Žodžių kompo reikšmės

kompotas - kompotas saldus valgis iš vaisių ar uogų, virtų ar konservuotų vandenyje su cukrumi.
kompostas - kompostas trąša, gaunama iš augalinių ir gyvulinių atmatų ir durpių ar kitų priedų mišinio, pūdinys.
komponuoti - kompon|uoti, komponuoja, komponavo 1. iš dalių daryti darnią visumą. 2. kurti muzikos veikalą. komponavimas.
koma - gilių nesąmoningumo būsena sukelia ligos, sužalojimo, ar nuodų psichinės ar fizinės vangumas bukumas kuoduotųjų krūva (filialų, pažiedžiai, auginti ar sėklai plaukai). kometa, susidedančios iš dujų ir dulkių debesis vadovas valstybės ir paprastai , kurių sudėtyje yra branduolys optinį aberaciją, kurioje iš taškinio šaltinio vaizdas yra kometa formos Bl...
kompozicija - kompozicija 1. meno kūrinių kūrimo teorijos disciplina. 2. kūrinio elementų komponavimas: Romano, paveikslo, pastato k. 3. kas sukomponuota; kūrinys: Teminė k. 4. įvairių rūšių ar žanrų junginys: Literatūrinė-muzikinė k. 5. įvairių objektų derinys: Druskų k.
kompostuoti - kompost|uoti, kompostuoja, kompostavo daryti kompostą. kompostavimas.
komposteris - komposteris prietaisas prakirsti kontrolės ženklui bilietuose, čekiuose, dokumentuose.
komponentė - komponentė žr. dedamoji.
komponentas - komponentas sudedamoji dalis, sandas.
komponavimas - komponãvimas → komponuoti 1: Gogoliui siužetų komponavimas sudarydavo sunkumų | Nuotraukos komponavimas → sukomponuoti: Man atrodo, kad mūsų jaunieji prozininkai per mažai skiria dėmesio siužetui, įdomiam jo sukomponavimui
komposteruoti - komposter|uoti, komposteruoja, komposteravo daryti ženklą komposteriu: Komposteruoti geležinkelio bilietą. komposteravimas.
komanduoti - komand|uoti, komanduoja, komandavo 1. kreiptis komandos žodžiais: Komanduoti reikia aiškiai ir tiksliai. 2. būti kariuomenės dalies vadu: Komanduoti kuopai. 3. prk. įsakinėti, rikiuopti, vadovauti, tvarkyti: Komanduoti paradui. Jis mus visus komanduoja. komandavimas.
komandosas - Apmokyti ir organizuoja Pietų Afrikos aa karinis vienetas arba komandą į Boers ba Raiding ekspedicijos aa karinio vieneto kaip szturmowe ypač Hit-and-run reidus į priešo teritoriją ba narys tokio vieneto Slengas dėvėti jokių apatiniai
komandoras - karys ar aviatorius, kuris eksploatuoja arba siekiama ginklą vieną, kuris medžioja su šautuvu, orderis pareigūnas, kuris prižiūri sprogmenų ir amunicijos parduotuvių
komanda - komand|a 1. nustatytos formos įsakymas žodžiu: Davė komandą žygiuoti. Klausyti mano komandos! Šaudyti pagal komandą. 2. nedidelis kariuomenės, gaisrininkų ir pan. dalinys, sudarytas atskiram reikalui. 3. laivo įgula. 4. sportininkų grupė, viena iš rungtyniaujančių šalių: Futbolo, šaulių komanda.
kombinacijos - aa rezultatas ar produktas derinant, ypač iš asmenų, korporacijų arba Valstijos Jungtinės pasiekti socialinę, politinę, ar ekonominių pabaigą aljansas b du ar daugiau asmenų, dirbti komandoje tvarkingas aa raidžių arba skaičių seka, nustatant pasirinktų seką spyna, taip pat mechanizmas veikia ar persikėlė eilės ba greitai štampus seka bokso c bet koks rinkin...
komandiruoti - komandir|uoti, komandiruoja, komandiravo siųsti darbuotoją į kitą vietovę tarnybiniu reikalu. komandiravimas.
kombinatorika - matematikos šaka, nagrinėjanti, tam tikros baigtinės aibės elementų junginių (kombinacijų), tenkinančių tam tikrus kriterijus, sudarymo principus ir tų junginių skaičiaus radimo metodus.
komandiruotė - komandiruotė 1. tarnybinis asmens siuntimas į kitą vietovę. 2. šnek. komandiravimo raštas.
komandiruotas - vienetas (medienos ar metalo) tvirtai fiksuojami vertikalioje padėtyje, ypač kaip buvimo ar paramos "ramstį, stulpelis polių arba akcijų, iki žymės arba nurodyti ką nors, ypač polių, primenančia pradžios arba baigiamosios tašką arklių lenktynes metalinis pridedamas prie elektros prietaiso montavimo (su akumuliatoriumi), kad būtų patogiau prijungti goalpost ba f...
kombainas - kombainas tech. sudėtinga mašina, atliekanti keletą darbų: Javų, linų, medvilnės k. Anglių k.
kombinatas - kombinatas ekon. įmonių susivienijimas: Mėsos, pieno k. Buitinio aptarnavimo k.
komandinis - komandin|is, komandinė -> komanda 4: komandinės lengvosios atletikos pirmenybės Žiūrėk: [komanda].
kombinacija - kombinacija 1. dalių jungimas, derinys. 2. prk. sudėtingas planas, metodų sistema kam nors pasiekti: Gudri k. Šachmatų k. 3. šnek. suktybė.
kombatantas - vienas, kad dalyvauja ar pasiruošęs dalyvauti kovoje
kombinacinis - kombinãcinis,-ė susijęs su kombinacijomis:Kombinacinis žaidimas
komandavimas - komandãvimas → komanduoti 2: Vadovavimo jokiu būdu negalima paversti komandavimu Nieko negelbėjo tvarkdarių riksmas, įkalbinėjimai ir komandavimas
kombainininkas - kombaininink|as, kombainininkė dkt. kombaino mašinistas.
komandiravimas - komandirãvimas → komandiruoti: Komandirãvimo pažymėjimas Ar jau kas žinoma štabe apie Juozo komandiravimą į užfrontę?
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž