Žodžių kelri reikšmės

keleri - keleri, kelerios dgs. įv. keli (su dgs. dkt.) 1. klaus.: K. marškiniai? Kelerios durys? 2. nežym.: Praslinko k. metai.
keli - kel|i, kelios dgs. įv. 1. klaus. koks skaičius, kiek: Keli žmonės atėjo? kelias dienas dirbai? keliomis ketino jis atvažiuoti? 2. nežym. nedidelis skaičius, keletas: Čia jų yra keli Kelios dienos tepraėjo. Pasakyk kelis žodžius.
kelias - kel|ias 1. žemės ruožas, kuriuo einama ar važiuojama: Siauras, tiesus, lygus kelias, kelelis, keliukas. kelius tiesti. Vilniaus kelias (kelias į Vilnių). kelyje radęs neimčiau (apie ką prastą). Kelias lūžta, rūksta (didelis judėjimas keliu). prk.: Gyvenimo kelias (gyvenimas). Nemesk kelio dėl takelio (folkloras). 2. vieta, kuria einama, važiuojama: Užsuk, jei ...
keliai - reidas dažnai naudojamas daugiskaitos atviras būdas transporto priemonių, asmenų, ir gyvūnų, ypač nesusijusių su miesto tinklų greitkelio b sankasos 2b maršrutą arba kelias į pabaigą, išvados, ar aplinkybė,
keliarodis - keliarod|is, keliarodė žr. kelrodis Žiūrėk: [kelrodis].
keliaip - keliaip prv. keliais būdais.
keleriopas - keleriop|as, keleriopa kuris kelių rūšių: keleriopų gėlių augini? keleriopos prekės. keleriopai prv. kelis kartus labiau: keleriopai pakilo kainos.
kelelis - mušami ar pramintas kelias iškastinio pėdsaką serija (dinozaurų)
keliauti - kel|iauti, keliauja, keliavo vykti kur toliau: Kur keliauji? Po pasaulį keliauti prk.: Paukščiai keliauja į šiltus kraštus. keliautojas, keliautoja dkt. keliavimas.
keliamas - b reljefo, su mielėmis raugintą prigulti, o ne su kepimo milteliais arba soda
keleivis - keleiv|is, keleivė dkt. kas vyksta kuo arba pėsčias: Ä–jo per kaimą keleivis keleiviai lipa į traukinį. Oro keleiviai. Sakalas keleivis (zool. Falco peregrinus).
keldinti - keldin|ti, keldina, keldino 1. prp. kelti 2: Keldinti ką iš miego. 2. prp. kelti 6: Keldinti ką per upę. sngr.: keldintis iš vienos vietos į kitą. keldinimas Žiūrėk: [kelti] [kelti].
keleivių - Wayfarer keliautoją viešoji ar privati ​​transportavimui
keliaraištis - keliaraištis raištis parišti kojinei.
keliamieji - pavasarį arba, jei nuo žemės šuolis
keliamasis - pakelti arba turėtų daugiau
kelialapis - kelialapis 1. dokumentas, duodamas asmeniui, vykstančiam į darbą, sanatoriją ir kt. 2. vairuotojui duodamas dokumentas, kuriame pažymėtas maršrutas ir užduotis.
keleivinis - keleivin|is, keleivinė, keleivin|is, keleivinė -> keleivis: Keleivinis traukinys, autobusas.
keliautojas - keliáutojas,-a kas keliauja, keleivis:Keliautojas einąs iš atsto krašto Žydai valgydavo apsivilkę kaip keliautojai Sparnuoti keliautojai, matyt, nekantriai laukdavo, kada jie galės grįžti į savo mylimą šiaurę
keletas - kelet|as nežym. įv. kelių grupė, keli: Atėjo keletas žmonių. keletą kartų ten buvau.
keliauninkas - keliaunink|as, keliauninkė dkt. kas daug ar toli keliauja.
keliaujantis - , kuris keliauja
keliasdešimt - keliasdešimt nežym. įv. kelios dešimtys: K. metų, rublių.
keliaklupsčias - keliaklupsč|ias, keliaklupsčia atsiklaupęs ant kelių: Keliaklupsčias eina. Ji keliaklupsčia kasa bulves.
keliaklupsčiais - keliaklupsčiais prv. klūpsčiomis: K. eina, šliaužioja.
keliaklupsčiauti - keliaklupsč|iauti, keliaklupsčiauja, keliaklupsčiavo, keliaklupsč|iuoti, keliaklupsčiuoja, keliaklupsčiavo 1. eiti keliais, klupinėti. 2. prk. perdėtai garbinti, pataikauti. keliaklupsčiavimas.
keliaklupsčiavimas - keliaklupsčiãvimas → keliaklupsčiauti 2: Mes turime kovoti su keliaklupsčiavimo prieš kapitalistines šalis likučiais
keliaklupsčiautojas - keliaklupsčiáutojas,-a kas keliaklupsčiauja.
keliaklupsčiaujantis - naudingas prastesnės pajėgumų pavaldiniui, naudojama skatinti Kai kurie galutiniai obsequiously nuolankūs truckling
keliaklupščiaujantis - naudingas prastesnės pajėgumų pavaldiniui, naudojama skatinti Kai kurie galutiniai obsequiously nuolankūs truckling
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž