Žodžių isvisti reikšmės

isvysti - išvy|sti, išvysta, išvydo pamatyti: išvydau saulę tekant.
isvis - išvis modal. iš viso, apskritai: I. tau su juo reikėjo nesusidėti.
nusvisti - nušvi|sti, nušvinta, nušvito 1. pasidaryti šviesiam: nušvito visa padangė. 2. pradėti šviesti: nušvito saulutė. prk.: Mums nušvito kiti laikai. 3. prk. pralinksmėti: Parėjo visas nušvitęs. Veidas linksmai nušvito. Jam net akys nušvito. nušvitimas.
sudvisti - sudvis|ti, sudvysta, sudviso pradėti dvokti, sudusti, sušvinkti: sudvisusi mėsa. Oras toks sudvisęs, kodėl neatidarote lango. sudvisimas.
privisti - privis|ti, privysta, priviso daug atsirasti veisiantis: Pelių (musių) priviso. privisimas.
dvisti - dvis|ti, dvysta, dviso 1. pradėti dvokti, dusti: Klėtis vis uždaryta - dvysta viskas. 2. gesti, blėsti: Nekurstoma ugnis dvysta. dvisimas.
isvystyti - išvyst|yti, išvysto, išvystė 1. išvynioti iš vystyklų: Išvystyti vaiką. 2. knyg. išplėtoti: Išvystyti gabumus. Variklis išvystė didelį greitį. sngr.: Žmogus išsivystė per ilgą laiką. išvystymas.
sušvisti - sušv|isti, sušvinta, sušvito 1. imti šviesti: sušvito skaisti saulutė. Laukiame sušvintant (ryto). prk.: sušvito naujas gyvenimas. 2. prk. pralinksmėti: Akys džiaugsmu sušvito. sušvitimas.
švisti - švisti, švinta, švito 1. įgauti šviesos, šviesėti: Pavasarį anksti švinta. Atsikėliau švintant. 2. prk. linksmėti, giedrėti: Jo veidas vis labiau švito. švitimas.
suvysti - suvy|sti, suvysta, suvyto 1. netekti standumo, suglebti: suvyto nuskintos gėlės. 2. prk. sulysti, sumenkti, susenti: suvytęs veidas. suvytimas.
įvisti - įvis|ti, įvysta, įviso atsirasti veisiantis: įviso pelių, piktžolių. įvisimas.
vysti - vys|ti, vysta, vyto 1. glebti nuskintam ar dėl netinkamų sąlygų (apie augalus): vysta liepų lapai nuo karščio. Džiūsta vysta žalios rūtelės (d.). 2. prk. menkėti, nykti, senti: Ji nyksta, vysta. vysta jaunystėlė. vytimas.
padvisti - padvis|ti, padvysta, padviso pradėti dvokti, padusti: padvisęs oras. Nusūdyta mėsa greit padvysta. padvisimas.
išvysti - išvy|sti, išvysta, išvydo pamatyti: išvydau saulę tekant.
nušvisti - nušvi|sti, nušvinta, nušvito 1. pasidaryti šviesiam: nušvito visa padangė. 2. pradėti šviesti: nušvito saulutė. prk.: Mums nušvito kiti laikai. 3. prk. pralinksmėti: Parėjo visas nušvitęs. Veidas linksmai nušvito. Jam net akys nušvito. nušvitimas.
prašvisti - prašvi|sti, prašvinta, prašvito 1. pasidaryti šviesu: prašvito saulė (pasirodė). prašvio diena (išaušo). 2. prk. pralinksmėti: Jo veidas prašvito. prašvitimas.
pavysti - pavy|sti, pavysta, pavyto 1. truputį nuvysti: Gėlės jau pavyto. 2. prk. kiek sumenkti, suvargti, susenti: Ji buvo dar jauna, tik be laiko pavyto. pavytimas.
nuvysti - nuvy|sti, nuvysta, nuvyto netekti stangrumo, suglebti (apie augalus): Nuskintos gėlės greit nuvysta. prk.: nuvyto jos grožis. nuvytimas.
apvysti - výsti,-ta (viñsa ) viñta výto vỹsti, -ta, vỹto glebti trūkstant drėgmės ar esant netinkamoms augimo sąlygoms Žolė výsta, o kūnas vilksta Výsta liepos lapeliai nuo karščio Alne gėlės výsta, kap degą Raudonos aguonos nulinkę tau vyto prie kojų Viñta burokai nuo karščio J...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž