Žodžių isplesia reikšmės

isplesa - išplėš|a 1. išplėšimas, išplėšta dalis: Atšipęs oblius daro išplėšas. Ką pinsi iš tų išplėšų (karnų)? 2. grobis: Erelis sudraskė savo išplėšą. 3. tarm. nuostolis, skriauda: Jis didelę išplėšą kaimynui padarė.
isplesimas - plėšìmas plė́šimas 1. → plėšti 1: Plėšimo stiprumas nustatomas pagal formulę 2.→ plėšti 5: Plėšimas javų 3.→ plėšti 8: Velėną [su žambriu] apdraskė, i visas plė́šimas 4. išartas dirvonas, plėšinys, naujiena:Reikėjo suplėšti i plėšìmą su žambiais Plėšimè rugiai šį metą iš dir...
isplesti - išplėsti, išplečia, išplėtė 1. priežodis išplisti: I. ribas. sngr.: Kojų venos išsiplėtusios. 2. padidinti ko kiekį, apimtį: I. prekybą. I. straipsnį. I. savo akiratį. I. įtakos sferą. sngr.: Gaisras išsiplėtė. 3. plačiai atverti (akis): Žiūri, išplėtęs akis. 4. išskėsti: I. sparnus. sngr.: Sėdi išsiplėtęs. iš (si) plėtimas.
isplestas - ilgio, ypač laiko
isplesketi - išpleškė|ti, išpleška, išpleškėjo 1. pleškant išdegti: išpleškėjo visi lydimai. 2. šnek. visu smarkumu kam pasidaryti: išpleškėjo (išvirė) kruopos. Visi išpleškėjo (išėjo) į miestą. išpleškėjimas.
isplestinis - išplėstin|is, išplėstinė išplėstasis: Išplėstinis sakinys (gram.). Išplėstinis posėdis.
ispleskinti - išpleškin|ti, išpleškina, išpleškino 1. išdeginti, iškūrenti: išpleškino visą žibalą. Išpleškinti krosnį. 2. šnek. pleškant išvirti: Išpleškinti šiupinį. 3. šnek. greitai pasakyti, išrėžti: išpleškino viską, ką tik žinojo. 4. šnek. smarkiai ką padaryti: išpleškino (sudaužė) visus puodukus. išpleškinimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž