -ė. lūpinis: Labiãliniai garsai.
labanaktis - labanaktis -> labanakt - žodis, kuris sakomas prieš einant miegoti linkint kitam asmeniui labos nakties.
labdariauti - labdar|iauti, labdariauja, labdariavo teikti ar organizuoti labdarą. labdariavimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž