Žodžių klampus reikšmės

klampus - klamp|us, klampi 1. į kurį įklimpstama: Klampus kelias, sniegas. klampi dirva, pieva, pelkė. klampu eiti. 2. sunkiai tekantis, tąsus (apie skysčius): Medus, degutas, alyva - klampūs skysčiai. klampiai prv. klampyn prv.: Kuo tolyn brendi, tuo klampyn. klampumas.
klampumas - klampùmas → klampus:1.Dėl kelio klampumo sunkus buvo važiavimas 2.Medaus klampumas žymiai didesnis už vandens klampumą Kraujo klampumo padidėjimas Skysčių vidaus trinties dydis dažnai vadinamas skysčių klampumu Labai maži riebalų rutuliukai nepajėgia nugalėti pieno klampumo ir lieka nugriebtame piene Dujų klampumas, palyginus su skysčių kl...
klampuma - klampuma klampi vieta.
įkampus - įkamp|us, įkampi įstrižas, įkypas. įkampiai prv.: Liepsnos įkampiai lėkė pro šalį.
atkampus - atkamp|us, atkampi nuošalus, nuokampus: Gyvena atkampioje vietoje. atkampiai prv. atkampumas.
tampus - tamp|us, tampi kuris tempiasi, išsitempia: Tampios pirštinės. tampiai prv. tampumas: Gumos tampumas.
klampa - klampà liūnas, raistas, klampynė:Klampõs – liki kelių Kokia čia klampà (giliai klimpsta) tarpvartė, to[je] bagno[je]
užkampus - užkamp|us, užkampi nuošalus, atkampus. užkampiai prv.: užkampiai gyventi. užkampumas.
nuokampus - nuokamp|us, nuokampi žr. nuošalus 1 Žiūrėk: [nuošalus].
klampynas - klampýnas klampi vieta:Baisus klampýnas Girtam tiesus kelias ir per purvyną, ir per klampyną Dainavos šalis giriomis lūžo, pelkėmis klampynais telkšojo Brenda, kelnaites pasiraitojęs, ir negali iš klampyno išbristi Jie toli girėse tarp didžių klampynų gyven | Ir nieko tu, žmogus, tame klampyne nesurasi, nieko nesugraibysi
klampė - tąsus, turintys arba būdingas klampumas
klampoti - klampo|ti, klampoja, klampojo 1. eiti, bristi per pelkę, purvus, sniegą: Kur klampojo po (per) purvyną, pusnyną? Šlapiu keliu klampoti 2. brendant minti, trempti: Arkliai pievą klampoja. klampojimas.
klampomatis - priemonė, su kuria išmatuoti klampumas
įtampus - įtamp|us, įtampi atliekamas įsitempus, intensyvus: Įtampus darbas. įtampiai prv. įtampumas.
klampynė - klampyn|ė, klampynas klampi vieta: Baisus klampynė klampynės neišbrendamos.
klampinti - klampin|ti, klampina, klampino priežodis klimpti 1: Kam klampini arklį permirkusioje dirvoje? klampinimas Žiūrėk: [klimpti].
klampinėti - klampinė|ti, klampinėja, klampinėjo džn. mžb. 2 klampinti Žiūrėk: [2 klampinti].
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž