Žodžių lastika reikšmės

lastikas - lãstikas1 [angl. lasting — patvarus, ilgalaikis], blizgantis medvilninis audinys; ppr. vart. pamušalui, marškiniams.
plastika - plastika 1. skulptūros, lipdybos menas. 2. ritmingų, darnių kūno judesių menas.
mastika - mastika įvairios sudėties tiršta medžiaga klijuoti, glaistyti, įtrinti.
akustika - akustika 1. fiz. garso mokslas. 2. kurios nors patalpos garsingumas, garso sąlygos.
balistika - balistika tech. šaudmenų judėjimo dėsniai, jų tiriamasis mokslas.
lituanistika - lituanistika lietuvių filologija.
onomastika - onomastika kalbotyros šaka, tyrinėjanti tikrinius vardus.
mistika - mistika 1. tikėjimas paslaptingomis antgamtinėmis jėgomis, su kuriomis žmogus galįs bendrauti: Viduramžių m. 2. prk. kažkas paslaptinga, neišaiškinama.
kazuistika - kazuistika 1. teis. bylų pavyzdžių nagrinėjimas. 2. med. kelių pacientų tos pačios ligos istorijos klinikinių stebėjimų visuma. 3. bendrų dogminių teiginių taikymas atskiriems atvejams scholastinėje teologijoje ir viduramžių teisės moksle. 4. prk. apsukrumas, ginant netikrus, abejotinus teiginius; teisinės suktybės.
gimnastika - gimnastik|a 1. sport. kūno miklumo ir jėgos pratimų visuma: Sportinė, meninė gimnastika gimnastikos prietaisai, įrankiai. 2. žr. mankšta.
enkaustika - Labai sena technika atrasta XVIII pr.m e a. Pompejoje, pagrindas tapyba spalvotu vašku ant paviršių, naudojant įkaitintus instrumentus, deginimą. Iš graikų k. išvertus enkaio - deginu. Atgimė XXa.
baltistika - baltistika baltų filologija.
atomistika - atomìstika materijos sandaros mokslas, pagal kurį materija susidaro iš atskirų labai mažų dalelių – atomų.
lingvistika - lingvistika kalbotyra.
eristika - asmuo, skirta logiška Dysputa meno ar praktika Dysputa ir polemika
diagnostika - diagnostika 1. med. ligų pažinimo ir nustatymo mokslas. 2. tech. mechanizmų trūkumų ar gedimų numatymas ir nustatymas: Techninė d.
galvanoplastika - galvanizavimo proceso kartojasi spausdinimo paviršius galvanizavimo proceso padarytą kopiją (kaip pavaizduota moneta)
germanistika - germanistika germanų kalbotyra (ar filologija).
euristika - tyrimas ar praktika euristinis (žr. 1heuristic) procedūra euristinis (žr. 1heuristic) argumentas euristinis (žr. 1heuristic) metodas arba procedūra
beletristika - beletristika 1. lit. grožinė proza. 2. prk. menk. nedalykiška kalba ar rašinys, plepalai.
folkloristika - folkloristika folkloro mokslas.
kriminalistika - kriminalistika mokslas, tiriantis nusikaltimus, jų priežastis, išaiškinimo ir išvengimo būdus.
ekvilibristika - ekvilibristika 1. cirko menas laikyti kūno pusiausvyrą (pvz., ant lyno, rutulio ir kt.). 2. prk. gudrus laviravimas, išsisukinėjimas.
humoristika - humoristika humoristinė literatūra.
charakteristika - charakteristika 1. apibūdinimas, skiriamųjų ypatybių nusakymas: Psichologinė ch. Socialinė, profesinė ch. 2. dokumentas, kuriame pateikiamas asmens, jo darbo ir visuomeninės veiklos vertinimas: Teigiama ch. 3. mat. dešimtainio logaritmo sveikoji dalis.
indoeuropeistika - indoeuropeistika lyginamoji kalbotyra, tyrinėjanti indoeuropiečių kalbų kilmę ir raidą.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž