Žodžių kampas reikšmės

kampas - kamp|as 1. vieta, kur susikerta dvi linijos, plokštumos, sienos ar daiktai; kertė: Trobos, stalo kampas Skepetos kampas Sėdi kampe. Pasuko už kampo. 2. mat. plokštumos dalis, apribota dviem spinduliais, išeinančiais iš vieno taško: Statusis, smailusis, bukasis kampas 3. nuošali vieta; kraštas, šalis: Elektra pasiekė visus mūsų krašto kampus. Savo kampas malonus...
kamparas - kampar|as kamparmedžio skaidrūs, kvapūs sakai, vartojami medicinoje ir technikoje: kamparo aliejus. Išgaravo kaip kamparas (dingo).
kumpas - kump|as, kumpa žemyn lenktas: kumpa nosis. Kumpas snapas. Kumpas medis.
kampuotas - kampuot|as, kampuota kuris su kampais: Kampuotas smakras. kampuota rašysena. Pastačiau klėtelę kampuotą (d.). kampuotumas: Linijų kampuotumas.
kampainis - kampainis 1. tech. įrankis kampui brėžti. 2. tech. įrankis paviršiaus statmenumui tikrinti.
trampas - vaikščioti, tvirtumas, arba žingsnis ypač stipriai
kamparo - sunku bedantis lakiųjų aromatinių kristalinis junginys C10H16O gauti ypač iš medienos, žievės iš kamparo medžio ir naudojamas kaip tepalas ir lengvas vietiniam analgetikas medicinoje, kaip plastifikatorius, ir nuo vabzdžių, taip pat bet keletą panašių junginių (kaip kai kurie terpenų alkoholiai ir ketonai)
kamparinis - kamparìnis,-ė → kamparas: Kamparinis piengrybis – Lactarius Camphoratus – auga miškuose ant žemės arba ant pūvančių kelmų
kampamatis - kampamatis tech. prietaisas kampams matuoti: Optinis k.
hipokampas - lenktas pailgos ketera, kuri tęsiasi per mažėjimo rago kiekvieno šoninio skilvelio į smegenis, kad susideda iš skilvelio paviršiaus pilkosios medžiagos, su baltu medžiagos grindų, ir kad dalyvauja formuojant, saugojimo ir apdorojimo atmintis
kampe - vieta, kur konverguojančias linijos, kraštai, ar šalys atitinka kampas B dviejų gatvių ar kelių ca gabalas forma, prekių ženklą, arba apsaugoti kampe kampinis dalis arba tarpas tarp posėdžių linijų, briaunų ar šalia sienų susikirtimo vietą Viršūnių į kampą
štampas - štampas, štampas 1. tech. metalinė forma ar įrankis detalėms gaminti spaudimui. 2. žr. spaudas 1. 3. žr. spaudas 2. 4. prk. šablonas, trafaretas: Literatūrinis, stiliaus š. Žiūrėk: [ spaudas] [spaudas].
strampas - stramp|as 1. stora lazda, strypas: strampus išmėtęs, neturėsi kuo nuo šunų atsiginti (folkloras). 2. ranka be plaštakos ar koja be letenos: Rankos, kojos strampas 3. b. menkinamai nerangus žmogus.
kampuotumas - kampuotùmas → kampuotas: Bemėsinėjant reikia labai gražiai ir rūpestingai išpjauti kumpius, kad nebūtų nereikalingų kampuotumų Linijų kampuotùmas
kampinis - kampinis sport. baudos smūgis iš aikštės kampo 2 kampin|is, kampinė -> kampas: 1. Kampinis akmuo. 2. Kampinis greitis.
kampininkas - kampinink|as, kampininkė dkt. laikinai gyvenantis pas svetimus žmones gyventojas, įnamys; neturtingas žmogus.
kampelis - vieta, kur konverguojančias linijos, kraštai, ar šalys atitinka kampas B dviejų gatvių ar kelių ca gabalas forma, prekių ženklą, arba apsaugoti kampe kampinis dalis arba tarpas tarp posėdžių linijų, briaunų ar šalia sienų susikirtimo vietą Viršūnių į kampą
kamparmedis - kamparmedis bot. šiltųjų kraštų medis, duodantis kamparą (Cinnamomum camphora).
estampas - estampas grafikos kūrinio atspaudas (ppr. autoriaus pasirašytas).
tempas - temp|as 1. muzikos kūrinio atlikimo greitis: Sulėinti tempą. 2. vyksmo greitis, sparta: Darbo tempas.
kampuotis - kampuotis 1. tech. detalė strypams ar vamzdžiams kampu jungti. 2. tech. įrankis apskritos detalės centrui rasti.
kampanija - kampanija 1. kar. tam tikros paskirties karo veiksmai; karo žygis. 2. smarki, sutelkta tam tikro laiko tarpo veikla: Rinkimų k.
trumpas - trump|as, trumpa priešingai ilgas. 1. kuris nedidelio ilgio: trumpi plaukai. Trumpas drabužis. trumpa žolė. trumpos rankovės. Trumpas kelias. 2. neilgai trunkantis: Trumpas laikas, terminas. trumpa atmintis. trumpos atostogos. Vasarą trumpa nakties. trumpieji balsiai (lingv.). Atėjau trumpam (neilgai būsiu). trumpai prv.: trumpai pririštas. trumpai kalbant. trumpai dr...
stompas - vaikščioti su garsiai sunkiųjų žingsnis paprastai iš pykčio
Kampala - Miestas * Uganda N Viktorijos ežero pop 1.200.000
blimpas - dirižablis, kuri išlaiko savo formą esančios dujų spaudimo kapitalizuojamos konservatorių
ultratrumpas - kai bangos ilgis yra mažesnis nei 10 metrų
Kampučija - - Kambodža
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž