Žodžių ismata reikšmės

ismauti - išmau|ti, išmauna, išmovė 1. maunant ištraukti: Išmauti koją iš veltinio. 2. išdurti: Ko tik akies neišmovei. 3. šnek. greitai išeiti, išbėgti, išvažiuoti: Išmauti pro duris lauk. 4. šnek. godžiai išgerti, išmaukti: Išmauti stiklinę alaus. išmovimas.
ismatos - išmatos dgs. mėšlas.
ismalda - išmald|a išmelsta, iš pasigailėjimo duodama dovana: Duoti kam išmaldą (išmaldos). Prašyti ką išmaldos.
sąmata - sąmat|a 1. būsimų sąnaudų, išlaidų apskaičiavimas, sąrašas: Sudaryti sąmatą. Statybos sąmata sąmatos vykdymas. 2. žr. sąvarta 2 Žiūrėk: [sąvarta].
sarmata - sarmata gėda: S. tingėti, meluoti. Nors sudek iš sarmatos. Sarmatą daro. Kaip tau ne s.!.
ismatuotas - pažymėtos tinkamu proporcingai pažymėtas ritmą, reguliariai pasikartojančių
ismargintas - pažymėta mažų dėmių ar pleistrai, kontrastuoja su fone
ismaudyti - išmaud|yti, išmaudo, išmaudė nuplauti vandenyje: Išmaudyti vaiką. Išmaudyti upėje arklius. sngr.: Išsimaudyti ežere. išmaudymas išmau|sti, išmauddžia, išmaudė kurį laiką mausti: Pusę nakties išmaudė dantį. išmauddimas.
ismatuoti - išmat|uoti, išmatuoja, išmatavo matuojant nustatyti dydį: Išmatuoti ilgį, plotį, gylį. išmatavimas.
ismatuojamas - (1) tinkama arba mokėtina dalis (2) vidutinio sunkumo, taip pat saikingumas, santūrumas (3) nejudantį ar tinka ribinės ribų
ismasinti - išmasin|ti, išmasina, išmasino išvilioti: išmasino iš tėvo pinigus. Išmasinti ką lauk. išmasinimas.
ismanymas - išmanymas -> išmanyti.
ismaitoti - išmaito|ti, išmaitoja, išmaitojo išbjauroti, sudarkyti: Parką išmaitojo. išmaitojimas.
ismaisyti - išmaišyti, išmaišo, išmaišė 1. maišant padaryti vientisą, vienodą: I. kalkes, dažus. I. cukrų arbatoje. sngr.: Dažai sudžiūvę, gerai neišsimaišo. 2. išlandžioti, išvaikščioti: Visur išmaišiau ir niekur neradau. 3. prk. išdaužyti, išmušti: Langus kam i. išmaišymas.
ismainyti - išmainyti, išmaino, išmainė 1. mainais iškeisti: I. karvę į arklį. sngr. 2. stambesnius pinigus iškeisti smulkesniais: I. šimtinę. išmainymas.
ismanantis - eilutė metrinė raštu (1) metrinė kalba (2) metrinė rašymas skiriasi nuo poezijos, ypač žemesnio lygio intensyvumo (3) poezija 2 b dalis poema apie kūno, metrinė raštu (kaip tam tikro laikotarpio ar šalies) viena strofa trumpi skyriai, į kuriuos Biblijos skyriuje yra tradiciškai suskirstyta pasakyti, ar švęsti eilėraščio iki virsti eilutėje
ismaldauti - išmald|auti, išmaldauja, išmaldavo maldaujant gauti, išprašyti: išmaldavo iš dėdės pinigų. išmaldavimas 2 išmald|auti, išmaldauja, išmaldavo išmaldą rinkti, išmaldos prašyti, elgetauti. išmaldavimas.
ismaitinti - išmaitin|ti, išmaitina, išmaitino suteikti maistą, išlaikyti: Išmaitinti gyvulius per žiemą. sngr. išmaitinimas.
ismanus - išman|us, išmani daug išmanantis, išmintingas: Išmanus žmogus. išmaniai prv.: išmaniai kalba. išmanumas.
fermata - nata atlikėjas, styga, ar poilsio po jo laiko vertę nuožiūra pratęsimas, taip pat ženklas · ̑ reiškiantis tokį pratęsimą taip pat paragino surengti
įsmauka - Mesti ar Sunku nuolat apie, pirmyn ir atgal, arba aukštyn ir žemyn
įsmauga - įsmauga susiaurinta, įsmaugta vieta: Drabužio į.
ismagnetinti - išmagnetin|ti, išmagnetina, išmagnetino panaikinti kūno magnetines savybes. išmagnetinimas.
įsmaugti - įsmaug|ti, įsmaugia, įsmaugė aplink suspausti, susiaurinti: Antgalių koteliai šiek tiek įsmaugti. sngr.: Lyg skruzdėlės įsismaugusios vaikščiojo. įsmaugimas.
įsmaugimas - smaugìmas smáugimas → smaugti:1.Kad krūtinėj nebūt to smaugìmo, būčia sveika Smáugimas kakle toks Varginantys smaugimai gerklėje pradėjo būti kaskart tankiaus 2.Smarkiai plakė čigoną až avelių pjovimą, až žąsiukų smaugimą | Šaknim susipynę, smaugia kitas kitą tie medžiai ir nesiliauja diena dienon tasai jų s...
įsmaigstyti - įsmaigstyti, įsmaigsto, įsmaigstė džn. įsmeigti: Į. kuoliukus. įsmaigstymas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž