Žodžių ispazinti reikšmės

ispazinti - išpažin|ti, išpažįsta, išpažino 1. atvirai papasakoti: Išpažinti kam savo kaltę. 2. laikytis įsitikinimų: Išpažinti katalikų tikėjimą. išpažinėjas, išpažinėja dkt. išpažinimas: Kaltės išpažinimas.
ispazintis - išpažint|is, išpažinties m. 1. bažn. nuodėmių pasisakymas kunigui: Prieiti išpažinties. Išpažintį atlikti. 2. atviras pasipasakojimas: Autoriaus išpažintis.
pripazinti - pripaž|inti, pripažįsta, pripažino 1. sutikti laikyti esant teisėtą, veikiantį, galiojantį, turintį kokių nors ypatybių: Jam pripažino paveldėjimo teises. Pripažinti kieno nuopelnus. 2. išaiškinus nustatyti: Teismas pripažino jį kaltu (esant kaltą). Šiltinės ligoniui gydytojai nepripažino. pripažinimas.
ispazinimas - pažinìmas 1. → pažinti 2: Svarbiausias suvažiavimo tikslas pasižinimas, o pasižinus gal ir bus galima kas nors įvykdyti 2.→ pažinti 3: Nuo gyvo stebėjimo prie abstraktaus mąstymo ir nuo jo prie praktikos – toks yra dialektinis tiesos pažinimo, objektyvios realybės pažinimo kelias Jutiminis pažinimas, loginis pažinimas Pažinimo te...
neprisipazinti - neigia atsakomybę už atsisakyti atsisakyti pripažinti ar priimti ATSISAKO
nepazinti - nėra pažinus, ypač esanti už žmonių patirties ar supratimo ribų
atpazinti - pažìnti,pažį́sta, pažìno 1. turėti santykių, ryšių:Kitusyk pažinaũ visus to krašto senuosius Aš jį pažį́t pažį́stu, ale nesuseinam Aš jį nei žįte nepažį́stu Aš savo mergelės dar nepažįstu Lig penkiosdešim metų aš daktarų nepažinaũ O jo žmona, pasakysiu, – velei(geriau)būč...
nepripazinti - Naudojamas kaip funkcija žodžio padaryti neigiamą žodžių grupė arba žodis naudojamas kaip funkcija žodžio stovėti praėjusių žodžių grupė neigiamas
ispazinejas - pažinė́jas,-a kas pažįsta. -a kas ką išpažįsta, šalininkas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž