Žodžių kelenas reikšmės

velenas - velen|as 1. tech. ritinys, perduodantis sukamąjį judesį: Pavaros velenas Staklių velenas (velenėlis). Malūno velenas Alkūninis velenas 2. žr. volas 1 Žiūrėk: [volas].
selenas - selenas chem. tamsiai pilkas rudo atspalvio, labai lengvas elementas, vartojamas puslaidininkiniuose prietaisuose, optikoje ir kitur (Se).
helenas - genties augalų helenium
lenas - lėn|as, lėna žr. lėtas.
etilenas - bespalvis degus dujinis nesočiųjų angliavandenilių C2H4, kad yra rasta akmens anglių dujas, gali būti pagamintas pirolizės būdu iš naftos angliavandenilių, o pasitaiko įmonių, ypač veikiančių kaip natūralus augimo reguliatorių, kad būtų skatinama Vaisiaus sunokimo dvivalenčiais angliavandenilių grupės C2H4 kilęs iš etano bespalvis degi dujinis nesočiųj...
Alenas - Etanas 1738-1789 pak. Revoliucinė kareivis
metilenas - metilènas [pranc. méthylène < gr. methy — vynas + hylē — mediena], org. radikalas = CH2; metano liekana.
gobelenas - gobelenas 1. meninis austinis kilimas. 2. dekoratyvinis audinys baldams.
Silenas - Silènas (gr. Seilēnos), sen. graikų dievybė, gebėjusi spėti ateitį.
acetilenas - nesotusis angliavandenilis - nuodingos, sprogios dujos.
pelėnas - pelen|as 1. žem. ugniakuras, židinys: pelene žarijos dar neišblėso. 2. žr. pelenai.
butilenas - butilènas [↗ butilas], org. junginys C4H8, nesotusis angliavandenilis.
polietilenas - polietilen|as chem. tam tikras polimeras - kieta, pusiau skaidri medžiaga: polietileno plėvelė.
arklėnas - arklėnas zool. eržilo ir asilės mišrūnas (Equus hinus).
propilenas - susidaro degus dujinių angliavandenilių C3H6 gauti krekingo naftos angliavandenilių ir daugiausia naudojami organinės sintezės
vinilacetilenas - vinilacetilènas [↗ vinilas + ↗ acetilenas], org. junginys CH2C(CH)2; nemalonaus kvapo dujos.
izobutilenas - izobutilènas [↗ izo... + ↗ butilenas], org. junginys (CH2) = CH2; nesotusis angliavandenilis; šakotasis butileno izomeras.
pilėnas - pilėn|as, pilėnė dkt. istor. pilies arba piliai priklausančios teritorijos gyventojas.
miestelėnas - miestelėn|as, miestelėnė dkt. 1. miestelio gyventojas. 2. žr. miestietis.
brolėnas - brolėnas brolio sūnus.
asilėnas - asilėnas mulas.
polipropilenas - bet iš termo plastiko arba pluoštai, kurie yra propileno polimerai
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž