Žodžių klinka reikšmės

klinika - klinika 1. gydymo įstaiga, kur dirbamas ir mokslinis bei mokomasis darbas. 2. ligos simptomai ir eiga.
kinka - kink|a šnek. koja; blauzda; šlaunis; kelio linkmuo: kinkas nuo vaikščiojimo skauda. Vaikščioja plikomis kinkomis. (blauzdomis). Kad griebė šuo už kinkos. Eidamas pavargau -kinkos linksta. kinkos dreba (ima baimė). kinkas drebinti (kelti baimę). kinkas nukratyti (pakratyti) (niek. pastipti, numirti). kinkas raityti (smarkiai bėgti).
klinikas - medicinos mokymą klasėje, kurioje nagrinėjami ir aptariami pacientai grupės posėdis, skirtas analizuoti ir spręsti konkrečias problemas, arba įgyti specialių įgūdžių ar žinių,
aplinka - aplinka 1. fizinės sąlygos: Geografinė, natūrali aplinka. Jauki, graži aplinka. Gyvenamųjų namų aplinka. Dujų aplinka. Korozinė aplinka. 2. socialinės buitinės sąlygos: Aplinka turi daug įtakos žmogui. Palanki, priešiška aplinka.
kliniškas - klìniškas, -a. → klinika 1: Į praktinę, arba kliniškąją, mediciną reikia žiūrėti kaip į atskirą mokslą su ypatingais, jam būdingais metodais. klìniškai. Dietinių režimų reikšmė dar nepakankamai patikrinta kliniškai.
tinka - tìnka. 1. tinkas: Daba parsivežė tam kambariui sausos tìnkos. 2. tinko gabalas: Tìnkos kraičioti pradeda. Tos tìnkos birsta, i reik nugriauti. O tos tìnkos džer i nukris.
rinka - vartojimo aplinka
lezginka - lezginka, lezginų liaudies šokis; greito tempo; šoka dažn. vieni vyrai su durklais.
ukininka - asmuo, kuris moka fiksuotą sumą nors privilegija ar pajamų šaltinis asmuo, kuris apdirba žemę ar augalus arba kelia gyvūnus (kaip gyvulių ar žuvies) Gamajda, dribšas
klinčas - roko, kad yra suformuotas daugiausia kaupimo organinių liekanų (kaip kriauklių ar koralų), daugiausia susideda iš kalcio karbonato, yra plačiai naudojami statybos pramonėje, ir derlius, kalkės, kai sudegė
trinka - trinka medžio nuopjova malkoms kirsti, kapoti, tašyti trinkė|ti, trinka, jo bildėti, dundėti: Trinka griaustinis. Per lauką jojau, laukas jo. Trinka bolda staklelės - negaliu miegoti (d.). jimas trik|ti, trinka, o 1. irti: Trinka tvarka. 2. klysti, rikti: Skaičiuodamas ėmė trinka 3. mišti: Protas trinka. 4. žem. šėlti, išdykauti: Kad trinka vaikai po kiemą! im...
klinkeris - klìnkeris 1.labai tvirtas dirbtinis akmuo.2.specialiai išdegtas kalkių ar molio mišinys – cemento žaliava.
klinikinis - klinikin|is, klinikinė -> klinika: klinikinė ligoninė. klinikinė mirtis (kuri vyksta prieš fiziologinę mirtį).
patinka - daugiausia tarmė turi būti tinkami arba sutiks su
netinka - Naudojamas kaip funkcija žodžio padaryti neigiamą žodžių grupė arba žodis naudojamas kaip funkcija žodžio stovėti praėjusių žodžių grupė neigiamas
klintis - klint|is, klinties m. nuosėdinė karbonatinė uoliena.
klinometras - įvairių priemonių pakilimu ar noro kampų matavimo
klinicistas - klinicist|as, klinicistė dkt. gydytojas, dirbantis klinikoje.
stotinka - stotinka, Bulgarijos piniginio vieneto levo šimtoji dalis.
atitinka - ateiti į susirasti b, kad atėjo kartu su ypač tam tikru laiko ar vietos
nesutinka - nesusitaria
nepatinka - praeiti atlikti
eurorinka - pinigų rinkos Eurocurrencies
klintmolis - klintmolis klintis su molio priemaiša.
klingsėti - klingsė|ti, klingsi, klingsėjo žvangėti.
šeiminiñka - moteris, kuri linksmina socialiai aa moters, atsakingas už viešosios valgomuoju, kas telpa Diners ba moterų darbuotoją viešuoju transportu (lėktuvo), kuris valdo apie maisto atidėjimų ir dalyvauja keleivius ca moterį, kuri veikia kaip partneris ar kompanionas vyrų globėjų šokių salėje ar bare
klingtelėti - klingtelė|ti, klingtelėja, klingtelėjo skimbtelėti: klingtelėjo sieninis laikrodis. klingtelėjimas.
Klinocefalija - klinocefãlija [gr. klinē — guolis + ↗ ...cefalija], galva su skersiniu viršugalvio įlinkimu (apsigimimas); balnagalvystė.
remontininką - a iškeliauti
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž