Žodžių liudininkas reikšmės

liudininkas - liudinink|as, liudininkė dkt. žr. liudytojas.
liaudininkas - liaudinink|as, liaudininkė dkt. polit. buržuazijos (ppr. smulkiosios) liaudinės srovės ar partijos narys: Liberalieji, radikalieji liaudininkai. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga.
laidininkas - laidininkas kas praleidžia (elektrą, šilumą ir kt.): Elektros, šilumos l.
aludininkas - aludininkas aludės prižiūrėtojas; jos laikytojas.
eidininkas - eidinink|as, eidininkė dkt. 1. arklys, kuris bėga eidine. 2. folkloras, greitas žirgas, ristūnas: Prijojo dvaras svetelių su eidininkais žirgeliais (d.).
nelaidininkas - kuris izoliuoja, AA medžiagos, kuri yra prastas dirigentas (kaip elektros energijos arba šilumos) - palyginti puslaidininkių ba prietaisas pagamintas iš elektros izoliacinės medžiagos ir naudojamas atskirti arba laidininkai
naudininkas - naudininkas gram. linksnis, kuriuo atsakoma į klausimą "kam?" 2 naudinink|as, naudininkė dkt. šnek. kas žiūri savo naudos.
maldininkas - maldinink|as, maldininkė dkt. pamaldus žmogus; šventųjų vietų lankytojas. maldininkas zool. vabzdys, grobio tykantis sustingęs tarsi maldininko poza (Mantis religiosa). Vėžys maldininkas (Squilla mantis).
iždininkas - iždinink|as, iždininkė dkt. 1. iždo tvarkytojas, kasininkas. 2. istor. Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės iždo tvarkytojas.
baldininkas - baldinink|as, baldininkė dkt. baldų kūrėjas ar dirbėjas.
odininkas - odinink|as, odininkė dkt., odinink|as, odininkė dkt. 1. odų dirbėjas. 2. prekiautojas odomis.
laikrodininkas - laikrodinink|as, laikrodininkė dkt. kas laikrodžius dirba, taiso.
namudininkas - namudinink|as, namudininkė dkt. asmuo, įmonei dirbantis namie.
ordininkas - ordinink|as, ordininkė dkt. kas apdovanotas ordinu.
brigadininkas - brigadinink|as, brigadininkė dkt. gamybinės brigados vadovas.
balandininkas - balandinink|as, balandininkė dkt. balandžių augintojas, mėgėjas.
pradininkas - pradinink|as, pradininkė dkt. kas pirmasis pradeda: Raštijos pradininkas.
dūdininkas - dūdinink|as, dūdininkė dkt. kas dūdą pučia, dūduoja.
pogrindininkas - pogrindinink|as, pogrindininkė dkt. pogrindžio veikėjas, slaptas politinis veikėjas.
lombardininkas - tas, kuris skolina pinigus asmeninės nuosavybės saugumo pažadėjo jo išlaikyti
kulkosvaidininkas - kulkosvaidinink|as, kulkosvaidininkė dkt. karys, kurio ginklas yra kulkosvaidis.
metodininkas - metodinink|as, metodininkė dkt. veikimo metodų specialistas: Dėstymo metodininkas Sporto metodininkė.
komedininkas - komèdininkas,-ė komediantas:Paupariai, komedininkai ir kiti, kuriems reikėjo rinkoje būdas pasistatyti, turėjo brangiai užmokėti už vietą
grandininkas - grandinink|as, grandininkė dkt. kokios nors žmonių grandies vadovas.
akivaizdininkas - akìvaizdininkas,-ė pats mačiusysis (liudytojas).
minosvaidininkas - minosvaidininkas kas šaudo iš minosvaidžio.
kaskadininkas - kaskadinink|as, kaskadininkė dkt. 1. cirko artistas - kaskadų atlikėjas. 2. asmuo, už aktorių atliekantis pavojingas scenas.
neakivaizdininkas - neakivaizdinink|as, neakivaizdininkė dkt. kas mokosi neakivaizdiniu būdu.
kontrabandininkas - kontrabandinink|as, kontrabandininkė dkt. kas verčiasi kontrabanda.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž