Žodžių kartote reikšmės

kartoteka - kartot|eka, kartotekos 1. susistemintas rinkinys kortelių, kuriose surašyti tam tikri duomenys: Žodyno kartoteka 2. vieta, kur tokios kortelės laikomos.
kartoti - karto|ti, kartoja, kartojo 1. antrą kartą ką daryti, sakyti, antrinti: Žodžius kartoti Mokiniai pamokas kartoja. sngr.: Gera proga nesikartoja (folkloras). 2. antrą kartą arti dirvą: Pūdymą kartoti 3. kartomis, eilėmis dėti: Obuolius kartoti kartojimas.
karto - karto... [vok. Karte — žemėlapis; kortelė < it. carta < lot. charta — papiruso lapas, popierius], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su žemėlapiais arba su kortelėmis.
kartotis - vėl pasakyti ar nurodyti b, sakyti iš atminties deklamuoti C pasakyti po kito padaryti, padaryti ar atlikti dar kartą
kartojant - įkelti iš žurnalo kasetės
kartotekinis - naudojamas kaip funkcija žodžio nurodyti paskirtį
kartotuvas - vienas, kad kartojasi, kaip tas, kuris yra susijęs, arba skaito ba laikrodžių ryškus mechanizmą, kad kai slėgis pavasarį reikš laiko valandomis arba ketvirčius, o kartais minučių ca šaunamasis ginklas, kurių žurnalą, turintis kasečių pakrautas vieną laikas į, kūrinio da nuolatinės įstatymų ir kitų teisės pažeidėjui E, kuris dėl jo balsuoja nelegaliai...
kartotojas - kartótojas,-a 1. kas antrą kartą ką daro, kartoja.2.kas pūdymą antrą kartą aria, kartoja:Šiemet tau reiks būti kartotoju -a kas atkartoja. -a kas pakartoja.
kartotinis - kartotin|is, kartotinė kelis kartus daromas, kartojamas, dažninis: Kartotinis veiksmažodis (lingv.).
kartotinas - vėl pasakyti ar nurodyti b, sakyti iš atminties deklamuoti C pasakyti po kito padaryti, padaryti ar atlikti dar kartą
kartoschema - kartoschemà [↗ karto... + ↗ schema], labai supaprastintas žemėlapis, rodantis tik svarbiausius reiškinio bruožus.
kartonas - karton|as storas kietas popierius: kartono viršeliai, dėžutė. kartonu apkalė sienelę.
kartokas - kartok|as, kartoka truputį kartus: Agurkai dar kartoki.
kartometrija - kartomètrija [↗ karto... + ↗ ...metrija], mokslas, tiriantis žemėlapiuose pavaizduotų geogr. objektų atvaizdų matavimo būdus.
kartoklis - kartoklis tarm. žr. knygenos.
kartografuoti - kartograf|uoti, kartografuoja, kartografavo daryti, braižyti žemėlapius. kartografavimas.
kartoninis - kartonin|is, kartoninė kartonin|is, kartoninė -> kartonas: kartoninė dėžutė.
kartojimas - kartójimas → kartoti:1. Didelę reikšmę turi kartojimas tvirtai žinioms įsisavinti ir įtvirtinti | Kartojimasis – viena iš raidos dėsningumo pusių 2. Brigada ruošiasi pūdymų kartojimui Rugius nupjovę, griebsimės kartojimo Toks kartojimas auginojo ... reik atnaujinti tris kartus par vasarą 3. du kartus išartas pūdymas, dirva, paruo...
kartojamas - atnaujinama ar pasikartojančius vėl ir vėl
kartograma - kartogramà grafiškas tam tikrų statistinių duomenų pavaizdavimas žemėlapyje.
kartonažas - kartonãžas. smulkūs dirbiniai iš kartono. .
kartografas - kartograf|as, kartografė dkt. kartografijos specialistas.
kartojimasis - aktas ar pakartojamos ar pakartotinai ba iniciatyva arba mankšta (push-up), kuris yra kartojamas ir paprastai skaičiuojamas paminėti, konstatuojamąją atvejis
kartojamasis - įkyrus sudėtyje yra kartojimas
kartografija - kartografija žemėlapių sudarymo mokslas.
kartodiagrama - kartodiagramà [↗ karto... + ↗ diagrama], žemėlapis, kuriame diagramomis vaizduojami kokio nors reiškinio suminiai statistiniai rodikliai.
kartografinis - mokslas ar menas priėmimo žemėlapiai
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž