Žodžių knygri reikšmės

knygrisys - knygriš|ys, knygrišė dkt. knygų rišėjas.
knygius - knyg|ius, knygė dkt. knygų mėgėjas.
knygrišys - knygriš|ys, knygrišė dkt. knygų rišėjas.
knyga - knyg|a 1. susiūti popieriaus lapai su spausdintu tekstu; pats tas tekstas: Skaityti, vartyti knygą. Spausdinti knygas. Mažo formato knyga (knygelė, knygutė). Įdomi, rimta knyga Vis prie knygų sėdi (daug skaito). 2. susiūti tušti popieriaus lapai ar blankai rašyti: Buhalterijos knyga Namų knyga Lankytojų knyga Užrašų knygelė (knygutė). Taupomoji, čekių knyge...
knygrisykla - knygrišykla knygų rišykla.
knyginė - knyginė knygdėtė knygin|is, knyginė -> knyga 1: Knyginė išsilavinimas (teorinis, atsijęs nuo gyvenimo) Žiūrėk: [knyga].
knyginis - knygin|is, knyginė -> knyga 1: Knyginis išsilavinimas (teorinis, atsijęs nuo gyvenimo) Žiūrėk: [knyga].
knygas - aa raštu odos ar popieriaus lapų arba tablečių, iš medienos arba iš dramblio kaulo ba nustatytų rašytinių, spausdintų ar tuščių lapų, surištų į tūrio maždaug ilgai raštu ar spausdinti literatūrinę kompoziciją da didelį pasidalijimas traktato ar literatūrinį darbą EA rezultatais Verslo finansiniai sandoriai arba finansinė būklė dažnai naudojami dau...
knygėdis - asmuo neįprastai skirta skaitymo ir studijų
knygrišykla - knygrišykla knygų rišykla.
knygos - knỹgos knyga:1. Šios mano knygos buvo pradėtos spausdinti liepos mėnesio pradžioje Tos knygos man labai vertos Duokit man du krėslu, dvi žvakes ir dvejas knygas Giesmių knygos Knỹgos giesmių senų čėsų – dabar nedrukavo[ja] Pakeliui jis susipirko visokių margų popierių ir vis susiuvo, teip kad ant galo dideles knygas pasidarė Perda...
knygrišystė - knygrišystė knygų rišimo amatas.
knygiškas - knygišk|as, knygiška -> knyga 1: knygiški žodžiai. knygiškai prv. knygiškumas Žiūrėk: [knyga].
knygynėlis - knygynas
knygininkas - knyginink|as, knygininkė dkt. 1. knygų pardavėjas. 2. knygų leidėjas, rengėjas, spausdintojas.
knygynas - knygynas knygų parduotuvė.
knygutė - aa raštu odos ar popieriaus lapų arba tablečių, iš medienos arba iš dramblio kaulo ba nustatytų rašytinių, spausdintų ar tuščių lapų, surištų į tūrio maždaug ilgai raštu ar spausdinti literatūrinę kompoziciją da didelį pasidalijimas traktato ar literatūrinį darbą EA rezultatais Verslo finansiniai sandoriai arba finansinė būklė dažnai naudojami dau...
knygenos - knygenos dgs. anat. atrajotojų skrandžio dalis, kurios raukšlės primena knygos lapus (omasus).
knygelė - aa raštu odos ar popieriaus lapų arba tablečių, iš medienos arba iš dramblio kaulo ba nustatytų rašytinių, spausdintų ar tuščių lapų, surištų į tūrio maždaug ilgai raštu ar spausdinti literatūrinę kompoziciją da didelį pasidalijimas traktato ar literatūrinį darbą EA rezultatais Verslo finansiniai sandoriai arba finansinė būklė dažnai naudojami dau...
knygpalaikė - knygpalaikė prasta knyga.
knygnešys - knygneš|ys, knygnešė dkt. 1. istor. spaudos draudimo metu užsienyje spausdintų lietuviškų knygų gabentojas per sieną ir platintojas. 2. knygų nešiotojas, platintojas.
knygdėtė - knygdėtė knygų lentyna, etažerė.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž