Žodžių liepei reikšmės

liepti - liep|ti, liepia, liepė sakyti ką daryti: liepė eiti prie darbo. Daro, ką širdis liepia. Jis padarė ką liepiamas. Nelieptas dirba. liepimas.
liepa - liep|a 1. bot. medis žalsvai ar gelsvai baltais kvapiais, medingais žiedais (Tilia): Sužydo liepos. liepos žiedų arbata. Užaugo kaip liepa (apie merginą). Siūbavo liepelė žalia be vėjo (d.). 2. septintasis metų mėnuo.
liepukai - liepùkai. 1. liepžiedžiai: Liepùkų arbata sveika gerti nuo nušalimo. Visai būt papjovęs kosulys, jei ne liepùkų arbota. 2. liepų brazdai: Ant voties tai labai gerai liepùkai su smetona: pratraukia.
liepinė - liepin|ė skobtas indas sulai, medui, sviestui, taukams ir kt. laikyti; kiekis, telpantis į tokį indą: Prisidėjo taukų liepinę, liepinukę.
liepinis - liepin|is, liepinė -> liepa 1: liepinės lentos. Liepinis medus (iš liepų žiedų surinktas) Žiūrėk: [liepa].
liepos - septintasis mėnuo pagal Grigaliaus kalendorių
liepsnoti - liepsno|ti, liepsnoja, liepsnojo 1. degti su liepsna: Laužas liepsnojo visą naktį. prk.: Dangus vakaruose liepsnojo (raudonavo). 2. prk. būti stipraus jausmo apimtam: Džiaugsmu, neapykanta liepsnoti liepsnojimas.
liepsnose - degantis
liepiamas - turintys arba pradedant nuo institucijos pareigūno
liepsnelė - liepsnelė zool. strazdų šeimos paukštelis giesmininkas geltonai rusva krūtine (Erithacus rubecula).
lieptas - liept|as 1. lenta, rąstas ar statinys skersai upelį ar griovį pereiti: Eiti lieptu (per lieptą). Siauras, ilgas lieptas Lieptas su turėklais. 2. nuo kranto virš vandens įtaisyta lenta skalbti, semti. liepto galą prieiti (atsidurti beviltiškoje padėtyje; būti pagaliau nubaustam).
liepsna - liepsn|a 1. kylanti ugnis: Laužo liepsna Dega su liepsna. Raudona liepsna liepsnos liežuviai. 2. prk. dvasios pakilimas, užsidegimas, karštis: Meilės liepsna Akyse sužėrėjo liepsnos.
liepžiedžiai - aa birdlime kaustinė labai nelydus kietas, kuris susideda iš kalcio oksidą dažnai gaunamas iškaitinant formų kalcio karbonato (kaip kriauklių arba klinčių substrato), magnio oksido, ir kad kartu su, naudojami statybos pramonėje (skiedinio ir gipso) ir žemės ūkyje - taip pat vadinamos negesintų ba sausas balti milteliai, kuriuos iš esmės sudaro kalcio hidroksidu,...
liepsningas - liepsning|as, liepsninga 1. degantis su didele liepsna: liepsninga ugnis. 2. prk. karštas, kupinas dvasios pakilimo, užsidegimo: liepsninga jausmų kalba. Perduoti liepsningą sveikinimą. liepsningai prv. liepsningumas.
liepiamasis - , su jomis susijusių arba sudaranti Gramatikos nuotaiką, kuri išreiškia norą įtakoti kito b išraiškingas komandą, maldavimo, arba paraginimas, c, turinti įgaliojimus, kad suvaldytų, kontroliuoti elgesį, ir tiesioginis reikėtų vengti arba išvengė būtina
liepynas - liepynas liepų miškas.
liepsnojantis - panašus ar tai rodo, kad liepsna spalva, spindesys, arba banguotas gaires,
liepsningumas - liepsningùmas. → liepsningas.
liepsnosvaidis - liepsnosvaidis kar. ginklas liepsnojančių degalų čiurkšlei svaidyti.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž