Žodžių liana reikšmės

liana - liana bot. šiltųjų kraštų vijoklinis augalas sumedėjusiu stiebu.
lianas - liãnas [kinų k. liang]: 1. Kinijoje vart. masės vienetas, lygus 1000 li; 2. Kinijos piniginis vienetas XIX a. vid.—XX a. pradžioje.
Diana - senovės Italijos mišką ir gimdymo deivė, kuris buvo tapatinama su Artemidės romėnai
iguana - iguana zool. šiltųjų kraštų sausumos ir vandens driežas (Iguana).
Gviana - regionas N S. Amerika ribojasi su Atlanto
balana - balana 1. pakraštinė, jaunesnė medienos dalis. 2. skala.
altana - altana lengvas vasarinis pastatėlis sode, lapinė, pavėsinė.
aimana - dejavimas, aimanavimas.
Džuliana - ca 331-363 Flavijus Klaudijus Julianus, Rom atsimetėliu. EMP. (361-363)
kana - kana dll. tarm. žr. kažin (ppr. vartojama samplaikose, pvz.: kana kada, kana kaip, kana koks ir kt.) 2 kana bot. atogrąžų kilmės darželių augalas, kurio žiedo žemutinė dalis panaši į švilpynę, pypytė (Canna).
išgana - išgana 1. bandotakis, genesys. 2. išganyta vieta, pieva.
gana - gana prv. pakanka, užtenka; pakankamai: G. druskos. G. didelis. Buvau pavargęs, kad g. (labai). Kai jis sužinos, tai bus g. (blogai). G. pailsai, g. nuvargai, kol mane užauginai (d.).
driekana - driekan|a 1. kas nors besidriekiantis, išsidriekęs: Plaukų driekanos. 2. žr. brienė.
Joana - šalies mergina
liaudininkas - liaudinink|as, liaudininkė dkt. polit. buržuazijos (ppr. smulkiosios) liaudinės srovės ar partijos narys: Liberalieji, radikalieji liaudininkai. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga.
liapsusas - liapsusas knyg. didelė kvaila klaida (ppr. kalbos).
draiskana - dráiskana draĩskana 1.apdriskėlis, skarmalius:Apiplyšus kai draĩskana, – apsivilk bent prie svečių gražesne suknele 2. kas greitai drabužius nuplėšia.3.nerimtas žmogus, pliuškis:Toji merga – tikra dráiskana ^ Nerimtas kaip Grizikų dráiskana
Havana - cigarų iš Kubos tabako tabako auginama Kuboje
Gajana - šalis N S. Amerika Atlanto vandenyno pakrantėje per Tautų Sandraugos respublika nuo 1970 m. * Džordžtauno plotas 83.000 kvadratinių mylių (215.800 kvadratinių kilometrų), pop 751.223
gabana - gaban|a tarm. šieno, šiaudų ir kt. glėbys, kuokštas: Paduok arkliams kokią gabaną dobilų. gabanon riečia (vidurius sopa).
dovana - dovan|a 1. dovanotas daiktas: Vertinga, graži, didelė dovana Vestuvinė dovana Dovaną duoti. Paveikslą gauti dovanų (kaip dovaną). Maža dovanėlė vaikams. prk.: Gamtos dovanos. 2. įgimtas gabumas, talentas: Turėti iškalbos dovaną dovan|as, dovana 1. veltui duodamas, nemokamas. 2. tuščias, neduodantis naudos: Nebuvo tai dovana darbas. dovanai prv. veltui, be reika...
garbana - garban|a plaukų, vilnų ar augalų banga: Geltonos garbanos. Dobilai garbanomis eina. Rūtų garbanos.
Džoana - šalies mergina
dargana - dargan|a bjaurus, lietingas oras: Šiandien lauke baisi dargana Dargana drengia. Per tokią darganą nei šuo nebėgtų.
Ana - anà antai, aure, štai:Anà ten, ant kalnelio, mūsų trobos Ana va, a nematai?! Anà, žiūrėk, jis tę guli Žiūrėk, anà kiškis bėga Aš buvau anà kur Anà, regėt giria Anà koks jis pikčiurna! Anà kap obelys žiedais apkepę! Ką veiksi su trimis kviečio grūdais? Gali anà imt ir kokį puska...
liaudies - archajiškas grupė giminingų genčių, sudarančių didelę dalį žmonių, priklauso nuo grupės pobūdžio ir, kad yra linkęs išsaugoti būdingą formą civilizacijos ir jos papročiai, dailė ir amatai, legendas, tradicijas ir prietarus iš kartos narių tautos žmonės kartos daugiskaitos tam tikras rūšis, klasė ar grupė žmonių,
Botsvana - šalies S Afrika N iš Molopo; nepriklausoma respublika nuo 1966, anksčiau britų protektoratu Bechuanaland * Gaborone zonos ab 220.000 kvadratinių mylių (569.800 kvadratinių kilometrų), pop 1.611.021
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž