Žodžių kolona reikšmės

kolona - kol|ona, kolonos 1. archit. stulpas, remiantis siją, skliautą ar kitą konstrukciją. 2. rikiuotų žmonių ar daiktų grupė; rikiuotė, vora, vilkstinė: Kariuomenės kolona Demonstrantų kolona Tankų kolona Penktoji k. (grupė vidaus kenkėjų, dirbančių kitos valstybės naudai).
kolonija - kolonij|a 1. istor. kurios nors valstybės piliečių apgyventa vietovė svetimoje ar užkariautoje šalyje: Graikų, romėnų kolonijos. 2. šalis, užgrobta, valdoma ir išnaudojama kitos valstybės. 3. išeivių apgyventa vietovė, naujokynas. 4. išeivių bendruomenė. 5. tam tikra įstaiga žmonėms auklėti, taisyti ir pan.: Kurčnebylių kolonija Darbo kolonija 6. biol....
kolonada - kolonada archit. kolonų eilė.
Kolonas - kolònas1 [lot. colonus — kaimietis, žemdirbys]: 1. sen. Romos smulkus žemės nuomininkas, nuomojęs žemės sklypą iš stambaus žemvaldžio; 2. V. Europoje ir Lot. Amerikoje — valstiečių kategorija (bernas, pusininkas, nuomininkas).
kolonų - aa vertikali spausdinto ar rašytinio ant puslapio b Vienas iš dviejų ar daugiau vertikaliai dalimis, išspausdintame puslapyje atskirti taisyklių ar tuščią erdvę C kaupimas išdėstomi vertikaliai dėklinės D vienas paprastai reguliariai laikraščių arba žurnalų straipsnių serijos elementų išdėstymas
kolonistas - kolonist|as, kolonistė dkt. atsikėlęs iš kitos šalies, kolonijos gyventojas.
koloidas - koloidas chem. medžiagos sistema iš pasklidusių smulkių dalelių.
Kolonatas - kolonãtas [lot. colonatus], sen. Romos kaimo gyventojų ↗ kolonų (1) priklausomybės nuo stambiųjų žemvaldžių forma.
koloritas - koloritas 1. spalvų visuma, jų suderinimas meno kūrinyje, spalvingumas. 2. prk. ko nors savitumas: Epochos k. (istoriniame romane).
kolontitulas - aa žodis pagal paskutinio knygos puslapio, kad pakartoja pirmąjį žodį kitame puslapyje b gidas žodis posakis 1 linijos dešinėje
kolonizacija - kolonizacija 1. įsikūrimas svetimoje šalyje, negyvenamose žemėse. 2. svetimos šalies užgrobimas, pavertimas kolonija.
kolonijų - aa organas žmonių, gyvenančių naują teritoriją, bet išlaikyti ryšius su patronuojančios narė B teritoriją, gyvena tokios įstaigos atskiriamos lokalizuota gyventojų per rūšių
kolonėlė - kolonėlė tech. su rezervuaru sujungtas cilindrinis bakas su čiaupu skysčiams ar dujoms laikyti ir tiekti: Vandentiekio, vonio, degalinės k.
kolonializmas - kolonializmas kolonijų valdymas, jų išnaudojimas; kolonijinė valstybės politika.
kolokacija - skambinti ar organizuoti kartu veiksmas ar rezultatas, specialiai pastebimas darinio arba conjoining lingvistinių elementų (žodžių)
koloidinis - koloidin|is, koloidinė -> koloidas: koloidinės dalelės. Koloidinis tirpalas.
kolonizatorius - kolonizãtorius,-ė kas vykdo kolonizaciją:Gyventojai griežtai priešinosi kolonizatoriams Tarybų šalis, kaip ir visa socializmo stovykla, visada išties brolišką ranką kolonizatorių nualintai Afrikai
koloratūra - koloratūra muz. dainuojamos melodijos virtuozinis pagražinimas.
kolonizuoti - koloniz|uoti, kolonizuoja, kolonizavo 1. apgyvendinti kolonistais, išeiviais. 2. užimti svetimą kraštą, paversti kolonija. kolonizavimas.
kolonijinis - kolonijin|is, kolonijinė 1. -> kolonija 2: kolonijinės prekės (atvežamos iš kolonijų). kolonijiniai karai (dėl kolonijų). kolonijinės valstybės (valdančios kolonijas). kolonijinė priespauda. 2. -> kolonija 6: kolonijiniai gyvūnai Žiūrėk: [ kolonija] [kolonija].
kolokviumas - kolokviumas 1. dėstytojo pasikalbėjimas su studentais, norint patikrinti jų mokėjimą. 2. mokslininkų susirinkimas, kuriame svarstomi pranešimai.
koloidų - paprastai skydliaukės, o taip pat sergančio audinio, aa medžiaga, kuri susideda iš dalelių, pasklidę po visą kita chemine medžiaga, kuri yra pernelyg maža rezoliucija įprastą šviesos mikroskopu, bet nesugeba perduoti per semipermeable membranos ba mišinio, sudarytas iš drebučių pavidalo arba mucinous medžiaga koloidų kartu su terpe, kurioje ji yra padrika
kolorimetras - kolorimetras prietaisas spalvos intensyvumui matuoti, spalvotmatis.
Koloradas - upių 1450 km (2334 km) SW JAV
kolodijus - klampus tirpalas Piroksylina naudojamas ypač kaip danga žaizdų ar fotografijos filmų
Barselona - provincija NE Ispanija Viduržemio jūros regione Katalonijoje 2986 kvadratinių mylių (7734 kvadratinių kilometrų), pop 4.805.927 miesto
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž