Žodžių kulkosvaidinkas reikšmės

kulkosvaidininkas - kulkosvaidinink|as, kulkosvaidininkė dkt. karys, kurio ginklas yra kulkosvaidis. [Daugiau..]
kulkosvaidis - kulkosvaidis automatinis ginklas, kuriuo šaudoma serijomis. [Daugiau..]