Žodžių kraikas reikšmės

kraikas - kraikas kuo kreikiama - šiaudai, durpės, pjuvenos; ant stogo viršaus pilami spaliai.
pakraikas - pakraikas kraikas.
klaikas - klaikas 1. didelė baimė, išgąstis: Baisus k. sujudino žmones. 2. kraupus riksmas.
graikas - graĩkas,-ė graikų tautos žmogus:Ir tu tark, graike, laisvą žodį jaunimo himno gaudesy
vaikas - vaik|as 1. sūnus ar duktė savo tėvams: Jų vaikai ir vaikų vaikai čia gyveno. Dvylikos vaikų motina. 2. tarm. sūnus. 3. berniukas ar mergaitė: vaikai žaidžia kieme. vaikelis, vaikutis, vaikiukas verkia. Išdykęs, išlepęs v. Nedrąsi vaikas Vestis vaiką už rankos. 4. tarm. berniukas. 5. šnek. jauniklis (apie gyvulius, paukščius): vaikus perėti, vesti. 6. prk....
saikas - saik|as 1. matas, norma: Valgyk su saiku. Neturi saiko. Be saiko (per daug, pervirš) nori. Žinoti saiką (kiek ko galima, kiek tinka). Viršyti saiką. 2. indas, kuriuo kas seikėjama, matuojama. 3. istor. biralų vienetas (šeši gorčiai); tokios talpos indas: Iš šiaudų ir vytelių pintas saikas Saikas rugių.
paikas - paik|as, paika kuris menkos nuovokos, kvailas, kvaišas: Paikas žmogus. paikai prv.: paikai padarei. paikyn prv.: paikyn eina. paikybė paikumas.
Maikas - Komunikacijos kodinis žodis Raidė M
laikas - laik|as 1. fil. viena pagrindinių materijos būties formų, kuriai būdinga trukmė, nuoseklumas, nenutrūkstama ir negrįžtama tėkmė: Begalinis laikas laiko objektyvumas. Astronominis laikas Pasaulinis (Grinvičo), dekretinis, vasaros laikas 2. trukmė, jos dalomas, matuojamas tarpas: Ilgas, trumpas laikas Nuo to įvykio praėjo daug laiko. Darbo laikas Vasara - pats gra...
prozaikas - prozaik|as, prozaikė dkt. žr. prozininkas.
tvaikas - tvaikas 1. smalkės: Iš krosnies eina t., gali galvas sugauti. 2. nemalonus kvapas, smarvė: Degtinės, svilėsių t. prk.: Išdidumo t.
kraikyti - kraikyti, kraiko, kraikė džn. kreikti: Šiaudus k. kraikymas.
Klondaikas - upių 90 mylių (145 km) CEN Kanada Yukon Territory teka W į Yukon Klondike upės slėnio
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž