Žodžių lindo reikšmės

mielas - miel|as, miela 1. mylimas, brangus: Mielas draugas, svečias. mieli vaikai. mielos rankos. 2. teikiantis pasitenkinimo, malonus: Mielas darbas. miela kalba. Tai rugiai - net miela žiūrėti! (geri). 3. ištisas, visas (pabrėžiant veiksmo tęsimąsi): Per visą mielą rudenį nenustojo lyti. Mano rūtų vainikėlis šiai mielai dienelei (d.). mielai prv. su noru, su malonum...
glissando - greitas stumdomas aukštyn arba žemyn muzikinę skalę
linguoti - ling|uoti, linguoja, lingavo 1. supti: Vaiką lopšyje linguoti 2. suptis, siūbuoti: Dabar linguokit kalne, rugeliai (d.). Po mano kojų žemė lingavo. Tenai grėbė ir valiavo, net lanka lingavo (labai garsiai valiavo). 3. linkčioti: Galvą linguoti 4. lėtai, sunkiai eiti, važiuoti: Pabėgėliai lingavo keliu. lingavimas.
lindėti - lindė|ti, lindi, lindėjo kur nors įsilindus būti, tūnoti, kiūtoti: Lindėti kertėje, urve. lindėjimas.
lindynė - lindyn|ė 1. landa, landynė: Šiauduose pasidarė lindynes. 2. menka trobelė, landynė: Sudegusio sodžiaus žmonės gyveno lindynėse.
linas - lin|as bot. smulkus laukinis, dekoratyvinis ir kultūrinis, pluoštinis ir aliejinis augalas (Linum); jo stiebas: Pluoštinis linas (L. usitatissimum). Sėmeninis linas (L. humile). Geltonasis linas (L. flavum). lino žiedas. Kaip giria linai. linų šiaudeliai, stiebeliai, galvenos. linus rauti, kloti, merkti, minti. linai dgs. šio augalo pluoštas: linus braukti, šukuoti,...
linai - genties (Linum šeimos Linaceae, linų šeima) prieskoninių augalų auginimas; ypač plonas stačias metinė (L. usitatissimum) su mėlynos gėlės dažniausiai auginamų karnienos pluošto ir sėklų iš linų augalų pluošto, ypač tada, kai neparuoštų verpimui bet iš keleto augalų, panašių linus
lindynių - , susijusių su ar galvoti iš lūšnynų
linarovė - linarovė linų raunamoji mašina.
linarovis - linarovis 1. linų rovimo laikas. 2. linų rovimas.
linija - linij|a 1. mat. ilgio matą teturinti taškų aibė, vaizduojama brūkšniu, taškais, brūkšneliais: Tiesioji, kreivoji, baigtinė, begalinė, uždaroji linija Plona, stora linija Taškinė, brūkšninė linija Nubrėžti linija. 2. matoma ar įsivaizduojama riba, apybrėža: Horizonto, pusiaujo, fronto, kranto, potvynio, sniego, demarkacijos linija Šoninė, galinė, viduri...
lingė - ling|ė 1. lanksti kartis lopšiui kabinti: Reikia rišti palubėje lingę. 2. tech. tamprus įtaisas smūgiams švelninti: Automobilio lingės. Vagono, akmenskaldės lingė Lakštinė, spyruoklinė, spiralinė lingė 2 lingė zool. plėšrus paukštis, kuris skrisdamas aukštai kelia sparnus, linguodamas į šonus (Circus).
linažolė - linažolė bot. bervidinių šeimos nuodingas, vaistinis augalas panašiais į lino lapeliais, piktžolė ir darželių gėlė (Linaria).
liniena - liniena vieta, kur augo linai.
linginti - lingin|ti, lingina, lingino šnek. eiti linguojant: Ko dabar kaip senis lingini? linginimas.
linijinis - linijin|is, linijinė -> linija: 1. Linijinis greitis (einantis tiesiai). Linijinis ornamentas. Linijinis mastelis. 2. Linijinis žaibas. 3. Linijinis spektras. Linijinis laivas (istor. 1. didelis karo burlaivis, kurio patrankos išdėstytos linijomis; mūšyje jie plaukia linija vienas paskui kitą. 2. didelis šarvuotas karo laivyno garlaivis).
linamynis - linamynis 1. linų mynimo laikas. 2. linų mynimas.
linininkas - lininink|as, linininkė dkt. linų augintojas; linų pramonės darbuotojas.
liniavimas - medžiaga, kad linijos arba kad yra naudojama linijos ypač vidinio paviršiaus kažką (kaip drabužis) akto ar procesą teikti kažką su pamušalu
lingvistas - lingvist|as, lingvistė dkt. kalbininkas.
lingavimas - veiksmų arba swaying arba nesivadovaudamas virpesių, svyruoja arba šluoti judesio palinkimas ar deformacijos sukelia ar tarsi swaying aa atvejis kontroliuojantis poveikis B suverenią galią Dominion c galimybę daryti įtaką ar institucija vyraujančios lėtai sūpynės , ritmiškai pirmyn ir atgal iš pagrindais arba sukimosi B judėti švelniai nuo stačiai į pasvirusi ...
linaverpė - linãverpė. linų verpiamoji mašina. .
linijiškas - linijišk|as, linijiška panašus į liniją, ilgas ir siauras: linijiški lapai (bot.).
lingvistika - lingvistika kalbotyra.
decrescendo - palaipsniui sumažinti tūrio muzikos ištrauka Decrescendo muzikos pasažavimo
lingvistinis - lingvistin|is, lingvistinė -> lingvistika: lingvistinė paleontologija, geografija.
linininkystė - linininkystė linų ūkis; linų auginimo mokslas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž