Žodžių lol reikšmės

lol - Juokibga
kol - kol prv. ligi kurio laiko: Kol tu čia būsi? Lig kol viešėsit? Kol tu mane paginsi (pavysi),aš pasiganysiu. Valgyk, kol gardu, dėvėk, kol gražu (folkloras). Kol riebusis sulys, tai liesasis padvės (folkloras) . Tol mokomės, kol gyvi (folkloras).
lolardai - lolárdai [angl. lollards < ol. lollaert(d) —murmantis (maldą)], Nyderlanduose XIV a. — antikatalikiškojo valstiečių ir plebėjų judėjimo dalyviai; judėjimas paplito V. Europoje (ypač Anglijoje).
lolardas - vienas iš pasekėjų Viklifas, kuris keliavo į 14 ir 15 amžių, kaip pasauliečių pamokslininkų visoje Anglijoje ir Škotijoje
anaiptol - anaiptõl visai ne, jokiu būdu, niekaip:Anaiptõl nemaniau, jog šitoji rašyba būtų tobula Nė anaiptõl (anaptõl) jam neužmink apie tai Anaiptõl ji neprisileidžia Aš anaiptõl nesu toks padauža, kap kiti mano Anaiptõl, jam apie tai nė neprimink
gal - gal dll. rasi, galimas daiktas: Į vakarą gal pradės lyti. Gal tu žinai?.
labialinis - labiãlinis, -ė. lūpinis: Labiãliniai garsai.
dėl - dėl to prv. -> dėl: ta priežastimi, todėl: Dėl to neatėjau, kad sirgau.
labializacija - kad Lūpų apvalios 1b (2)
labas - lab|as, laba 1. geras (linkint, sveikinantis): Labas rytas (labą rytą). laba diena (labą dieną). Labas vakaras (labą vakarą). Aš jai daviau labą dieną, ji man nė žodelio (d.). 2. senoviškai geras, vykęs: Labas žmogus. L. pavasaris. Viso labo! (sakoma atsisveikinant).
labai - lab|ai prv. 1. nepaprastai, ypač: Labai senas. Labai seniai. Labai dėkui. Labai smarkus vėjas. 2. didžiai, smarkiai; daug: Jis labai išaugo. Šiandien labiau šąla. Štai kas man labiausiai rūpi. 3. tikrai, visiškai: Labai galimas daiktas. Labai tai (nerūpi). labyn prv.: Tolyn labyn skauda.
atgal - atgal̃ atgál 1.priešinga ankstesniam judėjimui kryptimi:Nuo pusiaukelės turėjau grįžti atgal̃ Pavasarį paukšteliai parlekia atgal̃ Važiuodamas atgál, pametė maišelį Traukis atgál Atgál eina Leisk man, bernužėli, atgal ant motutę ^ Meluodamas gali svietą pereiti, bet atgal nebesugrįši 2.į užpakalį...
labas! - išraiška ar gestas sveikinimo naudojamas interjectionally sveikinimo Atsiliepdami telefonu, arba išreikšti nuostabą,
kodėl - kodėl prv. dėl ko, dėl kurios priežasties: K. tu taip darai? K. gi neėmė jos? Nežinau, k. taip atsitiko.
daugel - daugel prv. žr. daug 1: Vai d., d. mūsų brolelių (d.) Žiūrėk: [daug].
labdara - labdara negrąžinamos materialinės pagalbos teikimas neturtingiesiems, ko stokojantiems ar nelaimės ištiktiems, šalpa.
labdarė - prestižas kolegų žmonijos, ypač aktyvus pastangų skatinti žmonių gerovę aktas ar dovana padaryti arba humanitariniais tikslais b organizacija, platinti ar remiama lėšomis atidėta humanitariniais tikslais
labdarys - labdar|ys, labdarė dkt. kas užsiima labdara.
labanakt - labanakt jst. sakoma, atsisveikinant vakare ar naktį: L., einu miegoti!.
labanakt! - Paprastai naudojamas kaip baigiamąją ištarmės sklastymas naktį naudojami esp. išreikšti nuostabą,
labdarybė - labdarybė labdara.
labanaktis - labanaktis -> labanakt - žodis, kuris sakomas prieš einant miegoti linkint kitam asmeniui labos nakties.
kažkodėl - kažkodėl prv. nežinia kodėl: K. jis neatėjo.
labdarystė - labdarystė žr. labdara.
labdaringas - labdaring|as, labdaringa labdarybei skirtas ar ja pasižymintis. labdaringai prv. labdaringumas.
labdariauti - labdar|iauti, labdariauja, labdariavo teikti ar organizuoti labdarą. labdariavimas.
labdaringumas - geranoriška prestižas link arba meilė žmonijai, ypač į dosnumą ir paslaugumas skurstantiems ar kančių, taip pat pagalbos, teikiamos poreikis b institucija užsiima reljefo prastos C viešas skurstantiems aa dovana viešojo geranoriškas tikslams b malšinti institucija (ligoninėje), įkurta tokia kitų dovanų griežtos sprendimo
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž