Žodžių isautys reikšmės

liautis - arti užpildyti arba trukdo b nedaro kliūčių ir nedraudžia c plaukti gauti sužeisti arba nužudyti būdu
triskiautis - triskiau|tis, triskiautė kuris iš trijų skiaučių: triskiaučiai lapai.
kliautis - kliau|tis, kliaunasi (kliaujasi), kliovėsi 1. laikytis (ppr. su ne-): Šiluma pirkioje nesikliauna. Statinės šulai nesikliauna. Jam pinigai neilgai kliaunasi: bematant išleidžia. 2. pasitikėti: Tavimi nebesikliausiu. Gali mano žodžiu kliautis kliovimasis.
griautis - griau|tis, griaunasi, griovėsi brautis, veržtis: Griautis į vidų. griovimasis.
teirautis - teir|autis, teiraujasi, teiravosi klausinėti domintis: Jis teiravosi knygyne šios knygos. Manęs teiraujasi, kur galima apsigyventi. teiravimasis.
puikautis - (1) vidutiniškai greitai eisena Quadruped (kaip arklys), kurioje kojos judėti įstrižomis porų (2) bėgiojimo eisena iš žmogaus, kad patenka tarp vaikščioti ir paleisti ba važinėti ant arklio sena moteris pažodinis užsienio teksto vertimas daugiskaita viduriavimas su važiuoti, vairuoti, ar pradėti risčia
įšautys - įšautys žr. pertraukas.
avijautis - avijautis zool. aviną primenantis dykaragis trumpomis kojomis, tankiais ilgais plaukais (Ovibos moschatus).
rautis - rau|tis, raunasi, rovėsi 1. -> rauti. 2. šnek. peštis, muštis: Jie dėl niekų raunasi. rovimasis.
mautis - nutraukti išbraukiant arba barbenimas trankyti, laidyti, ar trauka smarkiai purslų, purslai griuvėsiai, sunaikinti
kautis - kautis, kaunasi, kovėsi kovoti: Kareiviai narsiai kovėsi su priešais. kovimasis.
jautis - jautis 1. karvių patinas, bulius: Veislinis j. Jaučio sveikatą turi. 2. kastruotas karvių patinas - mėsinis ir darbinis (seniau) galvijas: Dirba kaip juodas j. (sunkiai). Senas j. vagos negadina (folkloras).
gautis - gau|tis, gaunasi, gavosi 1. taisytis, gaivintis: Daržai po lietaus gaunasi. Paršai gaunasi (tunka). Mama gaunasi (sveiksta). 2. vykti, veržtis, keliauti: Kur gauniesi? gavimasis.
kitatautis - kitataut|is, kitatautė dkt. kitos tautos žmogus.
broliautis - brol|iautis, broliaujasi, broliavosi artimai draugauti, bičiuliautis: Per daug su juo nesibroliauk. broliavimasis.
šautis - A (1) išimti arba priversti arba sukelti būti išmestas arba paskatintas staiga išsiveržusio įtampos (kaip timpa ar timpa arba pirštu Uzsitiens)
plautis - plautis viena plaučių pusė: Dešinysis plautis 2 plaut|is dzūkiškai, vak. 1. sloga: Turiu plautį, negaliu kvėpuoti. Peršalęs plautį gavo. 2. pažandės (arklių liga).
pjautis - pjau|tis, pjaunasi, pjovėsi 1. -> pjauti. 2. nesiderinti (apie spalvas, balsus): Be skonio parinktos spalvos pjaunasi. Prastai dainuoja, balsai pjaunasi. pjovimasis.
brautis - brautis, braunasi, brovėsi sunkiai skverbtis, spraustis, lįsti: B. per tvorą. B. į vidų. brovimasis: Priešų b. sulaikytas.
vienatautis - vienataut|is, vienatautė, -> vientautis.
svetimtautis - svetimtaut|is, svetimtautė dkt. svetimos tautos žmogus.
kailiamautis - káiliamautis kailiãmautis dvišakas medis, žaginys kailiui džiovinti.
daugiatautis - daugiataut|is, daugiatautė susidedantis iš daugelio tautų: daugiatautė šalis.
mėgautis - mėg|autis, mėgaujasi, mėgavosi naudotis malonumais, smagintis, gėrėtis: mėgaujasi saule. Gyvenimu mėgautis mėgavimasis.
įvairiatautis - įvairiataut|is, įvairiatautė susidedantis iš įvairių tautų: įvairiatautė valstybė.
vadovautis - vadov|autis, vadovaujasi, vadovavosi laikytis, remtis: Reikia vadovautis įstatymais. vadovavimasis.
tarpuplautis - tarpuplautis anat. ertmė tarp kairiojo ir dešiniojo plaučio (mediastinum).
bendratautis - bendrataut|is, bendratautė dkt. tos pačios tautos žmogus.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž